Forlenge ytelsen til utstyret

For å kunne ligge et hestehode foran i konkurransen er det viktig at at man hele tiden forbedrer seg. Vi sørger for at utstyret yter optimalt – slik at du kan ligge i tet.

Oppetid, optimalisering og tilgjengelighet

Alfa Lavals 360° serviceportefølje sikrer bedre oppetid og tilgjengelighet, slik at du kan få maksimal avkastning på investeringen gjennom hele levetiden til utstyret.  Våre eksperter kan hjelpe deg med å optimalisere utstyret etter hvert som driften utvikler og endrer seg over tid. Ved å bruke originale Alfa Laval-reservedeler sørger du for høy driftspålitelighet og lave totale eierkostnader.

Alfa Laval 360° serviceportefølje

Vi samarbeider med deg hele veien – fra oppstart, vedlikehold og support, til forbedringer og overvåkingstjenester. Vi har alle delene og tjenestene som sikrer at utstyret beholder sitt opprinnelige ytelsesnivå – i dag og i fremtiden.

Globale servicenettverk

Du kan stole på vårt dedikerte globale servicenettverk, våre originaldeler og ekspertise uansett hvor du befinner deg. 

Servicesentre strategisk plassert i nærheten

Alfa Lavals servicesentre er strategisk plassert over hele verden. Ved disse moderne anleggene har du tilgang til alt du trenger for å forlenge levetiden til utstyret.

Alfa Laval åpner et nytt moderne servicesenter for roterende utstyr i København i april 2018.

Alfa Laval har servicesentre som spesialiserer seg på:
•Varmevekslere
•Dekanterere
•Separatorer
•Skipskjeler, eksosrensing og inertgassystemer

Hvordan kan vi hjelpe deg?

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Serviceavtaler - Tilpasset dine behov

Alfa Laval Performance Agreements

For å gi deg sjelero og full kontroll over vedlikeholdsbudsjettet kan vi samarbeide med deg for å kombinere våre tjenester i en ytelsesavtale som er tilpasset dine behov. 

CAD-portal

Last ned produktmodellene i nøytrale eller opprinnelige CAD-filformater. Det er også mulig å laste ned PDF-filer i 3D.

Vis CAD-portal

Sikkerhetsdatablad – kjemiske produkter

Safety data sheetsAlfa Laval tilbyr en rekke ulike kjemiske produkter for å forbedre ytelsen til utstyret, i følgende kategorier:

smøremidler, rengjøringsmidler – tørkemidler, rusthemmere, pH-stabilisatorer, veluriseringsmidler for separering, bindemidler, overflatebehandlere – reparasjonsmidler.

Her kan du finne det sist oppdaterte sikkerhetsdatabladet (SDS, for å sette fokus på HMS.

Sikkerhetsdatablad