Sikkerhet er vår første prioritet

Sammen kan vi sikre et trygt arbeidsmiljø for Alfa Laval og dine ansatte når der blir utført service på utstyret ditt i lokalene deres. Sikkerhet på arbeidsplassen er vår første prioritet, og dette er et område der vi aldri går på akkord.

Vi gjør alt vi kan for å unngå ulykker og jobber alltid i henhold til standardene og rutinene våre for å sikre maksimal sikkerhet. Alle som jobber i Alfa Laval oppfordres til å ta en aktiv del i sikkerhetsarbeidet vårt og ta opp spørsmål som gjør at vi kan forbedre oss.

Å bruke riktig utstyr, for eksempel sikre løfteinnretninger og arbeidsbenker, er et enkelt, men viktig skritt mot sikkerhet. Med de riktige verktøyene og arbeidsforholdene, unngår vi ikke bare hendelser, men sørger også for at utstyret ditt blir betjent på den mest tidseffektive måten.

madrid service center 640x360
.

Risikovurdering på stedet

Før arbeid på stedet må Alfa Lavals ansatte utføre en risikovurdering sammen med personen som er ansvarlig for arbeidstakersikkerheten på anlegget ditt. Nedenfor er noen emner du bør vurdere under denne vurderingen:

.

Stop-Think-Act

Alfa Laval-ansatte jobber i henhold til en risikovurderingsmodell kalt Stop-Think-Act . Før vi begynner på en jobb på arbeidsplassen din, praktiserer personalet vårt alltid Stop-Think-Act med tanke på helse og sikkerhet for alle som er involvert i oppgaven. Alle våre ansatte har rett til å avvise en jobb hvis det er usikkerhet angående arbeidssikkerhet og vil ikke starte jobben før det er trygt å gjøre det.

.

working-bench-640x360.jpg

Arbeidsbenken til Alfa Laval-dekantere

Arbeid i høyden

Når det er behov for arbeid i høyden (>2 m), må egnet utstyr brukes for å unngå fall, stiger som velter, at gjenstander faller osv. Disse retningslinjene må følges overalt Alfa Laval har ansatte, midlertidige arbeidere, entreprenører eller besøkende som jobber eller står i høy høyde, av en eller annen grunn (f.eks. ved arbeid på Alfa Laval-produkter, besøk på bygningstak, bruk av stige for inspeksjon osv.).

Arbeidsmiljø

Det er viktig å ha en stabil plattform å jobbe fra under service eller andre oppgaver som utføres på maskinen. Å gå opp og ned av ustabile stiger med verktøy og deler kan føre til ulykker der både mennesker og utstyr blir skadet. Vi anbefaler å installere en stabil arbeidsplattform med en arbeidshøyde på 80 cm på alle maskiner for å beskytte alle som jobber på dem.

.

Arbeidsbenk og løfteverktøy

Arbeidsbenken til Alfa Laval-dekantere gir en stabil og sikkert stativ for dekanterkuler under service. Arbeidsbenken sørger for at servicepersonell har en komfortabel arbeidsstilling og de beste forholdene for en tidseffektiv servicegjennomføring.

Vi tilbyr også spesialdesignede løfteverktøy som muliggjør sikker og enkel håndtering av transportør og kule, samt en kulevogn.

Kontakt oss så leverer vi deg det nøyaktig riktige utstyret som gjør at service av dekantereren din kan gjøres trygt og raskt.

lifting-tools-640x360.jpg

Løfteverktøy for transportør og kuler

.

Serviceavtale

Med en Alfa Laval serviceavtale sikrer du enestående ytelse fra Alfa Laval-utstyret ditt og minimale totale eierkostnader. Serviceavtalen er skreddersydd til dine prioriteringer og krav og er den ideelle vedlikeholdsløsningen fra den originale produsenten av utstyret ditt.

Les mer om våre serviceavtaler

.

Kontakt

Kontakt serviceavdeling vår på: partsandservice.no@alfalaval.com