Energibesparelser for kjøling i kobbersmelteverk

Rönnskär kobbersmelteverk signerte en treårig serviceavtale med Alfa Laval som ga dem lavere energikostnader til platevarmevekslere, redusert vannforbruk og økt oppetid.

DATO 2022-01-27

I 2006 signerte Boliden en treårig serviceavtale med Alfa Laval. Målet deres? Å redusere energikostnadene til platevarmevekslere med 15 til 20 prosent, redusere vannforbruket og øke oppetiden ved Rönnskär-smelteverket. Hver dag bruker Rönnskär-smelteverket tonnevis av brakkvann fra Østersjøen til platevarmevekslerne som kjøler smelteprosessene for kobber og sink på selskapets 1,5 kvadratkilometer store anlegg. Siden det benyttes sjøvann, er de fleste varmevekslerne utstyrt med titanplater for å forhindre korrosjon.

For å bevare naturressurser og spare penger søkte folkene ved Rönnskär-anlegget etter smarte måter å redusere vannforbruket på, hvordan de kunne realisere energibesparelser gjennom reduserte pumpekostnader og hvordan de kunne oppfylle strengere miljøkrav. – Så lenge jeg kan huske har Alfa Laval vært en sentral samarbeidspartner for Rönnskär, sier produksjonsingeniør i energiavdelingen Anders Wikström, som har jobbet i Boliden i 30 år. – Vi har samarbeidet med Alfa Laval i årevis for å forbedre driften. At vi formaliserte partnerskapet vårt, var et naturlig neste steg. 

Redusert vannforbruk og lavere energikostnader

Å styre vannforbruket er en kritisk del i alle smelteoperasjoner. Det daglige vannforbruk er høyt, og det samme er de tilhørende pumpekostnadene. Ved å forbedre kontrollen over mengden av vann som pumpes inn i Rönnskär-anlegget, håper Boliden å realisere betydelige energibesparelser. Å redusere vannforbruket forbedrer også anleggets miljøytelse, siden avløpsvannet inneholder tungmetaller og trenger kjemisk behandling.

– Dette er det andre året i partnerskapet vårt med Alfa Laval, så vi har ikke noen harde tall som viser kostnadsbesparelsene ennå. Men siden vi pumper massevis av vann inn i anleggene våre, kommer en finjustering av driften av platevarmevekslerne med rutinemessig rengjøring til å ha en positiv innvirkning på lønnsomheten, sier produksjonsdirektør Anders Wikström i Boliden

 En serviceavtale med Alfa Laval var nøkkelen

Gjennom serviceavtalen med Alfa Laval oppnår Rönnskär at Alfa Laval gjennom disse tjenestene bidrar til maksimal oppetid og minimum vann- og energiforbruk:

 • Ytelseskontroll – Denne tjenesten gir detaljinformasjon om de faktiske driftsforholdene for Rönnskärs platevarmevekslere. Ved hjelp av Alfa Laval-software og sensorer i platevarmevekslerne måler Alfa Laval varmeoverføringsverdier og kan forutsi nøyaktig når vedlikehold er nødvendig for å optimalisere ytelsen.
  Platevarmevekslerne som brukte mest vann, var de første som fikk Alfa Lavals oppmerksomhet. Når indikatorlampen lyser rødt, utføres rengjøring i forbindelse med neste mindre, planlagte arbeidsstans. Gult betyr at rengjøring bør planlegges snart, og grønt betyr at platevarmeveksleren fungerer som den skal. Indikatorlamper signaliserer når rengjøring skal utføres
 • Rengjøring-på-stedet – Alfa Laval rengjør Rönnskärs platevarmevekslere basert på resultatene fra Alfa Lavals ytelseskontroll. Å bruke riktig konsentrasjon av godkjente rengjøringsmidler ved riktige temperaturer sikrer topp drift av platevarmevekslerne.
  Wikström er fornøyd med Alfa Lavals rengjøring på stedet-tjenester samt rengjøringsløsningene som benyttes. Han opplyser at Alfa Lavals rengjøringsløsninger tar hånd om de vanligste formene for kobber- og sinktilgroing, samt problemer forårsaket av marin tilsmussing, som alger i sjøvannet som benyttes som kjølevann.
 • Rekondisjonering og reparasjoner – Alfa Laval utmerker seg også her, ifølge Wikström. Alfa Laval skifter pakninger etter behov for å gjenopprette optimale tetningsfunksjoner.
 • Tilstandskontroll – Alfa Laval tilbyr kontroller og konsulenttjenester for å bidra til at varmevekslerne yter optimalt

Utfører service på platevarmevekslere fra alle produsenter

I Rönnskär-anlegget er det varmevekslere i forskjellige aldre, merker og størrelser. Noen har veldokumenterte tjenestehistorier, mens andre ikke har noen i det hele tatt. Alfa Laval bygger gradvis opp en servicehistorikkdatabase som dekker alle platevarmevekslerne som er i drift.

– Denne prosessen er et nødvendig tiltak for å optimalisere ytelsen til platevarmevekslerne. I første omgang fokuserer vi på prosessene der platevarmevekslerne, enten de er våre eller fra en annen produsent, bruker mest vann. Denne tilnærmingen kommer til å gi reelle energibesparelser for Boliden. – Lars Nilsson, salgsingeniør i Alfa Laval Nordic

Win-win-partnerskap

Uansett utfordring, er Boliden trygg på at samarbeidet med Alfa Laval er en vinn-vinn-situasjon som vil føre til målbare energibesparelser og konkurransefortrinn ved Rönnskär-smelteverket.

Opp gjennom årene har Wikström sett Alfa Laval utvikle stadig flere tjenester rettet mot å optimalisere kundenes prosesser – og Boliden har hatt nytte av disse tjenestene. For eksempel identifiserte Alfa Laval platevarmevekslere som var over- eller underdimensjonerte for en spesifikk oppgave, og ga tips om hvordan de kunne forbedre driften. Over- eller underdimensjonering av platevarmevekslere påvirker vannstrømmen direkte. For lav strømning har en negativ innvirkning på enhetens kjøleeffektivitet. For høy strømning øker pumpekostnadene unødvendig. Ved å optimalisere strømmen avkjøles smelteprosessene effektivt uten at det kastes bort energi.

– Vi har et solid forretningsforhold til Alfa Laval. Jeg kan når som helst ta opp telefonen og ringe Lars med spørsmål, sier Wikström. – I tillegg lærer vi av hverandre hele tiden, legger han til med et smil.

«Siden vi pumper massevis av vann inn i anleggene våre, kommer en finjustering av driften av platevarmevekslerne med rutinemessig rengjøring til å ha en positiv innvirkning på lønnsomheten.» ANDERS WIKSTRÖM, BOLIDEN

Kunden

Det Boliden-eide Rönnskär-smelteverket i Skelleftehamn ved Østersjøen er en av verdens mest effektive kobberprodusenter. Her er det hundrevis av platevarmevekslere fra Alfa Laval og andre produsenter i virksomhet for å avkjøle forskjellige smelteprosesser for kobber og sink. Siden det benyttes sjøvann, er de fleste varmevekslerne utstyrt med titanplater for å forhindre korrosjon.

Fordeler

 • Redusert vannforbruk
 • Lavere energikostnader
 • Forbedret miljøprestasjon
 • Høyere produktivitet på grunn av mer oppetid, mindre nedetid
 • Forlenger platevarmevekslernes levetid