PureBallast
.
ballast water treatment
ballast water treatment
 

Alt du trenger å vite

Etter mange års forsinkelse er ballastvannbehandling nå et presserende problem som reiser mange spørsmål. Som totalleverandør med lang erfaring har Alfa Laval en unik dybde av kunnskap og kan svare på alle dine spørsmål.

Avoid limitations with Compliance Navigator

Compliance Navigator is a new tool for ensuring that your ballast water treatment system complies where you sail – not just on paper. It reveals the hidden issues within type approvals, so that you can find performance to match real-life requirements. Choose your vessel, define your trade route, explore the issues that will affect your system and see how a PureBallast 3 system addresses them.

Compliance Navigator vignette

commissioning_updated_mepc.jpg

White paper – commissioning sampling

Our newly updated white paper, “Commissioning sampling for ballast water treatment systems: Understanding the purpose and implementation”, explores the new sampling requirement that was adopted as part of commissioning testing at MEPC 75. It explains not only the commissioning sampling procedures, but also the implementation process and who is – or is not – affected today.

Read the white paper

You can find additional white papers by choosing “Insights” from the dropdown menu in the next section of this page.

Ekspertressurser

Med erfaring samlet fra over ti års arbeid med ballastvannbehandling, har Alfa Laval samlet informative ressurser for å bistå deg i beslutningsprosessen.

Ballastvannbehandling oversiktsbok

"Making sense of water management" gir omfattende informasjon om ballastvannsforskrifter, samsvarsalternativer og behandlingsteknologier. Den har viktige innsikt og tekniske fakta, samt illustrasjoner, diagrammer og tabeller. For å bestille en trykt kopi av boken, kan du fylle ut skjemaet under eller laste ned PDF-filen.

Du godtar at Alfa Laval kan samle, bruke og utlevere personlige opplysninger som du har oppgitt i dette skjemaet, for å levere markedsføringsmateriale du har avtalt å motta, i samsvar med Alfa Lavals retningslinjer for personvern. 

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.

Dokumenter vedrørende ballastvannhåndtering

Overholdelse av forskrifter, redaksjonelle artikler og produktinformasjon

Vanlige spørsmål

Når du planlegger en ballastvannløsning, er det mange spørsmål som må stilles. Her finner du svar på vanlige spørsmål, både om Alfa Laval PureBallast 3 og om de lovpålagte utfordringene rundt ballastvannbehandling.


Alfa Laval PureBallast 3

Forskjellene mellom Alfa Laval PureBallast 3 og andre systemer er lett å forklare og vanskelig å ignorere. Ingen andre systemer kommer nær dens evner.

1. Hvorfor er PureBallast 3 ren selvtillit – i alle farvann?

Enkelt sagt, PureBallast 3 gir fullstendig kompatibel ballastvannbehandling uten å begrense fartøyets operasjoner eller bevegelsesfrihet. Med typegodkjentning av både IMO og U.S. Coast Guard, kan den benyttes for:

Denne unike kombinasjonen av funksjoner sikrer at du har et bredt spekter av alternativer. Ballastvannløsningen din vil aldri begrense stedet eller måten du gjør forretninger på.

Lagt til dette er den kompromissløse konstruksjonen av PureBallast 3. Bygget med ikke-rustende superaustenittisk rustfritt stål, kan PureBallast 3-reaktorer forventes å vare opptil 20 år eller mer uten utskifting.

2. Hvordan er PureBallast 3-teknologien forskjellig fra andre UV-baserte behandlingssystemer?

Mange av alternativene har faktisk sine røtter i drikkevannbehandling. Fordi de er tilpasninger av landbaserte teknologier for vannrensing, er de mindre egnet til vanlige maritime forhold som lav UV-transmisjonsfaktor. I motsetning til dette ble den forbedrede UV-behandlingsteknologien i PureBallast 3 utviklet spesielt for maritim bruk.

I PureBallast 3 er reaktorens UV-lamper kombinert med spesialdesignede lamperør av syntetisk kvarts. I tillegg til å optimalisere bredden til bølgelengdespekteret, har rørene en høy overføringseffektivitet som resulterer i mer UV-lys under desinfeksjon. Kombinert med strømningsoptimalisert utforming av reaktorinnretningen sikrer de optimal UV-dosering og lavt energiforbruk.

Til støtte for den forbedret UV-behandling er et ekstremt effektivt filtertrinn som fjerner alle større organismer og partikler før biologisk desinfeksjon. Sammen sørger filter- og reaktortrinnene for fullstrømbehandling av fersk-, brakk- eller sjøvann med UV-transmisjonsfaktor så lav som 42 %. Ingen andre systemer kan matche denne ytelsen.

3. Hvorfor er en Clean-In-Place (CIP)-syklus en del av PureBallast 3?

Uten noen form for rengjøring, vil forekomster av kalsiumkarbonat og metallioner bygge opp på kvartsrørene til UV-lampene i en ballastvannløsning. Dette vil svekke behandlingen siden mindre av UV-lyset produsert av lampene, vil kunne passere gjennom.

Mekanisk tørking er et alternativ til CIP, men viskere er ineffektive mot oppbygging av metallioner, som må fjernes med lav-pH-væske og en ekstra prosess. De rengjør heller ikke UV-sensoren i reaktoren, som måler UV-transmisjonsfaktoren. Hvis sensoren og kvartsrørene er skitne, kan systemet bruke mer strøm enn nødvendig eller på annen måte være dårlig kontrollerte.

Enhver form for mekanisk rengjøring – inkludert manuell rengjøring – vil også føre til riper på rørene. Til slutt vil disse også forringe behandlingsytelsen.

Enkelt sagt har tester vist at CIP har en verdifull rolle i å opprettholde denbiologisk desinfeksjonsytelsen til en ballastvannløsning. I et UV-basert system er effektene merkbare etter én enkel rengjøringsprosess. Videre, ved å redusere energibruk og maksimere levetiden til kvartsrørene, har CIP en langsiktig rolle for å holde driftskostnadene nede.

4. Er PureBallast 3 enkel å installere og bruke?

Svaret er ja, i begge henseender.

PureBallast 3 Compact Flex er svaret på plass- og fleksibilitetsutfordringer. Kommer som løse komponenter for installasjonsfrihet – ideelt for de fleste fartøyer. Enkelt sagt pakker det den ledende ballastvannløsningen inn i markedets minste fotavtrykk – med redusert installasjonskostnad. Fri plassering av lampestyringsskapet opptil 30 m unna gir ytterligere plassbesparelser i trange rom.

Når plassen tillater det, kan PureBallast 3 Compact til og med leveres som en rammemontert, plug-and-play-løsning med markedets minste fotavtrykk. Dette forenkler både ingeniørarbeid og installasjon, og sparer tid og penger.

PureBallast 3 ikke-Ex og Ex leveres begge i løse komponenter, med høy fleksibilitet, hvor plassering av lampestyringsskapet opptil 150 m unna gir ytterligere plassbesparelser i maskinrommet, samt plassering utenfor faresonen til Ex-systemer.

Fordi det ikke brukes salt eller kjemikalier, er det ikke behov for ekstra tanker eller ventilasjonssystemer. Det er heller ikke behov for manuell inngrep – som for eksempel åpning og lukking av ventiler – fra mannskapet. Driften er fullautomatisk og startes eller stoppes med et trykk på en knapp, enten via det grafiske berøringsskjermgrensesnittet eller via fartøyets integrerte skipstyringssystem.

5. Hvor effektiv er PureBallast 3?

Effektivitet kan referere til to ting i en ballastvannløsning: biologisk desinfeksjonsytelse eller energiforbruk. I praksis går imidlertid disse tingene hånd i hånd.

Når det gjelder biologisk desinfeksjonsytelse, er ikke noe system mer effektivt for nøytralisering av ballastvann enn PureBallast 3. Bare PureBallast 3 kan prestere i alle vanntyper og i vann med UV-transmisjonsfaktor så lav som 42 %. Dette kan gjøres ved full flyt, dvs. uten å redusere hastigheten på ballastoperasjoner.

På grunn av den høye ytelsen, er PureBallast 3 også svært energieffektiv. I de fleste situasjoner kan den kjøre på bare 50 % av sin potensielle driftskraft når man seiler i IMO-regulert vann. Bare når det trengs, for eksempel i farvann med ekstremt lav UV-transmisjonsfaktor, er det behov for å trappe den opp til sin fulle installerte kraft.


Lovgivningen rundt ballastvannbehandling

Ballastvannbehandling har blitt diskutert i mange år. Nå som IMO Ballast Water Management (BWM)-konvensjonen er blitt ratifisert, har utfordringen blitt presserende over hele verden.

1. Hvorfor bør jeg ta avgjørelse vedrørende en ballastvannløsning nå?

Nå som BWM-konvensjonen har trådt i kraft, er det ingen tid å miste. Selv om fartøyet nettopp har fått godkjenning, må det ha en ballastvannløsning ettermontert ved første nye godkjenning etter september 2019. Dette vil ta mer tid og ressurser enn mange rederier forventer, så tidlig engasjement og god planlegging er nøkkelen til suksess.

I utgangspunktet må alle fartøyer installere et behandlingssystem innen en periode på rundt sju år. Som et resultat av dette vil det være en enorm etterspørsel etter systemer og verftstider. Bokstavelig talt vil tusenvis av fartøyer konkurrere om både leverandør og verftskapasitet.

Mange leverandører mangler produksjonskapasitet til å oppskalere i de kommende årene, eller erfaring til å sikre jevn levering og installasjon med de mange involverte partene. For at du skal kunne få et kompatibelt system i tide, må du velge en leverandør som kan gjøre begge deler.

Hvis du trenger å tømme ballasten i USA, må du være enda mer selektiv i valget ditt. For å overholde U.S. Coast Guard (USCG) Ballast Water Discharge Standard, som ble lov i 2012, trenger du et system som er spesielt godkjent for bruk av USCG.

2. Hvorfor skal jeg se etter et nylig typegodkjenningssertifikat?

BWM-konvensjonen er den viktigste internasjonale retningslinjen for ballastvannløsninger. Imidlertid ble den etablert da langt mindre var kjent om kontrollmekanismene som trengs for ballastvannbehandling. Etter hvert som behandlingsmåtene har utviklet seg, har IMO-testen også blitt mer enhetlig og strengere.

IMO-typegodkjenningssertifikater utstedt siden 2014 kan gi mer detaljer om driftsbegrensningene av et system, slik som salthet, temperatur og UV-transmisjonsfaktornivåer. Sertifikat som er utstedt før denne datoen, bør undersøkes kritisk og man må søke etter den nyeste revisjonen av sertifikater.

USCG-typegodkjenningssystemet ble utformet mye senere og med åpenhet i tankene. USCG-typegodkjenninger, som har blitt utstedt for en håndfull systemer hittil, gir en solid indikasjon på systemkapabiliteten.

3. Hvorfor skal typegodkjenningstester utføres av en autorisert tredjepart?

Typegodkjenningstesting av en autorisert tredjepart er viktig for å sikre gjennomsiktighet, gyldighet og sist, men ikke minst, systemsamsvar. Tredjepartstestorganer kan sikre kontrollerte testmiljø og realistiske testforhold, som vil forhindre at systemmangler bli oversett.

For eksempel har organismer som holder til i nærheten av vannoverflaten en mye høyere toleranse for UV-lys enn de som lever dypere ned. For å nøytralisere disse organismene effektivt, er det nødvendig med UV-lamper med medium trykk. Men ved å bruke en kultivert blanding som utelukker disse organismene, er det mulig å oppfylle kravene mens du overvinner teknologisk utfordringer.

I dag vet vi mye mer om kontrollmekanismene som trengs for å sikre samsvar. Seriøse leverandører velger robust UV-teknologi, søker tredjepartsgjennomsiktighet og utfører tester med vann som inneholder naturlig forekommende organismer, slik som Alfa Laval har gjort med Alfa Laval PureBallast 3.

4. Hva betyr muligheten for Port State Control-inspeksjoner for meg?

Inkonsekvenser i IMO-typegodkjenning har ført til økende krav til en kontrollmekanisme. Spotkontroller har blitt foreslått for å sikre at IMO-sertifiserte behandlingssystemer gjør jobben sin i faktisk drift. Ansvaret for kontrollene vil naturlig falle på havnemyndighetene.

I virkeligheten reiser dette like mange spørsmål som svar. For eksempel:

  • Skal et fartøy som ikke består en spotkontroll, få lov til å utføre ballastvannutbytting?
  • Hva skal ellers gjøres med et fartøy som ikke klarer spotsjekken?
  • Hvordan skal en spotkontroll utføres i praksis?

Gitt de tidsmessige og praktiske vanskeligheter som er involvert, kan enda strengere IMO-testing bli valgt for spotkontroller. Rederier og skipsoperatører må imidlertid være forberedt på muligheten for spotkontroll og sikre at behandlingssystemene deres faktisk fungerer i praksis.

5. Hvorfor er ballastvannbehandlingslovgivningen nødvendig?

Valget av et ballastvannløsninger nok en stor beslutning i planlegging av et nytt fartøy eller ettermontering, såvel som det er en ekstra kostnad. Men uten ballastvannbehandling ville det være en enda større pris å betale.

Invasive marine arter er ikke bare plagsomt. De er identifisert som en av de største truslene mot havene våre i dag. Hvert år forårsaker de milliarder av dollar i skade ved at de ødelegger for fiskeriene og andre marine virksomheter, og i mange tilfeller påvirker de forretninger og handel på land. Til tider har de også kostet menneskeliv. (Spesifikke eksempler finnes her.)

Så mens ballastvannbehandling kan virke som et lite velkomment tillegg for maritim industri, er konsekvensene av ikke å handle, enda mindre ønskelig.


Alfa Laval PureBallast 3 og de IMO-reviderte G8-retningslinjene

Følgende spørsmål og svar forklarer konsekvensene av Alfa Laval PureBallast 3-typegodkjenning i henhold til de reviderte G8-retningslinjene. 

1. Hvilke tester var det nødvendig for Alfa Laval å sikre et IMO sertifikat i henhold til de reviderte MEPC.279 (70) 2016 G8-kravene?

To ytterligere landbaserte tester av biologisk effektivitet, utført uten holdetid, måtte gjennomføres for hver vannsalthetsgrad. Komponentens miljøtester er mer i tråd med kravene til US Coast Guard (USCG). Dette betyr at kravene er strengere i forhold til MEPC.174 (58) 2008 G8-kravene. IMO godtar bruken av den reproduktive MPN-metoden for å evaluere biologiske effektivitetstester, mens USCG krever bruk av CMFDA/FDA-metoden.

2. Er det noen maskinvareendringer i Alfa Laval PureBallast 3-systemet som følge av de reviderte G8-kravene?

En konduktivitetssensor er installert for å bestemme hvilken saltholdighet systemet drives i. Ellers er maskinvaren, strømmen og kraftforbruket generelt det samme.

3. Kan et installert Alfa Laval PureBallast 3-system som er i samsvar med 2008 G8-retningslinjene, oppgraderes for å overholde de reviderte 2016 G8-retningslinjene?

Det er ikke nødvendig å oppgradere. IMO har utstedt en beslutning om at fartøy som har installert eldre systemer ikke bør straffes.

4. Må rederier bestille et system med typegodkjenning i henhold til de reviderte 2016 G8-retningslinjene allerede nå? 

Rederier bør vurdere når systemet skal installeres. Hvis systemet blir installert før 28. oktober 2020, foreslås et Alfa Laval PureBallast 3-system med typegodkjenning i henhold til 2008 G8-retningslinjene. Dette systemet vil være i full overensstemmelse med IMO-regelverket, nå og i fremtiden.