Rengjøringstjenster

Forlenge levetiden til utstyret

Det kan være svært viktig for driftseffektiviteten å holde utstyret rent. Med våre rengjøringstjenester gjenopprettes prosessflatene til optimal tilstand, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene og forlenger levetiden til utstyret. Og ved å spare energi kan du også redusere driftskostnadene.

Rengjøringstjenester for ethvert behov

Alfa Laval tilbyr en rekke CIP-systemer (Cleaning-In-Place) og rengjøringsmidler, spesielt utformet og formulert til å fjerne avleiringer effektivt fra varmeoverførings-, separerings- og ferskvannsgeneratorutstyr.

Vi bruker bare grundig utviklede og miljøvennlige kjemikalier.

CIP-systemer

Velg blant en rekke ulike Alfa Laval CIP-moduler og -systemer produsert i rustfritt stål eller polyetylen for de aller minste modulene.

Vi kan også designe CIP-systemer for svært store varmevekslere eller farlige områder som krever eksplosjonssikkert utstyr.

àkobling til neste eksisterende side (http://www.alfalaval.com/service-and-support/360-service-portfolio/cleaning-and-chemicals/cleaning-in-place-pays-for-itself/) fjern "finn ditt servicesenter" + behold nedlastinger

Rengjøringskjemikalier

For å kunne fjerne uønskede kontaminanter fra utstyrets overflater på en sikker måte anbefaler Alfa Laval spesialutviklede ikke-giftige rengjøringsmidler med lav miljøpåvirkning. Disse er grundig testet i vårt eget laboratorium for å sikre at pakninger og varmeflatematerialer ikke påvirkes.

àkobling til neste eksisterende side (http://www.alfalaval.com/service-and-support/360-service-portfolio/cleaning-and-chemicals/cleaning-chemicals/) (fjern "finn ditt servicesenter" + behold nedlastinger

Andre kjemikalier

I tillegg til kjemiske rengjøringsmidler har Alfa Laval også en rekke andre kjemikalier for å øke separatoreffektiviteten og kjemikalier for håndtering av drikkevann. Disse er spesielt utviklet for bruk sammen med våre høyhastighetsseparatorer og vannavsaltingsanlegg.

àkobling til neste eksisterende side (http://www.alfalaval.com/service-and-support/360-service-portfolio/cleaning-and-chemicals/other-chemicals/ (fjern "finn ditt servicesenter" + behold nedlastinger

Hvordan det virker

Våre eksperter:

  • Anbefaler rengjøringsløsninger avhengig av utstyr og bruksområde
  • Tilbyr rengjøringstjenester også for utstyr fra andre leverandører enn Alfa Laval
  • Utfører rengjøringstjenester om bord eller på stedet
cleaning services 320x180

Hvordan kan vi hjelpe deg?

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Cleaning Services for:

Part of Alfa Laval Maintenance Services

Ti gode tips for å holde Alfa Laval-utstyr i tipp topp tilstand