Separators | Alfa Laval

Equipment Upgrades Separators

Oppgradering av separatorene kan øke kapasiteten og spare energi. Alfa Laval tilbyr separatoroppgraderinger på tvers av alle bransjer, for eksempel innen stivelses- og etanolbransjen:

Stivelsesbransjen

  • Kapasitetsøkning – eiere av Merco 36-separatorer kan øke kapasiteten med opptil 33 % og spare opptil 25 % strøm ved å oppgradere til en ny rotor med E-25-dyse.
  • Energisparing – eiere av Merco 30- og 36-separatorer med Alfa Laval-smidd rotorskål og nav kan spare opptil 25 % strøm ved å oppgradere rotoren og skifte ut den eksisterende dysen med en ny E-25-dyse.

Etanolbransjen

  • Kapasitetsøkning – eiere av FESX 512-separatorer kan oppgradere dem til FESX 712-spesifikasjoner for å oppnå økt kapasitet og større energisparing. Oppgraderingen omfatter komplett demontering for å omkonfigurere skålsatsen, skifte ut den øvre strukturen og slitte deler samt male om maskinen.dre bransjer

Andre bransjer

For å øke den generelle ytelsen i dine prosesser kan Alfa Laval  Service utføre en revisjon av dine separatorer og anbefale tiltak som kan øke produktiviteten, kapasiteten og spare energi.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

   

separator 200x250