Forebyggende vedlikehold

Forebygg problemer før de oppstår

Ved å utføre service på utstyret kun når det trengs, sikrer du driftspålitelighet og høy ytelse. Forebyggende vedlikehold reduserer ikke-planlagte opphold, øker levetiden til utstyret og reduserer ulykker på arbeidsplassen. Det gir deg også optimal utnyttelse av ressurser og reduserer reservedelslageret.

Forebyggende vedlikehold utføres som en frittstående service når utstyret har vært i drift i et bestemt antall timer, og i et fast intervall for å unngå ikke-planlagte opphold. Servicen kan også være en del av en ytelsesavtale.

Hvordan det virker

Våre eksperter:

  • Analyserer driftsforholdene
  • Fastsetter nøyaktige vedlikeholdsintervaller basert på ulike faktorer, blant annet bruksområde og tilstanden til utstyret
  • Leverer originale reservedeler
  • Utfører vedlikehold om bord, på stedet eller ved et av Alfa Lavals servicesentre i nærheten
preventive maintenance 640x360

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Preventive Maintenance for:

Part of Alfa Laval Maintenance Services