Marine and Diesel Upgrades

Marine & Diesel upgrades

For kundene i skipsfart- og dieselbransjene tilbyr Alfa Laval et bredt spekter av oppgraderinger – fra enkeltstående separatorer, separatormoduler og hele separasjonssystemer for varmevekslere, ferskvannsgeneratorer, filtre og tankrengjøringsutstyr gjennom å oppgradere pakker for utstyr og kontrollsystemer og revisjon og konsulenttjenester for prosesser og utstyr.

Separatoroppgraderinger

 • Oppgraderingspakker for rensere til Alcap-separatorer – Gir rederier og operatører muligheten til å kjøpe, trygt behandle mindre kostnadskrevende brensel med varierende viskositet før injeksjon i motoren, og oppnå kostnadsbesparelser når det gjelder både drivstoff og vedlikehold.

  Alcap separasjonssystem

 • Nyrekondisjoneret Alfa Laval-separatorer – Gir en trygg, effektiv og kostnadseffektiv løsning for utstyrserstatning som varer gjennom hele installasjons levetid. Rask levering og opptil 50 prosent rimeligere enn en ny separator. 

  Rekondisjonret Alfa Laval-separatorer

 • Oppgraderingspakker for separatorkontrollere – Gir forbedret separatorovervåking og kontroll gjennom avansert overvåkings- og kontrollteknologi.
 • Pakker for å spare olje – Forbedrer driften av MOPX 309/310-separatorer produsert før 1992 gjennom nøkkelkomponenterstatning som resulterer i betydelige besparelser ved å redusere oljegjenanskaffelseskostnadene og oljetapet med opptil 50 %.

       Pakke for å spare olje for Alfa Laval-separatorer

Oppgradering av varmevekslere

 • Temperaturkontroller MTC 80 – Forbedrer kontrollen av den motordrevne reguleringsventilen som sørger for at oppvarmet olje i platevarmevekslere, varmeovner og andre damp- eller termiske oljevarmeovner holder en konstant temperatur.

       Temperaturkontroller MTC 80

 • Viskositetskontrollsystemet Viscochief MKII – Overvåker automatisk og kontrollerer brennoljens viskositet for å optimalisere forbrenningseffektiviteten i boostersystemene som er utstyrt med elektriske HEATPAC-varmeelement, damp/termiske oljeovner eller konvensjonelle kapillære viskosimetre.

       Viskositetskontrollsystem

 • Advanced Cooling systems (ACS) – ACS is a reliable and fully automatic system driving fuel changeover, providing cooling capacity for light fuel and able to handle up to 3 different fuels. ACS can be installed on Alfa Laval’s fuel conditioning module or other booster system from any supplier. 

        Advanced Cooling System

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Andre oppgraderinger

 • Oljeutskillere, systemer og moduler
 • Bunnvann- og slamhåndteringssystemer
 • Kjøle- og varmesystemer
  – Platevarmevekslere
  – Loddede varmevekslere
  – Elektriske oljevarmere
  – Skall-og-rørvarmere
  – Luftvarmevekslere
 • Brenselhåndteringssystemer (FCM)
  – Advance Cooling Systems (ACS)
 • Filtre for oljebehandling
 • Ferskvannsgeneratorer
 • Tankrengjøringsutstyr
 • Undersystemer

 

Alfa Lavals konsulenttjenester

Consultancy servicesFor å optimalisere utstyret utfører Alfa Laval systemundersøkelser for å optimalisere ytelsen til oljebehandlingen, motorkjølingen, ferskvanngenereringen, tankrengjøringen og andre systemer, og anbefaler tiltak for å forbedre driften.