Roterende trommelfiltre | Alfa Laval

Roterende trommelfiltre

Alfa Laval tilbyr forskjellige typer roterende trommelfiltre for effektiv slamfortykkelse, designet for å øke prosessytelsen samtidig som driftskostnadene reduseres og vedlikeholdet forenkles.

Aldrum 640x360

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

  • Kompakt og robust design
  • Regelmessig spyling sparer vann
  • Lavt polymerforbruk bidrar til lave driftskostnader
  • Ren, lukket, luktfri løsning
  • Utvalg av kontrollpaneler og tilleggsutstyr for å oppfylle kravene dine til behandling
Alfa Laval roterende trommelfiltre er lett justerbare basert på slamfortykkingsbehovene. Du kan balansere effektiviteten med kostnadseffektivitet for best mulig resultatet, og alltid dra nytte av skånsom behandling som sparer polymer og reduserer driftskostnadene. Velg mellom ALDRUM, som reduserer slamvolumet med opptil 90 %, og ALDRUM G3, som revolusjonerer slamfortykking.