Behandling av kommunalt spillvann | Alfa Laval

Behandling av kommunalt spillvann

Alfa Laval bidrar til å redusere det økologiske fotavtrykket fra vann og avløpsstrømmer ved å maksimere gjenbruk av vann, gjøre om avfall til verdier og minimere energiforbruk og avfall. Vi tilbyr et omfattende spekter av utstyr for avløpsvannrensing, filtrering og slambehandling som bidrar til å produsere rene effluenter til utslipp eller gjenbruk, gjenvinne varme og redusere mengden slam som må håndteres.

wastewater-plant-at-sunrise 640x360
.

Prosess- og produktoversikt

wastewater treatment process diagram

Et omfattende spekter av utstyr til behandling av avløpsvann

Det er et stadig voksende behov verden over for kostnads- og energieffektiv bearbeiding av avløpsvann og slam i offentlig sektor. Og flere og flere kommuner bytter ut den tradisjonelle filterteknologien med mer kostnadseffektive systemer med lukket kretsløp.

For å oppfylle disse kravene tilbyr Alfa Laval kompetanse og et verdensledende sortiment av kompakte, energieffektive utstyr og systemer i tillegg til avansert kontroll for optimert anleggsdrift og redusert bemanningsbehov. 

 
Complete spectrum brochure

Hvert renseanlegg er unikt, med ulike økonomiske og miljømessige utfordringer som det må tas hensyn til. Det er mange faktorer som det må tas hensyn til når man bygger eller renoverer et offentlig anlegg for rensing av avløpsvann. Miljølovgivning, prosessbetingelser, kapasitetsbehov, investeringskostnader, prosjekterte fremtidige behov og kostnader til energi, polymerer og avhending av avfall er bare noen få av dem.

 

Hvorfor samarbeide med oss?

Med Alfa Laval som partner blir prosessene enklere. Uansett om dere bygger eller driver et vannrenseanlegg, får dere tilgang til:

  • bransjeledende ekspertise på avløpsvann, basert på erfaringen fra flere tusen installasjoner
  • ett av verdens største utvalg av produkter til vannrensing, som dekker flere ulike teknologier
  • assistanse med å analysere deres unike situasjon og velge det optimale utstyret til deres behov og budsjett