Forlenge ytelsen til utstyret

For å kunne ligge et hestehode foran i konkurransen er det viktig at at man hele tiden forbedrer seg. Vi sørger for at utstyret yter optimalt – slik at du kan ligge i tet.

Oppetid, optimalisering og tilgjengelighet

Alfa Lavals 360° serviceportefølje sikrer bedre oppetid og tilgjengelighet, slik at du kan få maksimal avkastning på investeringen gjennom hele levetiden til utstyret.  Våre eksperter kan hjelpe deg med å optimalisere utstyret etter hvert som driften utvikler og endrer seg over tid. Ved å bruke originale Alfa Laval-reservedeler sørger du for høy driftspålitelighet og lave totale eierkostnader.

Alfa Laval 360° serviceportefølje

Vi samarbeider med deg hele veien – fra oppstart, vedlikehold og support, til forbedringer og overvåkingstjenester. Vi har alle delene og tjenestene som sikrer at utstyret beholder sitt opprinnelige ytelsesnivå – i dag og i fremtiden.

Start-up  |   Maintenance  |   Support  |   Improvement  |   Monitoring

Hvordan kan vi hjelpe deg?

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Serviceavtaler - Tilpasset dine behov

Alfa Laval Performance Agreements

For å gi deg sjelero og full kontroll over vedlikeholdsbudsjettet kan vi samarbeide med deg for å kombinere våre tjenester i en ytelsesavtale som er tilpasset dine behov. 

Oppstartstjenester

Få utstyret i produksjon så raskt og enkelt som mulig. Med våre oppstartstjenester kan du være sikker på at installasjonen vil tilfredsstille globale retningslinjer og krav. Vi gir oss ikke før prosessen er oppe og går som den skal.

Vedlikeholdsarbeid

Vedlikehold er avgjørende for at utstyret skal fungere effektivt. Med jevnlig vedlikeholdsservice reduserer du de totale driftskostnadene ved at du opprettholder ytelsesnivået og forlenger levetiden til utstyret.

Supporttjenester

Working with Alfa Laval means that you always have a partner to support you. We ensure you receive the help you need, by phone or on site. And when you are looking to empower your team, our training courses give them the tools and motivation they need to succeed.

Optimeringstjenester

Når du er klar til å ta driften til neste nivå, står vi klare til å hjelpe deg. Vår eksperter hjelper deg med å redesigne utstyret til dine nåværende behov, samt med å oppgradere det med de siste teknologiske innovasjonene.

Overvåkingstjenester

Ta grep før det uventede skjer. Ved å sjekke og vedlikeholde utstyret regelmessig får du mer oppetid, du øker sikkerheten og du sparer penger. Med våre inspeksjoner, kontroller og kontinuerlige overvåkinger kan du oppdage problemene før de oppstår.

Globale servicenettverk

Du kan stole på vårt dedikerte globale servicenettverk, våre originaldeler og ekspertise uansett hvor du befinner deg. 

Servicesentre strategisk plassert i nærheten

Alfa Lavals servicesentre er strategisk plassert over hele verden. Ved disse moderne anleggene har du tilgang til alt du trenger for å forlenge levetiden til utstyret.

Alfa Laval åpner et nytt moderne servicesenter for roterende utstyr i København i april 2018.

Alfa Laval har servicesentre som spesialiserer seg på:
•Varmevekslere
•Dekanterere
•Separatorer
•Skipskjeler, eksosrensing og inertgassystemer

Sikkerhetsdatablad – kjemiske produkter

Safety data sheetsAlfa Laval tilbyr en rekke ulike kjemiske produkter for å forbedre ytelsen til utstyret, i følgende kategorier:

smøremidler, rengjøringsmidler – tørkemidler, rusthemmere, pH-stabilisatorer, veluriseringsmidler for separering, bindemidler, overflatebehandlere – reparasjonsmidler.

Her kan du finne det sist oppdaterte sikkerhetsdatabladet (SDS, for å sette fokus på HMS.

Sikkerhetsdatablad 

CAD-portal

Last ned produktmodellene i nøytrale eller opprinnelige CAD-filformater. Det er også mulig å laste ned PDF-filer i 3D.

Vis CAD-portal