Rengjøringskjemikalier

Cleaning chemicalsFor å sikre fjerning av uønsket forurensning fra utstyrets overflater anbefaler Alfa Laval spesialutviklede, giftfrie rengjøringsmidler med lav miljøbelastning. Disse er blitt grundig testet i vårt eget laboratorium for å sikre at pakningens og overflatematerialer ikke blir berørt.

Vårt utvalg omfatter høyeffektive syre- og basebaserte produkter for fjerning av de fleste typer begroing, inkludert både myke og harde avleiringer.

Alpacon cleaners

 En rengjøringsserie basert på organiske syrer og myse som har spesielt lav innvirkning på miljøet.leaners.

  • Alpacon Multi CIP SuperEt konsentrert rengjøringsmiddel som fjerner vanskelige avleiringer som kan dannes i smøring og drivstoff i oljesentrifuger.
  • Alpacon Degreaser –  Et svært effektivt og ufarlig vannbasert allround-rengjøringsmiddel som inneholder BIOGEN ACTIVE®, en biologisk blanding laget av fornybare materialer som aktiv ingredien
  • Alpacon DescalantEt svært effektivt og ufarlig vannbasert rengjøringsmiddel for å fjerne avleiringer, magnetitt, alger, humus, muslinger, skalldyr, kalkrust og andre avleiringer i vannsystemer, for eksempel platevarmevekslere, rør og sentrifugalseparatorer.

AlfaPhos

Et syrebasert rengjøringsmiddel med en fosforsyrebase som er spesialutviklet for fjerning av metalloksider, rust, kalsiumkarbonat og andre uorganiske avleiringer.

AlfaNeutra

Et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel som er spesialutviklet for nøytralisering av brukt AlfaPhos før kassering. 

AlfaCaus

Et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med kaustisk sodabase som er spesialutviklet for fjerning av biologisk materiale, fett, olje og andre organiske avleiringer fra varmevekslere og tilhørende utstyr.

Alfa P-Scale

An acidic cleaning powder with a sulphamic acid base and a corrosion inhibitor that is particularly effective for removing calcium carbonate and other inorganic scale.

Alfa P-Neutra

En nøytral rengjøringsforsterker laget av en avansert formel som består av ulike overflateaktive stoffer. Laget for bruk med AlfaPhos, AlfaCaus og Alfa P-Scale agents.

AlfaAdd

En nøytral rengjøringsforsterker laget av en avansert formel som består av ulike overflateaktive stoffer. Laget for bruk med AlfaPhos, AlfaCaus og Alfa P-Scale agents.

 

   

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Sikkerhetsdatablad – Kjemiske produkter

Safety data sheetsDra nytte av kjemiske produkter som øker ytelsen til utstyret vårt. Spesialprodukter for:

Smøremidler, rengjøringsmidler – avkalkingsmidler, korrosjonshemmere, pH-stabilisatorer, flokkemiddel for separering, lim, overflateforsterkere – rekondisjoneringsmidler.

Finn de siste oppdaterte sikkerhetsdatabladene