VecFlow™-teknologi: Optimaliserer avvanning av avløpsslam og slamfortykning

Den nye Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ dekantersentrifugen gir enestående ytelse ved fortykning og avvanning av avløpsvannslam. Den unike VecFlow™-matesonen minimerer turbulens og reduserer strømforbruket med opptil 30 % sammenlignet med tradisjonelle dekantere.

ALDEC G3 VecFlow™ sludge decanter centrifuge
.

Optimaliser fortykningen av avløpsslam 

VecFlow_transparent.png

ALDEC G3 VecFlow™ dekantersentrifuge for slamfortykning gir deg maksimal ytelse med minimal turbulens. Lav turbulens i dekanterskålen er avgjørende for høy separasjonsytelse og lavt strømforbruk. Alfa Lavals unike VecFlow™-slamsentrifugematesone reduserer turbulensen med mer enn 80 % sammenlignet med tradisjonelle dekantersentrifuger og reduserer akselerasjonskraften med 40–50 %.

 

 

.

Lett akselerasjon

En tradisjonell matesone injiserer slammet radialt inn i dekanteren. Dette skaper turbulens og ujevn flyt. En VecFlow™-tilførselssone gir derimot tilførselen en helt annen strømningsbane siden det akselererer slammet tangentielt når det kommer inn i skålen.

Slamsentrifuger med bedre separasjonsytelse

I tillegg til å redusere det totale strømforbruket ved slamfortykning, forbedrer den lave turbulensen også separasjonsytelsen. Separasjonen er mer effektiv enn i en tradisjonell dekanter, med mindre oppdeling av flokkulantene. I tillegg reduserer den effektive akselerasjonen til full hastighet slitasje på transportøren.

Kutt driftskostnader

Avhengig av de spesifikke slamfortykningskravene, kan det være lurt å minimere polymerforbruket, øke tørrheten til kaken eller øke kapasiteten.

Den høye separasjonsytelsen i fortykkelse og lavt strømforbruk fører til lave totale eierkostnader og svært korte tilbakebetalingstider. Du får ofte full avkastning på investeringen din på mindre enn ett år.

Sats på bærekraftige løsninger

Se for deg en mer bærekraftig verden. En verden der det trengs mindre for å produsere enda mer. En verden der vi effektivt møter vårt økende energibehov og samtidig reduserer CO2-utslippene. Tenk deg en verden der vi kan utnytte kreftene i naturressursene, samtidig som vi bevarer dem. Hos Alfa Laval ikke bare forestiller vi oss denne verdenen. Vi bygger den sammen med kundene og partnerne våre.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360
.

Ledende innen slamfortykningsteknologi

ALDEC G3 VecFlow™ slamsentrifuge er bygget på velprøvd Alfa Laval-teknologi og tilbyr de samme innovative funksjonene som har gjort den originale ALDEC G3 til det foretrukne valget for avløpsanlegg rundt om i verden:

PowerTubes feature on sludge centrifuge

PowerTubes

PowerTubes væskeutslipp gjenvinner kinetisk energi fra avløpet. Ved å rette strømmen tangentielt når den kommer ut av dekanterskålen, skyves dekanterskålen i rotasjonsretningen, noe som forårsaker en betydelig reduksjon i energiforbruket.

Direktedrevet girkasse

Transportøren drives av en direktedrevet girkasse. Dette minimerer energitapet i drivverket samt det totale strømforbruket. Den sikrer også nøyaktig kontroll over transportørens hastighet og separasjonsprosessen.

Slimline conveyor feature on sludge centrifuge

Slimline-transportør

Dekantersentrifuger utstyrt med Alfa Lavals Slimline-transportører har høyere kapasitet og lavere strømforbruk enn tradisjonelle dekantere. Den slankere transportøren øker bearbeidingsvolumet i dekanteren, og gir mulighet for en dyp dam. Dette betyr at mer slam kan bearbeides og at trykket på innsiden av skålen er større enn i tradisjonelle dekantere, noe som igjen gir tørkekake eller høyere kapasitet.

Tilpasset dine behov

Alfa Laval G3 VecFlow™ dekantersentrifuge for slamfortykning er tilgjengelig med forskjellige transportørdesign, i forskjellige materialer og med en rekke bruksbeskyttelsesalternativer. Det er derfor mulig å optimere ytelsen og de totale eierkostnadene i henhold til behandlingsbetingelsene og kravene dine.

.

Miljømessig bærekraft med VecFlow™ avløpsvannslamdekanter 

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ slamsentrifuge er et utmerket verktøy for å forbedre anleggets miljømessige bærekraft.

Det lavere strømforbruket fører til reduserte CO2-utslipp.

Det høye tørrstoffinnholdet reduserer transportbehov og deponivolum, alternativt drivstofforbruk i forbrenningsovner.

 

New plant emerging from soil
.

La oss hjelpe deg

Kontakt oss

Produkter du er interessert i*

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.