Optimaliser for mediaendring

Optimize for changes in mediaFor å holde varmeveksleren i topp driftsRedesign your plate heat exchanger to reduce your operating coststilstand er det viktig å bygge om platevarmeveksleren når de fysiske egenskapene til media endres. Det kan skyldes bruk av nye råvarer, en endring i produktingredienser eller naturlige mediaendringer over tid. 

Innholdet av vann i råolje er for eksempel en variabel som påvirker medias utløpstemperaturen. Det opprinnelige temperaturprogrammet bestod av å heve våt råolje fra 70 °C ved innløpet til 101 °C ved utløpet. Men når andelen vann økte, falt utløpstemperaturen med to grader, til 99 °C. For å opprettholde ønsket utløpstemperatur, la anleggsoperatøren til brennere i installasjonen for å forvarme oljen til en pris på EUR 390 000 i året. 

Ved å utvide platepakken for platevarmeveksleren eliminerer du behovet for brennerne og utløpstemperaturen tilbakestilles til riktig nivå. I dette tilfellet oppnådde anleggsoperatøren at det å investere i platepakkeutvidelsen lønte seg på under tre måneder. Faktisk innbetalingsperiode varierer i henhold til installasjon, media og andre faktorer. 

For å realisere det fulle potensialet av varmevekslere kan du kontakte din lokale Alfa Laval-representant eller autoriserte Alfa Laval-servicepartner i dag.

Beregnet inntjeningsperiode

Årlige driftskostnader (brenner)       EUR 390,000 
 Kostnaden for platepakkeforlengelsen     EUR 71,000 
Årlig besparelse   EUR 390,000 
Inntjeningsperiode*  Mindre enn 3 måneder      

* Basert på 6000 driftstimer per år og energikostnader på EUR 0,05 per kWt.