Andre kjemikalier

I tillegg til kjemiske rengjøringsmidler, har Alfa Laval også en rekke andre kjemikalier som forbedrer separatoreffektiviteten og kjemikalier for håndtering av drikkevann. Disse er spesielt utviklet for bruk med våre høyhastighetsseparatorer og vannavsaltingsanlegg.

Emulsjonsbrytere

Alfa Laval leverer disse emulsjonsbrytere til bruk ved deling av emulsjoner av olje, vann og slam.

  • Alpacon 009 - En emulsjonsbryter for vannbasert avfetting, rengjøring og kjøleprosessvæsker. 
  • Alpacon 204 -  Et vannbasert demulsifierformulering som kal dele emulsjoner i olje, vann og slam. Produktet produserer tørrolje og en ren vannfase.  
  • Alpacon 205 - Et vannbasert demulsifierformulering som skal dele emulsjoner i olje, vann og slam for å produsere tørrolje og en ren vannfase. 
  • Alpacon 300Et vannbasert forbehandlingstilsetningsstoff som skal dele olje-i-vannemulsjoner for å oppnå rent vann med mindre enn 15 ppm mineralolje. Brukes alltid i kombinasjon med Alpacon 302.
  • Alpacon 302Et vannbasert koagulant-/flokkulanttilsetningsstoff som skal dele olje-i-vannemulsjoner for å oppnå rent vann med mindre enn 15 ppm mineralolje. Brukes alltid i kombinasjon med Alpacon 300.

Flokkulanter

  • Alpacon 017 - En effektiv flokkulant for rensing av vann som er forurenset med partikler i resirkulert bilvaskvann. Utviklet for optimal ytelse sammen med Alpacon 029.
  • Alpacon 029 -En ikke-korroderende alkalisk pH-justerer for utfelling av tungmetaller i resirkulert bilvaskvann. Utviklet for optimal ytelse sammen med Alpacon 017.

Anti-avskaller for avsaltning

Utviklet for drikkevannsbruk

  • Alpacon Altreat 400En avleiringshemmer for sjøvannsavsaltingssystemer som kontrollerer uorganisk avleiringsdannelse, for eksempel dannelse av kalsiumkarbonat og magnesiumhydroksid. Sertifisert for drikkevann av KIWA og NSF.

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Sikkerhetsdatablad – Kjemiske produkter

Safety data sheetsDra nytte av kjemiske produkter som øker ytelsen til utstyret vårt. Spesialprodukter for:

Smøremidler, rengjøringsmidler – avkalkingsmidler, korrosjonshemmere, pH-stabilisatorer, flokkemiddel for separering, lim, overflateforsterkere – rekondisjoneringsmidler.

Finn de siste oppdaterte sikkerhetsdatabladene