PureBallast
.
ballast system
ballast system
 

Alfa Laval PureBallast 3 utforsket

Alfa Laval PureBallast 3 er en effektiv løsning for alle aspekter av ballastvannbehandling, fra biologisk desinfeksjon til fotavtrykk og strømstyring. Inline-konstruksjon og fleksibel design passer til nesten alle fartøy. Enkle systemer håndterer ballastvannstrømmer på 32–3000 m3/t, og flere systemer kan brukes til enda større kapasiteter.

Solution overview

PureBallast 3 combines initial filtration with enhanced UV treatment in a specially designed reactor. PureBallast 3 Compact Flex, shown here, is the ideal system for most vessels due to its minimal footprint and high installation flexibility.

PureBallast 3_1 Compact Flex w EC and CIP transparent.jpg

Treatment technology.jpg

Behandlingsteknologi

Alfa Laval PureBallast 3 bruker en forbedret form for UV-behandling, utviklet i samarbeid med Wallenius Water. Den yter uten tilsetning av salt eller kjemikalier, selv når den brukes i ferskvann.

Biologisk desinfeksjon

Biologisk desinfeksjon, som er den viktigste behandlingsprosessen, skjer i en forbedret UV-reaktor. Reaktoren har et strømningsoptimalisert interiør som sikrer høy turbulens og konsentrasjon av UV-dosen.

UV-lamper med medium trykk i reaktoren benytter spesialdesignede lamperør av syntetisk kvarts. Disse unike rørene støtter overføring av et bredere bølgelengdespekter og gir mer UV-lys under desinfeksjon. Kombinert med reaktorens indre design sikrer dette optimal UV-dosering og lavt energiforbruk.

Filtrering

Som støtte for reaktoren er det et filterstadium, som brukes til å fjerne større organismer og partikler før biologisk desinfeksjon. Dette forbedrer kvaliteten på vann til behandling, spesielt når det opereres i grumsete kystfarvann og ferskvann.

I kombinasjon med reaktoren, gjør den effektive kurvfilterkonstruksjonen det mulig med full gjennomstrømningsbehandling av ferskvann, brakkvann eller sjøvann med UV-transmisjonsfaktor så lav som 42 %.

PureBallast 3 Compact Flex

PureBallast 3 Compact Flex er svaret på plass- og fleksibilitetsutfordringer. Kommer med løse komponenter for komplett installasjonsfrihet – ideelt for de fleste fartøyer.

PureBallast 3 Compact Flex leveres som løse komponenter for enkel plassbesparende installasjon. Tilgjengelig for strømmer på 32–1000 m3/t, Med en kompakt design og høyest mulig fleksibilitet, gir det svaret på installasjonsutfordringer – spesielt når det gjelder ettermonteringer og andre situasjoner hvor plass er viktig.

Behandlingsstadiene er integrert i ballastvannsrørene som in-line-komponenter. Enkle plug-and-play-kontakter reduserer tid og kostnader for konstruksjon og installasjon, noe som gjør PureBallast 3 Compact Flex til den perfekte løsningen for de fleste prosjekter.

Behandlingskomponenter (in-line)

 • Filter
 • UV-reaktor

Støttekomponenter (fleksibelt plassert)

 • Elektrisk skap
 • Lampestyringsskap (1 eller 2) for strømmer > 300 m3/t
 • Kompakt CIP-enhet (Cleaning-In-Place)

Et bredt spekter av tilleggsutstyr er tilgjengelig for å støtte integreringen i ethvert fartøy, inkludert tilbakespylingspumper, prøvetakingspunkter, ventilpakker og kontrollpanel for fjernstyring.

PureBallast 3 Compact Flex er tilgjengelig med både IMO- og US Coast Guard (USCG)- typegodkjenninger.

PureBallast System small.jpg


compact-system-white.jpg

PureBallast 3 Compact

PureBallast 3 Compact er en praktisk løsning for mindre ballastvannstrømmer. Den integrerer systemet i en plug-and-play-modul med et lite fotavtrykk.

Rammemonterte løsninger

Alfa Laval PureBallast 3 Compact kan leveres som en rammemontert modul, noe som gjør den ikke bare kompakt, men også enkel å installere på grunn av minimalt med rørledninger. Rammen har et minimalt fotavtrykk og er koblet til via enkle plug-and-play-kontakter. For strømmer på 32–300 m3/t.

Alle komponenter er innarbeidet i rammen, bortsett fra et elektrisk skap som er fleksibelt plassert. Dette skapet er en kombinasjon av lampestyringsskapet og kontrollskapet til større systemer.

Følgende komponenter er innlemmet i rammemonterte PureBallast 3 Compact:

 • Filter
 • Reaktor
 • Kompakt CIP-enhet (Cleaning-In-Place)
 • Det elektriske skapet er fleksibelt plassert 30 m fra UV-reaktoren

Et bredt spekter av tilleggsutstyr er tilgjengelig for å støtte integrering i ethvert fartøy, inkludert tilbakespylingspumper, prøvetakingspunkter, ventilpakker og fjernstyringspaneler.


PureBallast 3 Std og Ex

PureBallast 3 Std-systemer behandler store ballastvannstrømmer effektivt med en reaktorstørrelse på 1500 m3/t som muliggjør strømlinjeformede og kostnadseffektive systemkonfigurasjoner. For potensielt eksplosive miljøer kan de konfigureres som PureBallast 3 Ex-løsninger, som er tilgjengelige med dekkshusvalg for tankskip.

Store strømmer med PureBallast 3 Std

PureBallast 3 Std-løsningene kan konfigureres for store strømmer og har de bredeste installasjonsparametrene[ , inkludert fri plassering av lampestyringsskap innen en radius på 150 m. Individuelle løsninger kan håndtere strømmer på 250–3000 m3/t, med to systemer som gir dekning på opptil 6000 m3/t. Fordi 1500 m3/t-reaktorstørrelse betyr at det kun er nødvendig med en eller to reaktorer, holdes kostnadene og kompleksiteten til systemer for store strømmer på et minimum.

Behandlingskomponenter

 • Filter
 • Reaktor

Støttekomponenter

De ekstra komponentene er støttesystemer som kan plasseres fleksibelt for optimal design.

 • Lampestyringsskap
 • CIP-enhet (Cleaning-In-Place)
 • Kontrollskap

De samme behandlings- og støttedelene brukes i PureBallast 3 Ex-systemer (se nedenfor).

Et bredt spekter av tilleggsutstyr er tilgjengelig for å støtte integrering i ethvert fartøy, inkludert tilbakespylingspumper, prøvetakingspunkter, ventilpakker og fjernstyringspaneler.

system-overview-3-white.png


Ex system image.jpg

Ex-systemer

PureBallast 3 for store strømmer og Ex-design, konfigurasjoner tilgjengelig for 250-3000 m3/t og til og med enda større strømmer med flere systemer.

Sikkerhet med PureBallast 3 Ex

PureBallast 3 Ex-systemer er tilgjengelige for strømmer på 250-3000 m3/t, med to systemer som gir kapasitet for opptil 6000 m3/t. De kan leveres i et spekter av Ex-konfigurasjoner i henhold til ATEX og IECEx, Sone 1, IIC og T4. Designet forenkles ved den fleksible plasseringen av lampestyringsskapet, som kan plasseres utenfor faresonen og opptil 150 m fra reaktorene de betjener.

Redundante sikkerhetsfunksjoner, som tilkobling av reaktortemperatur og nivåfølere via reléer som omgår PLC, øker sikkerheten under drift.


Dekkshus for PureBallast 3 Ex

Dekkshusløsning for tankskip

Mange tankskip bruker nedsenkbare pumper for å eliminere behovet for et pumperom og maksimere plassen for produkter. Dette gir ofte utilstrekkelig indre plass til en ballastvannløsning. Av denne grunn kan forhåndsmonterte PureBallast 3 Ex-systemer leveres i et standardisert dekkshus, komplett med alle innvendige rørsystemer.

De strømningsrelaterte komponentene i PureBallast 3 Ex-systemet (UV-reaktor, filter og CIP-enhet) er plassert i dekkshuset, mens lampestyringsskapet og kontrollskapet er installert utenfor dekkshuset og i fartøyets sikre sone.

PureBallast 3 Std og Ex-systemene er tilgjengelige med både IMO- og US Coast Guard (USCG)-typegodkjenninger.

Alfa Laval PureBallast 3 Deckhouse left facing.jpg


Driftssekvens

PureBallast 3 arbeider i bakgrunnen, og kjører i IMO-regulert farvann med bare 50 % av den potensielle effekten i de fleste situasjoner. Den kan dermed økes til full kraft for de vanskeligste driftsscenarioene.

Ballasting.jpg

Ballast

PureBallast 3 er et fullt automatisert system. Når det startes, gjennomgår det en kort oppstartssekvens.

Når ballastingen begynner, passerer det innkommende ballastvannet først gjennom filtertrinnet. Dette fjerner større organismer og partikler, noe som forbedrer kvaliteten på vannet som skal behandles. Filtertrinnet er til nytte for drift i uklart kystfarvann og ferskvann.

Etter filtrering fortsetter vannet gjennom reaktortrinnet, hvor det desinfiseres ved hjelp av utvidet UV før den kommer inn i ballastvanntankene.

Når ballasten er fullført, utføres reaktorrengjøring via en automatisk CIP-syklus. Denne syklusen blir aktivert umiddelbart etter mottak av ballast og skal utføres innen 30 timer. Reaktortrinnet renses med ferskvann når CIP-syklusen begynner og fylles med ferskvann ved ferdigstillelse.

Filtertrinnet blir også fylt med ferskvann når ballast er fullført.

 

Tømming av ballast

Prosessen med tømming av ballast er i det alt vesentlige den samme som prosessen med å ta inn ballast. Filtertrinnet blir imidlertid omgått under tømming av ballast, siden vannet allerede er filtrert.

Etter å ha forlatt ballastvannstankene, går det utgående ballastvannet gjennom reaktortrinnet for å eliminere eventuell gjenvekst av mikroorganismer som kan ha oppstått under transport. Etter å ha blitt desinfisert til de etablerte grensene, blir det sluppet ut i mottaksvannet på utslippsstedet.

Samme oppstart og avslutningssekvens, inkludert CIP, brukes både ved inntak og tømming av ballast.

Deballasting.jpg

Dokumentasjon

Omfattende dokumentasjon for PureBallast 3 er tilgjengelig for å støtte systemevaluering, design, installasjon og drift.

For installatører

PureBallast 3-dokumentasjon for verft og andre installasjonsparter er delt inn i:

 • En del spesifikk for installasjonsproblemer, inkludert "anbefalte fremgangsmåter"
 • En del med mer grundig informasjon for kontinuerlig referanse
 • Tegninger og 3D-modeller for enkel innlemming i designprosessen

Direkteassistanse fra Alfa Laval er også tilgjengelig for bistand med design og planlegging, samt i installasjons- og driftsprosesser.

For å få tak i design- og installasjonsdokumentasjon eller mer informasjon kan du kontakte Alfa Laval.

Tilleggsressurser

Last ned Alfa Lavals ballastvannhåndteringsressurser for å lære mer om PureBallast 3 og hvordan den sammenlignes med andre tilgjengelige behandlingsteknologier.

Alfa Laval PureBallast 3 Compact Flex, produktbrosjyre

Basert på løse komponenter, plug-and-play, for installasjonsfrihet.

Last ned PDF


Alfa Laval PureBallast 3 Compact-produktbrosjyre

Kompakte systemer som konfigureres som en plug-and-play-klar modul.

Last ned PDF


Produktbrosjyre for Alfa Laval PureBallast 3

PureBallast 3 for store strømmer og Ex-design.

Last ned PDF