Rengjøringstjenster

Forlenge levetiden til utstyret

Det kan være svært viktig for driftseffektiviteten å holde utstyret rent. Med våre rengjøringstjenester gjenopprettes prosessflatene til optimal tilstand, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene og forlenger levetiden til utstyret. Og ved å spare energi kan du også redusere driftskostnadene.

Rengjøringstjenester for ethvert behov

Alfa Laval tilbyr en rekke CIP-systemer (Cleaning-In-Place) og rengjøringsmidler, spesielt utformet og formulert til å fjerne avleiringer effektivt fra varmeoverførings-, separerings- og ferskvannsgeneratorutstyr.

Vi bruker bare grundig utviklede og miljøvennlige kjemikalier.

CIP-systemer

Velg blant en rekke ulike Alfa Laval CIP-moduler og -systemer produsert i rustfritt stål eller polyetylen for de aller minste modulene.

Vi kan også designe CIP-systemer for svært store varmevekslere eller farlige områder som krever eksplosjonssikkert utstyr.

àkobling til neste eksisterende side (http://www.alfalaval.com/service-and-support/360-service-portfolio/cleaning-and-chemicals/cleaning-in-place-pays-for-itself/) fjern "finn ditt servicesenter" + behold nedlastinger

Rengjøringskjemikalier

For å kunne fjerne uønskede kontaminanter fra utstyrets overflater på en sikker måte anbefaler Alfa Laval spesialutviklede ikke-giftige rengjøringsmidler med lav miljøpåvirkning. Disse er grundig testet i vårt eget laboratorium for å sikre at pakninger og varmeflatematerialer ikke påvirkes.

àkobling til neste eksisterende side (http://www.alfalaval.com/service-and-support/360-service-portfolio/cleaning-and-chemicals/cleaning-chemicals/) (fjern "finn ditt servicesenter" + behold nedlastinger

Andre kjemikalier

I tillegg til kjemiske rengjøringsmidler har Alfa Laval også en rekke andre kjemikalier for å øke separatoreffektiviteten og kjemikalier for håndtering av drikkevann. Disse er spesielt utviklet for bruk sammen med våre høyhastighetsseparatorer og vannavsaltingsanlegg.

àkobling til neste eksisterende side (http://www.alfalaval.com/service-and-support/360-service-portfolio/cleaning-and-chemicals/other-chemicals/ (fjern "finn ditt servicesenter" + behold nedlastinger

Hvordan det virker

Våre eksperter:

  • Anbefaler rengjøringsløsninger avhengig av utstyr og bruksområde
  • Tilbyr rengjøringstjenester også for utstyr fra andre leverandører enn Alfa Laval
  • Utfører rengjøringstjenester om bord eller på stedet
cleaning services 320x180

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Cleaning Services for:

Part of Alfa Laval Maintenance Services

Ti gode tips for å holde Alfa Laval-utstyr i tipp topp tilstand