MWD-hero1920x480

Alfa Laval går i spissen for overholdelse av EUs reviderte avløpsvannsdirektiv

Det reviderte EU-direktivet for rensing av avløpsvann fra tettbebyggelse (Urban Wastewater Directive) markerer en ny fase i håndteringen av avløpsvann med fokus på mikroforurensende stoffer og strengere krav til fjerning av næringsstoffer. Dette krever betydelige oppgraderinger i kommunale vannbehandlingsprosesser for å håndtere utfordringer som eutrofiering og fjerning av mikroforurensende stoffer.

Alfa Laval er i forkant, og tilbyr avanserte løsninger som ALDEC G3 for slamavvanning, MBR-membraner for fjerning av forurensninger og Zero Liquid Discharge-systemer for ressurseffektiv vannhåndtering. Ved å bruke Alfa Lavals teknologier kan anleggene effektivt oppfylle kravene i direktivet og gå over til bærekraftig avløpsrensing.

I denne artikkelen kan du lese om:

  • Det reviderte EU-direktivet om avløpsvann, som tar for seg nye forurensninger og krever store driftsmessige overhalinger innen vannbehandling.
  • Alfa Lavals løsninger, inkludert avansert avvanning, biologisk behandling, Zero Liquid Discharge-systemer og teknologi for fjerning av mikroplast, som er effektive svar på disse nye standardene.

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med og personvern.