PureBallast
.
ballast water treatment
Ballast Water Treatment
 

Det trygge valget innen ballastvannbehandling

Det er ikke rom for snarveier nr det gjelder ballastvannbehandling (ballast water treatment) – verken fra leverandøren eller når det gjelder systemytelsen. Alfa Laval tilbyr totalløsninger innen ballastvannbehandling, bygget rundt bransjens ledende behandlingsteknologi. Ved å velge Alfa Laval PureBallast 3, velger du både ytelse og trygghet.

Totale løsninger innen ballastvannbehandling

Alfa Lavals tilbud innen ballastvannbehandling går langt utover teknologien. Den består av totalløsninger for å dekke behovene dine, fra det første valget du gjør og deretter gjennom fartøyets levetid.

Setter fullt fokus på deg

Tiden til tidsfristen er kort når det gjelder ballastvannbehandling. Fartøy som skal trafikkkere amerikanske farvann trenger ballastvannløsninger (ballast water treatment systems) nå, og det er krav om at alle fartøy skal ha dette innen 2023. På den korte tiden må du finne den riktige løsningen – men også en leverandør som kan støtte deg gjennom installasjon og også senere.

Alfa Laval har en helhetlig tilnærming for å møte dine behov, fra i dag og videre fremover. Våre samlede løsninger for PureBallast sikrer både samsvarsoverholdelsen og ytelsen du trenger for å holde virksomheten din sømløst i gang.

Leveranse som ikke etterlater noe til tilfeldighetene

Du kan stole på Alfa Lavals kompetanse og ressurser i alle faser når det gjelder planlegging, engineering og arbeid med PureBallast-løsningen. I tillegg til vår egen dype kunnskap og erfaring, har vi et verdensomspennende nettverk av opplærte og dyktige tekniske partnere. Alt du trenger – fra mulighetsstudier og finansiering til oppstart, opplæring og global service – er lett tilgjengelig.

For å få et klart bilde av hva vi tilbyr kan du laste ned brosjyren over totalløsningene våre. Der finner du en konsis oversikt over hvordan vi møter behovene dine på hvert trinn av veien.

Brosjyren over totalløsningen vår

Total_solution_wheel

Fordeler med PureBallast 3

En unik kombinasjon av egenskaper setter PureBallast 3 foran alle andre ballastvannløsninger.

Overlegen ytelse i alle farvann

PureBallast 3 tilbyr uovertruffen biologisk desinfeksjonsytelse i alle typer vann: fersk-, brakk- eller sjøvann. Dette inkluderer vann i flytende form ved kalde temperaturer. Selv i vann med lav klarhet med UV-transmisjonsfaktor så lav som 42 %, kan systemet yte ved full strømning.

Som et resultat kjører PureBallast 3 på bare 50 % av den potensielle driftskraften i de fleste situasjoner når den opererer i IMO-regulert farvann. Den kan dermed økes til full kraft for de vanskeligste driftsscenarioene.

pureballast-shiphorizon-960x480.jpg

pureballast-containership-960x480.jpg

Enkel, kjemiskfri drift

PureBallast 3 er helt lukket, fullt automatisert og grundig integrert med ballastvannsystemet. Med andre ord krever operasjonen ingenting fra mannskapet.

På samme måte trenger PureBallast 3 ikke noe salt eller kjemikalier, selv når det brukes i ferskvann. Ingen dosering er involvert, og det er ingen tanker eller ventilasjonssystemer som trengs for å håndtere forbruksvarer eller rester.

Plassbesparende inline-konstruksjon

PureBallast 3 er et inline-system hvor hovedkomponentene (filter og reaktor) er innlemmet i ballastvannsrørledningen. Reaktordiameteren er bare marginalt større enn selve rørledningen. Dette skaper et svært fleksibelt system med et lite fotavtrykk, noe som er spesielt viktig for ettermonteringer.

Ex-konfigurasjoner er også enkle, siden strømforsyningen kan plasseres utenfor den farlige sonen.

PureBallast_installed.jpg

Et fleksibelt tilbud

Alfa Lavals PureBallast 3-tilbud gir deg full mulighet til å utnytte mulighetene til å møte IMO og US Coast Guard (USCG)-lovgivningen.

IMO- og USCG-typegodkjenninger

PureBallast 3 ergodkjent av IMO for bruk i ferskvann, brakkvann og sjøvann. IMO-sertifisert drift gir den mest kostnadseffektive bruken av systemets strømstyring og andre egenskaper, og er ideell for de fleste fartøy.

For fartøy som trenger å tømme ballast i USAs farvann, er PureBallast 3-systemer med USCG-typegodkjenning tilgjengelig. Disse systemene kommer i to forskjellige versjoner for å løse operasjonelle behov for bestemte fartøy. Standard USCG-sertifiserte systemer tilbyr samme kapasitet som IMO-sertifiserte systemer.

Oppgraderer til USCG-typegodkjenning

For fremtidssikret sikkerhet gir PureBallast 3 deg fleksible alternativer hvis en senere endring i driftsmønstre krever at du kan tømme ballast i amerikanske farvann. Fartøy som først installerte PureBallast 3 for bruk bare i IMO-regulert farvann, kan enkelt oppgradere til en versjon av systemet med typegodkjenning fra USCG.

Dette er også et viktig hensyn når du bestemmer hvordan ditt valg av behandlingssystem vil påvirke videresalgsverdien av fartøyet ditt. Et fartøy som ikke gir potensialet for USCG-typegodkjenning, vil være vanskelig å selge til enhver kjøper som ønsker å operere på dette nøkkelmarkedet.


Samsvar med forskrifter i alle farvann

Jo flere farvann fartøyet ditt har tilgang til, desto mer virksomhet kan det ta med deg.

Vurder alle vannforhold

Mens sjø- og brakkvann er fokus for de fleste rederier, er trevannssertifisering ikke bare for elver eller Østersjøen og Great Lakes. I mange havner er brakkvann faktisk lenger fra sjøvann i overgangssonen og nærmere ferskvann. For å nå disse trenger du et system som PureBallast 3, som kan behandle ferskvann uten salt eller dosering av kjemikalier.

På samme måte har enkelte havner nær-nulltemperaturer eller vann med lav klarhet. Selv om UV-transmisjonsfaktornivåene i havner vanligvis varierer fra 90 % til 60 %, kan de noen ganger falle enda lavere. PureBallast 3 håndterer flytende vann ved kalde temperaturer og kan kjøres på full strømmingseffekt der UV-transmisjonsfaktoren er så lav som 42 %.

ballast water treatment Pureballast

pureballast cleanwater 960x480

Sikre effektiviteten

Jo mindre tid og energi du bruker på ballastvannbehandling, desto mer tid har du til å gjøre forretninger.

Hold driften i gang

Evnen til å ta inn eller tømme ballast på en effektivt måte er viktig for fartøyet ditt. Mange UV-baserte behandlingssystemer må imidlertid redusere strømmen i havner med grumsete vann. Dette på grunn av lav UV-transmisjonsfaktor, som kan bli ytterligere svekket ved ineffektiv UV-lamperengjøring.

I kontrast til dette kan PureBallast 3 operere ved full strømming hvor UV-transmisjonsfaktoren er så lav som 42 %. Dette fordi effektiviteten opprettholdes ved automatisk rengjøring-på-stedet (CIP), som fjerner UV-svekkende oppbygging – uten innsats fra mannskapet eller risiko for at lampene skal blir skrapet opp.

Når du seiler under de fleste forhold i IMO-regulert farvann, kan PureBallast 3 operere med bare halvparten av potensialet, og heves til full kraft opp bare for de vanskeligste forholdene med vann med lav klarhet.


Langsiktig valg

Ballastvannløsningene dine bør vare – og gi varig videresalgsverdi.

Velg pålitelighet

Hvis du ønsker at ballastvannløsningen skal vare like lenge som fartøyet ditt, bør du unngå komponenter som vil korrodere i sjøvannssituasjoner. En UV-reaktor, for eksempel, er en trykkbeholder som kanskje må byttes om fem år hvis den er bygget med en stålklasse som 316L. PureBallast 3-reaktorer er bygget med superaustenittisk rustfritt stålstål forventet å vare i 20 år eller mer.

Også hvis du skal selge fartøyet ditt, er valget ditt av ballastvannløsning viktig.nbsp;Hvor fartøyet kan seile vil påvirke det potensielle utvalget av kjøpere, samt summen de er villige til å betale. I tillegg verdsetter kjøpere utstyr fra en a stabil og anerkjent leverandør, som de kan stole på at de får langsiktig støtte fra, over hele verden.

pureballast waterdrops 960x480

Et tiår i fronten

Ingen leverandør av ballastvannbehandling er mer engasjerte eller har mer erfaring enn Alfa Laval.

ballast water system

Innovasjon bygget på erfaring

Alfa Laval er ikke bare en global maritim leverandør, men også den mestkvalifiserte, erfarne og kunnskapsrike leverandøren innen ballastvannbehandling. PureBallast var verdens første kommersielt tilgjengelige ballastvannløsning (ballast water treatment system), lansert opprinnelig i 2006.

Vårt banebrytende arbeid med marinbiologi og UV-basert ballastvannbehandling går mye lenger. Alfa Laval har siden de tidligste diskusjonene blitt valgt som konsulent i nøkkelpaneler som har vært involvert i å utvikle standarder og lære opp markedet.

Fullstendig støtte over hele verden

I dag har Alfa Laval et komplett spekter av løsninger for både nybygg og ettermonteringsbehov, bygget på et tiår med arbeidet med kunder, myndigheter og vitenskapelige ressurser. Når BWM-konvensjonen trer i kraft, er vår allerede store produksjon klar for den store opptrappingen de kommende årene.

Skipsverft og ingeniørfirmaer kan forvente klar og grundig dokumentasjon så vel som ekspertråd. Rederier vil finne vidtgående eierskapsstøtte, inkludert ytelsesavtaler og andre tjenester for kostnadseffektivitet.

Alt Alfa Laval tilbyr – fra råd til deler og service – er enkelt tilgjengelig over hele verden.