Behandling av kommunalt spillvann

Alfa Laval reduserer miljøavtrykket fra vann- og avfallsstrømmer ved å maksimere gjenbruk av vann, gjøre avfall til verdi og minimere energiforbruk og avfall. Vi tilbyr et komplett spekter av utstyr for spillvannbehandling, filtrering og slambehandling som bidrar til å produsere rent avløpsvann for utslipp eller gjenbruk av vann, gjenvinning av varme og reduksjon av mengden slam for deponering.

wastewater-plant-at-sunrise 640x360

Forenklet behandlingsprosess for spillvann, tilgang til

 • Bransjeledende spillvannekspertise basert på erfaring fra tusenvis av installasjoner
 • En av de bredeste seriene for spillvannsutstyr for behandling av spillvann, som dekker en rekke forskjellige teknologier
 • Hjelp til å analysere din unike situasjon og velge det optimale utstyret for dine behov og budsjett

Flere og flere renseanlegg oppdager fordelene med en sirkulær, helhetlig tilnærming til rensing av avløpsvann. Kostnadsbesparelser, redusert miljøpåvirkning og nye inntektsstrømmer fra gjenvunne ressurser er bare noen av disse. Hvert renseanlegg er unikt og har sine egne utfordringer og muligheter. Med vår ekspertise innen prosessering og vårt brede produktspekter kan vi hjelpe deg med å skifte til en sirkulær ressursflyt. Uansett om du er entreprenør, designer eller anleggsoperatør, kan vi hjelpe deg med å finne den optimale løsningen for ditt spesifikke prosjekt.

 

Se brosjyren

.

Prosess- og produktoversikt

wastewater treatment process diagram

Med Alfa Laval som din partner får du den doble fordelen av tilgang til ledende ekspertise på spillvann samt et av de bredeste utvalgene av spillvannrenseutstyr.

Sekvenseringssatsreaktor

Biologisk behandling av spillvann

Sarpsborg.jpg

Membranfiltrering: Å finne skatter ved behandling av avløpsvann

En kommune i Norge ser på behandling av avløpsvann fra et helt nytt perspektiv – med stort fokus på driftsmessig bærekraft og som en mulighet til å fange opp viktige råvarer for gjenbruk og gjenvinning.

Ler mer

Mot mer bærekraftig behandling av avløpsvann

Hos Alfa Laval vet vi at rensing av verdens 380 milliarder kubikkmeter med avløpsvann står sentralt i rent ferskvannshåndtering, og at den mest bærekraftige måten å bevare vann på er å imitere naturens egen sirkulære bruk av vann, som har opprettholdt livet på planeten siden tidenes morgen.

Lær mer om fremtiden til energinøytrale ressursgjenvinningsanlegg og hvordan vi kan transformere avløpsvann.

Les mer på engelsk

On-demand Webinar | Hvordan ny dekanter-teknologi bidrar til reduserte driftskostnader i kommunale renseanlegg

Visste du at i designet på utstyret spiller en avgjørende rolle for driftskostnadene i renseanleggene? Valg av riktige produkter hjelper deg med å forbedre effektiviteten, redusere energiforbruket og mengden avfall. Alfa Laval tilbyr et omfattende sortiment av produkter for slamfortykking og rensing av avløpsvann. Ved hjelp av ny dekanter-teknologi kan kostnadene ytterligere reduseres.

Wastewater-webinar-640x360

Vi introduserer den nye Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™

Få uovertruffen effektivitet for avvanning og fortykning av spillvannslam.

Vecflow sludge decanter centrifuge

Produkter og kunnskap som hjelper deg med å optimalisere ditt industrielle eller kommunale renseanlegg

Våre eksperter på rensing av spillvann bistår gjerne entreprenører, designere og anleggsoperatører ved å gi råd om hvordan man kan optimalisere driften. Uansett om det er et industrielt eller kommunalt renseanlegg, nytt eller gammelt, kan vi hjelpe deg med å

 • senke de totale driftskostnadene (energi, vedlikehold osv.)
 • maksimere ressursgjenbruk (vann, næringsstoffer)
 • redusere energibruk, polymerforbruk og avhendingskostnader
 • optimaliser massens tørrhet og avløpskvalitet
 • øke kapasiteten
 • minimere ingeniør- og investeringskostnader
 • redusere installasjons- og oppstartskostnader
 • sikre rettidig ferdigstillelse av prosjektet
 • optimalisere investerings- og driftskostnader
.

Kontakt oss

Produkter du er interessert i*

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.

.