Optimaliser for reduksjon av energikostnader

Optimize for greater energy savingsØk energieffektiviteten ved å optimalisere utformingen av platevarmevekslerne. Ved å utvide platevarmevekslerne til å øke forvarmingen av media og dermed øke uttakstemperaturen med noen få grader, kan du oppnå store kostnadsbesparelser.

Ta for eksempel en stor varmevekslerinstallasjon der platene ble lagt til for å heve forvarmingstemperaturen med 5°C. Kostnaden for denne platepakkeforlengelsen ble EUR 140 000. Men de årlige besparelsene i driftskostnadene overstiger den opprinnelige investeringen i platepakken med omtrent 10 ganger, og beløper seg til EUR 1,5 millioner. Dette betyr at ekstra plater betaler seg selv innen to måneder, og påfølgende besparelser kan legges direkte til bunnlinjen. 

Lignende energisparing kan oppnås ved å utvide en varmeveksler som brukes som dampvarmeapparat. Dette muliggjør bruk av damp ved lavere temperatur for å erstatte kostbar damp ved høy temperatur som oppvarmingsmedia, noe som gir energisparing. 

For å realisere det fulle potensialet av varmevekslere kan du kontakte din lokale Alfa Laval-representant eller autoriserte Alfa Laval-servicepartner i dag.

Beregnet inntjeningsperiode

Kostnaden for platepakkeforlengelsen        EUR 140,000 
 Årlig besparelse   EUR 1.5 million 
Inntjeningsperiode*    rMindre enn to månede    

* Basert på 6000 driftstimer per år, en gjenvinningsøkning på 5000 kW og energikostnader på EUR 0,05 per kWtsed