MBR

Bioreaktormembranteknologi er en fremtidssikker løsning for behandling av både kommunalt og industrielt spillvann. Det gir deg mulighet til å maksimere ressursgjenoppretting, minimere kostnader og bruke et sirkulær økonomi-perspektiv i driften. Alfa Lavals membranmoduler for bioreaktorer kombinerer fordelene fra hule fibre- og plateteknologi. Kombinasjonen av vår unike LowResist™-, S Aerator™- og QuickSwap™ -teknologi innebærer en rekke fordeler for MBR-prosesser.

MBR membrane alfa laval 640X360

Den nyeste MBR-teknologien – introduksjon av Alfa Lavals oppdaterte MBR-membran

 • Minimer strømforbruket
 • Reduser rengjøringsbehov
 • Forenkle vedlikehold
 • Maksimer kapasiteten
Den nye versjonen vår av filtreringsmoduler for bioreaktormembraner har en rekke forbedringer som øker kapasiteten, reduserer energiforbruket og reduserer vedlikeholdskostnadene ytterligere. På grunnlag av utprøvd og testet teknologi som vi har brukt i hundrevis av installasjoner i 15 år, garanterer vår nye MBR-membran pålitelig drift til lavest mulig total eierkostnad.
.

Teknologi

Naturen er full av eksempler på smarte, effektive prosesser. Vi har latt oss inspirere av en rekke slike prosesser i naturen i utformingen av våre MBR-moduler. Dette har vært svært vellykket. Resultatet er lave energikostnader, minimal rengjøring og høy vannkvalitet. Vi fortsetter å utvikle systemene våre gradvis slik at de blir enda bedre, og prinsippet vi følger, er alltid det samme: naturlig effektivitet.

LowResist™

Takket være Alfa Lavals unike LowResist-design har membranmodulen vår et ekstremt lavt trykkfall. Det er takket være det ultralave trykket på tvers av membranen (TMP) at Alfa Laval MBR-membraner krever mye mindre rengjøring og vedlikehold enn andre MBR-er på markedet. Den lave TMP-en betyr at det ikke er noen tilstopping av porene, bare begroing på overflaten som enkelt kan fjernes.

Det er også grunnen til at Alfa Laval MBR-filtre kan fungere ved hjelp av tyngdekraften med bare 1 m vann over modulen, noe som gjør det mulig å maksimere kapasiteten i en tank uten å bruke pumper.

I den nye modellen vår har vi forbedret LowResist-teknologien slik at trykket på tvers av membranen reduseres ytterligere. De nye membranene har åpne sider, noe som gjør at vannet kan strømme fritt inn i permeatbeholderne. Dette fører til en jevnere trykkfordeling over membranen, noe som forbedrer kapasiteten og reduserer rengjøringsbehovet.

S Aerator™

Vår nyeste MBR-modell har S Aerator-luftesystem. Dette nye, forbedrede systemet minimerer luftforbruket og eliminerer arbeidet med å rengjøre blokkeringer.

Blokkeringer er et problem i tradisjonelle, flerlinjede luftesystemer. Rengjøring og omstart av dem er tungvidt og en tidkrevende prosess.

Alfa Lavals nye S Aerator bruker en design med en enkelt linje, noe som gjør den selvspylende. Eventuelle blokkeringer spyles automatisk når lufttrykket bygger seg opp. Vann som har gått inn i systemet på grunn av blokkeringen, blir også spylt ut automatisk, noe som betyr at det ikke er behov for å gripe inn manuelt på noe stadium.

Selvspyledesignen gjør det enkelt å skru luften av og på under drift, og du kan enkelt kjøre membranmodulene med vekslende lufting. Dette innebærer at i systemer med mer enn én membranmodul, blir luftskylling brukt på en vekslende måte, ikke kontinuerlig. Dette er mulig uten at det oppstår et problem med begroing takket være svært lav TMP. Den store fordelen er besparelser i energi-, investerings- og vedlikeholdskostnader.

Slutten av luftlinjen er et vertikalt rør som er åpent på bunnen. Denne designen gjør at du enkelt kan se hvis du lufter bioreaktoren for mye. Eventuelle bobler fra enderøret indikerer at systemet mottar for mye luft.

Alfa Laval MBR S Aerator Wastewater Treatment
Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Membraner installeres og erstattes på en enkel måte takket være Alfa Lavals unike QuickSwap™-teknologi. Alfa Lavals unike QuickSwap™-teknologi gjør at hver pakke kan fjernes individuelt, slik at nødvendig løftehøyde over membranen blir minst mulig. Dette betyr at Alfa Lavals MBR membranmoduler er spesielt egnet for innendørs- eller underjordiske installasjoner, der ekstra løftehøyde betyr høyere kostnader.

Membraner blir enkelt erstattet takket være QuickSwap™-teknologien. Med alle membranene i en modul montert i pakker, kan en hel pakke erstattes i en operasjon, i stedet for at hvert membranelement må byttes individuelt.

Vil du erstatte en pakke, senker du tanknivået, tar ut den gamle pakken og setter inn en ny. Det er ikke nødvendig å ta hele modulen ut av tanken eller bruke tid på å sørge for at hvert membranelement er på plass etter utskiftning av membranene.

Optimalisert for høy kapasitet

De nye Alfa Laval MBR-membranmodulene trenger bare to frie sider under drift og kan derfor installeres side ved side i rader, slik at den installerte membrantettheten øker betraktelig.

Utvalget av forskjellige modulstørrelser i kombinasjon med den lave vanndybden som kreves for tyngdekraft, gjør det mulig å optimalisere bruken av eksisterende tanker og maksimere det installerte membranområdet. Med Alfa Lavals løsning får du mest membranområde per tankvolum.

Den høye motstanden mot begroing og fravær av tilstopping av porer i en Alfa Laval MBR-membran gjør det mulig å drifte bioreaktoren med opptil 50 % høyere konsentrasjoner av suspendert faststoff enn med filtre fra andre produsenter.

Kombinasjonen av disse faktorene betyr at du får maksimal kapasitet per tankvolum med Alfa Laval MBR-membraner.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Membraner – designet for behandling av spillvann

Membranene er en sentral del av et MBR-anlegg for behandling av spillvann. Vi utvikler og produserer alle membraner som brukes i våre MBR-moduler, selv for å sikre høyeste kvalitet og best holdbarhet. Membranene er laget av klorbestandig PVDF og har blitt spesielt optimalisert for behandling av spillvann.

Membranene gir en absolutt barriere mot bakterier, mikroplast og flere andre forurensninger, og behandlet vann oppfyller kravene for vanngjenbruk og miljømessig forsvarlige utslipp.

Fullt automatiserte for lavt personellbehov

Alfa Laval MBR-membraner er enkle å betjene og kan fullautomatiseres. Alle viktige aspekter, som luftskylling, sykluslengder og CIP, kan initieres, kontrolleres og overvåkes eksternt. Alt som kreves av manuelt arbeid, er å sørge for at kjemikalietankene er fylt.

Behovet for personell blir derfor svært lite, vanligvis en operatør i en 25 % stilling per anlegg.

MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical
.

Fordeler

Den nye versjonen vår av filtreringsmoduler for bioreaktormembraner har en rekke forbedringer som øker kapasiteten, reduserer energiforbruket og reduserer vedlikeholdskostnadene ytterligere.

treated water

Utmerket vannkvalitet

En av de største fordelene med en membranbioreaktor er den svært gode kvaliteten på spillvannet. Regelverket blir strengere og strengere, men du kan være trygg på at du har en fremtidssikker løsning når du investerer i MBR-membranmoduler fra Alfa Laval.

Membranen er en absolutt, fysisk barriere som fjerner alle bakterier og en rekke andre patogener, samt all mikroplast, noe som gjør den egnet i en rekke fordelaktige gjenbruksområder det egnet for en rekke fordelaktige gjenbruksprogrammer, for eksempel vanning.

Et MBR-system er også en god løsning for fjerning av forbindelser som bekymrer, mikroforurensende stoffer og legemidler fra kommunalt spillvann og spillvann fra sykehus.

Alfa Laval MBR-membraner er California Tittel 22-akkreditert og har vist seg å være helt effektive for å fjerne mikroplastforurensninger i nyere studier av et anlegg for behandling av spillvann i Danmark. Derfor kan du være sikker på at du kommer til å oppfylle fremtidige drifts- og miljøkrav.

Lave energikostnader

Energi er den viktigste kostnaden ved å drive en MBR-anlegg, noe som gjør energieffektivitet til et grunnleggende hensyn. Alfa Laval MBR-membraner har markedsledende ytelse til lavest mulig energikostnad.

Den unike LowResist™-designen til våre MBR-membraner gjør det mulig å drifte dem ved hjelp av tyngdekraft som den eneste drivkraften og eliminere kostnadene for pumpekraft.

Med Alfa Lavals nye S Aerator™ kan du optimalisere trykkluftrensingen og energiforbruket til luftblåseren uten risiko for økte blokkeringer i luftingsapparatet eller økt membrantilstopping.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment 640X360 Copy

Minimal rengjøring

Det ultralave trykket på tvers av membranen (TMP) som LowResist-membranmodulteknologi bygger på, minimerer begroing og dermed rengjøringsbehovet. Det lave TMP-trykket eliminerer tilstopping av porene, noe som innebærer at den eneste nødvendige rengjøringen for et Alfa Laval MBR-filter er en avspenning/trykkluftrensing hvert 10 minutt og CIP 4–6 ganger i året.

Med andre ord:

 • Ingen tilbakespyling
 • Lite behov for kjemisk skylling og i de fleste tilfeller ingen gjennombløting
 • Ikke behov for å fjerne filtermodulen fra tanken i løpet av levetiden
 • Minimal CIP
 • Minimal bruk av kjemikalier
 • Stor tidsbesparelse
 • Mindre slitasje på membraner og pumper

Enkel, pålitelig drift

Hver detalj i et Alfa Laval MBR-membransystem er utformet og produsert spesielt for behandling av spillvann. Det er ingen bevegelige deler eller ventiler i slammet, og pumpebruken er minimert. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når det gjelder å sikre maksimal driftssikkerhet og lavest mulig vedlikeholdsbehov.

Du trenger aldri vedlikeholde ved å fjerne filtermodulen fra bioreaktortanken eller tømme den. Hvis du må bytte en membran, kan du gjøre det på rekordtid med QuickSwap i membrantanken. Les mer om QuickSwap

her.

Ingen avansert opplæring av personell er nødvendig hvis du fornyer et eksisterende anlegg for behandling av spillvann med MBR-teknologi. All teknologien i systemet vil være kjent for dine ansatte.

MBR benefits 590x450 03
MBR benefits 590x760 04

CAPEX – Lav investeringskostnad

Alfa Laval MBR-membraner sørger for maksimal kapasitet overalt der det er tilgjengelig plass. Uansett om du bygger en ny fabrikk eller oppgraderer en eksisterende, vil du oppleve at løsningene våre reduserer kapitalutgiftene (CAPEX).

Nye anlegg

I nye anlegg kan du spare mye anleggsarbeid ved å velge Alfa Laval. Tankens størrelse kan være mindre enn for andre MBR-systemer takket være den høye membrantettheten og evnen til å operere med en høyere konsentrasjon av suspenderte faste stoffer. Et Alfa Laval-system kan operere med opptil 50 % høyere faststoffkonsentrasjon enn hule fiberløsninger, noe som gjør det mulig å bruke en mindre tank.

Og med et Alfa Laval-system trenger du ikke å installere pumper for resirkulering av slam. Vi gjør dette ved hjelp av lufttransport, noe som betyr at luftskyllingen sirkulerer slammet. Du vil også spare på pumper og rør takket være enkelheten i utformingen av en Alfa Laval MBR-membran. Siden systemet kan fungere med tyngdekraft som drivkraft, er CIP-pumpen den eneste pumpen du trenger.

Eksisterende anlegg

Når det gjelder eksisterende anlegg, gjør den store fleksibiliteten til MBR-filtreringssystemet det mulig å skreddersy det til eksisterende infrastruktur. Du kan velge om du ønsker å la tyngdekraft kjøre systemet eller bruke energibesparende permeatpumper. Med vårt utvalg av membranmoduler i forskjellige størrelser kan vi sørge for maksimal membrankapasitet i eksisterende tanker.

.

Minimalt MBR-vedlikehold

Rengjøring

Det ultralave trykket på tvers av membranen og fraværet av tilstopping av porene gjør at det er svært lite behov for rengjøring. Under normal drift er det tilstrekkelig med en avspenningsperiode på to minutter hvert tiende minutt for at trykkluftrensingen skal fjerne begroing på overflaten.

Det er ikke behov for hyppig tilbakespyling eller kjemisk forbedret skylling – kun én eller to timer med CIP-rengjøring hver andre eller tredje måned. Tidsbesparelsene i forhold til andre MBR-systemer er svært store.

De lange CIP-rengjøringssyklusene minimerer også slitasje på membranene og kjemisk bruk.

Utstyrstjeneste

Våre MBR-systemer kjennetegnes av enkelt og sjeldent vedlikehold. Alt vedlikehold utføres med membranmodulene i tanken. Det er ikke nødvendig å fjerne modulene fra tanken i løpet av deres levetid.

Siden Alfa Laval MBR membraner opererer ved hjelp av tyngdekraft og luftløft, er det ingen vann- eller slampumper som trenger service. Det er bare ventiler, CIP-pumpe og luftblåsere som krever sporadisk service.

Hvis du trenger å bytte membranene i en modul ved slutten av levetiden, vil du oppdage at vårt nye QuickSwap-design letter dette arbeidet svært mye. Alle membranene i en modul er montert i en kassett, og du senker bare tanknivået og erstatter hele membrankassetten.

Les mer om QuickSwap her

Modular design betyr at du bare trenger 1,3 m klaring over tankkanten for å løfte modulene på plass under installasjonen. Dette er verdifullt hvis MBR er innendørs, og plassen er begrenset.

extending performance service man cogwheels 373x427
Cogwheels

Ytelsesavtaler

En ytelsesavtale med Alfa Laval gir deg trygghet og garantert ytelse. Alfa Lavals team av MBR-eksperter sørger for at du får fluks- og TSS-nivået som er angitt i avtalen.

Alt vi ber om, er at du sender oss driftsdata tre ganger per år slik at vi kan evaluere driften av systemet ditt. Én gang i året besøker en Alfa Laval MBR-ekspert anlegget ditt for å diskutere optimaliseringsmuligheter og foreta en visuell inspeksjon.

Hvis du har en ytelsesavtale, er vi også tilstede under igangkjøringen, og den mekaniske garantien blir forlenget i opptil 5 år.

Et år i livet til en Alfa Laval MBR

diagram jan dec[1]
.

Samarbeid

Vi støtter deg gjerne gjennom hele prosessen, fra innledende design og gjennom hele anleggets levetid.

Samarbeidet med kundene begynner ofte med designfasen, der vi kan bidra til å optimalisere anlegget for å sikre maksimal kapasitet, vannkvalitet og energieffektivitet. Fleksibiliteten i systemet vårt gjør at vi kan tilpasse den nye fabrikken i samsvar med dine spesifikke krav. Vi sørger også for forholdene for biologien i tanken blir best mulig.

Vi kan også levere slammavvaningsutstyr som er dokumentert at oppfyller kravene fra de faste stoffene som produseres i MBR-installasjoner.

World Map Gears

Globalt servicenettverk

Med Alfa Laval som servicepartner er hjelpen alltid nær. Vi har servicepersonell i nærmere 100 land, som står klare til å hjelpe deg på ditt lokale språk. Og vår effektive logistikkjede sørger for at du får alle nødvendige reservedeler så raskt som mulig.

.

MBR-case-historier

Det er over 150 Alfa Laval MBR-systemer installert over hele verden, som behandler alle typer kommunalt og industrielt spillvann.

Central Clear Creek uses Alfa Laval MBR membranes

Clear Creek in Denver, Colorado, chooses Alfa Laval’s MBR membranes over conventional activated sludge (CAS) for high quality effluent, reliability, cost savings due to low maintenance requirements, ease of use and more.

Schwander Polska velger Alfa Laval MBR på grunn av lave livssykluskostnader

Selskapet Schwander Polska designer, bygger og driver anlegg for spillvann basert på MBR-teknologi. Selskapet har besluttet å bruke Alfa Laval MBR-membraner i alle sine prosjekter for å sikre langvarig, problemfri drift uten avbrudd og lavest mulig driftskostnad.

Med Alfa Laval MBR får KMC maksimal fleksibilitet og spillvannkvalitet

Potetstivelsesprodusenten KMC behandler spillvann med 10 000 mg COD/L i sitt renseanlegg. Takket være Alfa Lavals MBR-membraner har selskapet full fleksibilitet til å bruke de mest egnede bakteriene i sine bioreaktorer og kan oppfylle kommunens krav til spillvannkvalitet.

        

.

Kontakt oss

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.