Plate heat exchangers | Alfa Laval

Plate heat exchanger upgrades

For å optimalisere ytelsen for å møte dagens prosesskrav med et minimum av energiforbruk, tilbyr Alfa Laval tre typer oppgradering av platevarmevekslere gjennom våre høyt kvalifiserte ingeniører.

Materialoppgradering

Sikrer at plate- og pakningsmaterialene møter nåværende prosessmedia- og temperaturkrav, og dermed forlenger serviceintervallet mellom plate- og pakningserstatning. Dette bidrar til å redusere nedetiden og forlenge platelevetiden.

Alfa Laval plate heat exchangersOptimalisering av platevarmeveksleren

Sikrer at platevarmevekslerens konfigurasjon møter nåværende prosesskrav. Inkluderer materialoppgraderinger og platepakkeutvidelser, og gir tilgang til teknologiske fremskritt for å sikre at du drar nytte av den nyeste teknologien og utviklingen

Optimaliser for hvert stadium av livsløpet

Finn ut hvordan du kan øke bunnlinjen ved å tilpasse platevarmevekslerne til prosessendringer som innebærer:

 Reduksjon av energikostnader

 Mediaendring

 Økt produktsjonskapasitet

 Reduksjon av vedlikehold