PureBallast
G8 October 1920x480v2

IMO revised G8 – in force now

Alfa Laval PureBallast 3 is ready

Tide for å fokusere på de reviderte G8-retningslinjene fra IMO

Hvis du seiler internasjonalt og utenfor USAs farvann, berøres du av IMOs reviderte G8-retningslinjer. Det store flertallet av verdens havner vil bli stengt for ballastvannløsninger installert etter 28. oktober 2020 som ikke oppfyller kravene fastsatt i de reviderte G8-retningslinjene. Dersom du overser dette, kan fartøyet ditt miste tilgang til verdens havner.


What IMO revised G8 means

Learn about the importance of the IMO revised G8 guidelines from Viktor Friberg. As Head of Global Sales, Alfa Laval PureBallast, he’s had many discussions with customers about the new requirements and their implications. Here he discusses the necessity of an IMO revised G8 certificate, but also how Alfa Laval can help you select a ballast water treatment system that protects your trade opportunities. Our Compliance Navigator tool is a simple and transparent way to match a solution with your needs.


Hva er IMOs reviderte G8-retningslinjer?

IMOs G8-retningslinjer fastsetter typegodkjenningsprosessen for ballastvannløsninger i henhold til IMO-reglene. Retningslinjene ble opprinnelig utarbeidet i 2005, men ble betydelig endret i 2016. De endrede retningslinjene trer i kraft 28. oktober 2020.

Hvorfor ble IMOs G8-retningslinjer endret?

De reviderte G8-retningslinjene, også kalt BWMS-reglene, er robuste og mer i tråd med de gjeldende kravene fra den amerikanske kystvakten.

Retningslinjene ble utviklet fordi noen ballastvannløsninger som har blitt godkjent i henhold til de opprinnelige G8-retningslinjene, i praksis ikke klarer å oppfylle IMOs D-2-standard.

Ønsket om å endre G8-retningslinjene kom delvis fra kundeorganisasjoner som Det internasjonale rederiforbundet (ICS).

Hensikten var å sørge for at investeringer som gjøres i ballastvannløsninger, fører til at utslippskravene oppfylles – og ikke bare til mer utstyr.

Hvordan berører de reviderte G8-retningslinjene fra IMO deg?

Innholdet i de reviderte G8-retningslinjene fra IMO

Hvis installasjonen av en ballastvannløsning finner sted 28. oktober 2020 eller senere, må systemet typegodkjennes i henhold til de reviderte G8-kravene.

Fram til den datoen kan systemer som er godkjent i henhold til de tidligere G8-retningslinjene, fremdeles installeres.

Ingen oppgraderinger av disse systemene vil være nødvendige. Men når datoen kommer, kan ikke systemer som mangler typegodkjenning etter de reviderte G8-retningslinjene, installeres for global bruk.

 

Hva dette betyr for deg i praksis

Ballastvannløsninger som blir valgt i dag, kommer sannsynligvis til å bli installert etter ikrafttredelsesdatoen. Det betyr at du bør velge et system som allerede er typegodkjent i henhold til de reviderte G8-retningslinjene.


Dessverre er det bare noen få leverandører som har fått oppdaterte typegodkjenninger for systemene sine – eller som har startet prosessen i det hele tatt. Omfanget av de reviderte G8-prosedyrene innebærer at typegodkjenning kan ta tid, og at resultatet ikke er gitt.


Dersom du tar sjanser, kan du ende opp med å ha forpliktet deg til et system som ikke kan brukes globalt. Siden IMO-regelverket gjelder alle steder utenfor USAs farvann, kan fartøyet ditt miste tilgang til 95 % av verdens havner.

Hvorfor PureBallast 3 er klar for IMOs reviderte G8-retningslinjer

Når du skal velge utstyr for installasjon i 2020 og senere, er det tryggest å velge en ballastvannløsning som allerede har blitt typegodkjent i henhold til de reviderte G8-retningslinjene fra IMO.

Alfa Laval PureBallast 3 var det første systemet som fikk slik typegodkjenning – og er fortsatt en av få løsninger som har fått det.

Først med typegodkjenning etter de reviderte G8-retningslinjene

Alfa Laval og PureBallast 3 har alltid lagt vekt på å skape løsninger som sørger for regelsamsvar uten å begrense fartøyers globale virksomhet. Siden de aller fleste av verdens havner reguleres av IMOs regelverk, har vi vært opptatt av å ha godkjente løsninger klare før ikrafttredelsesdatoen for de reviderte G8-retningslinjene.

Det ble utført tester med havvann, brakkvann og ferskvann i henhold til det nye G8-regimet i 3. kvartal 2017. PureBallast 3 mottok bransjens første sertifikat for de reviderte G8-retningslinjene i februar 2018 – uten endringer i maskinvare eller strømforbruk.
Dette betyr at Alfa Laval-kunder trygt kan se fremtiden i møte.

PureBallast 3 kommer til å være en markedsledende løsning også etter 28. oktober 2020.

Les mer om typegodkjenningen av PureBallast 3 i henhold til IMOs reviderte G8-retningslinjer

Vanlige spørsmål – PureBallast 3 og reviderte G8-retningslinjer

Her er svar på noen vanlige spørsmål om typegodkjenningen av PureBallast 3 i henhold til IMOs reviderte G8-retningslinjer.

1. Hvilke tester var nødvendig for å typegodkjenne PureBallast 3 i henhold til IMO de reviderte kravene i G8?t

To ytterligere landbaserte tester av biologisk effektivitet, utført uten holdetid, måtte gjennomføres for hver vannsalthetsgrad. Miljøtestene av komponenter er mer i tråd med kravene til US Coast Guard (USCG). Dette betyr at kravene er strengere enn i de opprinnelige G8-retningslinjene fra 2008.

2. Har det blitt gjort endringer i maskinvaren til PureBallast 3 som følge av IMOs reviderte G8-retningslinjer?

Det har ikke blitt lagt til ny maskinvare, men en konduktivitetssensor har blitt integrert i strømningsmåleren for å fastslå saltholdigheten til vannet som systemet behandler. For drift i ferskvann har det blitt lagt til en strømningsreguleringsfunksjon som reduserer gjennomstrømningen ved utfordrende vann, slik at man skal holde seg innenfor UVT-grensene.

3. Kan et tidligere installert PureBallast 3-system oppgraderes slik at det oppfyller kravene i de reviderte G8-retningslinjene?

IDet er ikke nødvendig å oppgradere. IMO har fattet et vedtak som sier at fartøy som har eldre systemer installert, ikke skal straffes.

4. Hvorfor er det så viktig at PureBallast 3 har fått typegodkjenning etter de reviderte G8-retningslinjene før ikrafttredelsesdatoen?

De reviderte G8-retningslinjene trer i kraft 28. oktober 2020, men nesten alle ballastvannløsninger som blir valgt i dag, kommer til å bli installert etter den datoen.
Dersom det skal kunne installeres 28. oktober 2020 eller senere, må systemet ha fått typegodkjenning i henhold til de reviderte G8-retningslinjene før den tid.

Når man tar i betraktning at den mer krevende typegodkjenningsprosessen kan ta lang tid og være vanskelig, gjør kundene et trygt valg dersom de velger et system som allerede har blitt typegodkjent.

Find out how IMO revised G8 affects your operation

With many years of experience, we can guide you to the right PureBallast 3 solution for your vessel. Contact us to secure compliance that gives you access to ports all over the world.

Du godtar at Alfa Laval kan samle, bruke og utlevere personlige opplysninger som du har oppgitt i dette skjemaet, for å levere markedsføringsmateriale du har avtalt å motta, i samsvar med Alfa Lavals retningslinjer for personvern. 

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.