Servicekits

Designet for å forenkle vedlikehold

Våre servicesett for planlagt vedlikehold er utviklet basert på år med erfaring for å hjelpe deg med å utføre planlagt vedlikehold på så lite tid som mulig. De omfatter det som kreves for hver bestemte service og oppdaterte originale reservedeler, slik at du kan forlenge levetiden til utstyret og sikre at det bruker den siste teknologien.

Servicesett kan fås til en rekke utstyr, inkludert pumper, ventiler, beltefilterpresser, skruepresser, dekanterere og separatorer. Alle deler er laget spesielt for utstyret og de aktuelle driftsforholdene – for optimal kompatibilitet til utstyret.

Servicesett sendes i én forsendelse. Du kan være sikker på at du får de riktige delene i den riktige pakken med den riktige passformen og de riktige instruksjonene.

Alfa Lavals servicesett kan fås for:

  • Igangkjøring
  • Oppgraderinger
  • Forebyggende vedlikehold
  • Mellomservice/inspeksjonsservice
  • Hovedservice/overhalingsservice
  • Tilleggs- og oppgraderingssett
  • Deler som kan ettermonteres for eldre utstyr

Hvordan det virker

  • Ta kontakt med din Alfa Laval-forhandler for å bestille det riktige settet for utstyret
  • Servicesett kan bestilles separat eller inkluderes som en del av en ytelsesavtale.

Ti gode tips for å holde Alfa Laval-utstyr i tipp topp tilstand

Part of Alfa Laval Maintenance Services