Optimaliser for økt produktsjonskapasitet

Optimize for increased capacityEtter hvert som bedriften vokser, må du kanskje øke produksjonskapasiteten. For å opprettholde produksjonskvaliteten må du legge til plater for å håndtere økt væskemengde, hindre varmetap og optimalisere varmeoverføringseffektiviteten. Ellers risikerer du endringer i trykkfall og væskehastighet som kan ødelegge produktets integritet.

Et prosessanlegg for rørsukker planla for eksempel å øke produksjonskapasiteten med 20 %. For å håndtere den økte gjennomstrømningen var det nødvendig å øke flatearealet for varmeveksling ved å utvide platepakken med en engangskostnad på EUR 11 000.

Det sørget for at varmeveksleren oppnådde måltemperaturen uten energitap som kan påvirke bunnlinjen. Resultatet? Ekstra varmegjenvinning på 794 kW, noe som beløper seg til EUR 238 200 i årlige innsparinger.

For å realisere det fulle potensialet av varmevekslere kan du kontakte din lokale Alfa Laval-representant eller autoriserte Alfa Laval-servicepartner i dag.

Beregnet inntjeningsperiode

 Kostnaden for platepakkeforlengelsen       EUR 11,000 
 Årlig besparelse   EUR 238,200 
Inntjeningsperiode*  Mindre enn en måned    
*Basert på 6000 driftstimer per år, en gjenvinningsøkning på 794 kW og energikostnader på EUR 0,05 per kWt.