Decanters | Alfa Laval

Equipment Upgrades Decanters

Decanter upgradeAlfa Laval tilbyr oppgraderinger for dekantere som brukes i alle typer prosesser. Disse oppgraderingene kutter kostnader og reduserer innvirkningen på miljøet.

Støttemotoroppgraderinger

Gir vanligvis en strømbesparelse på mellom 15 og 20 prosent, reduserer vedlikeholdskostnadene og optimaliserer dekanterkontrollen. I tillegg reduserer  støttemotoroppgraderingen støynivået, øker hastighet på responsen og kan produsere en tørrere slamkake. 

Transportøroppgraderinger

Gjelder oppgradering av transportbåndets slitasjebeskyttelsesdeler, som for eksempel utskiftbare slitasjekledninger i matesonen for å begrense vedlikehold og kledningserstatninger. Denne oppgraderingen er tilgjengelig for Alfa Laval og Alfa Laval Sharples-sentrifuger som er mindre enn 20 år gamle.

Kraftplateoppgradering

Reduserer energiforbruket med mellom 10 og 25 prosent, avhengig av størrelsen på dekanteren din. Platen fanger noe av væskeutslippshastigheten og overfører den til motsatt retning av sentrifugerotasjonen. Dette reduserer det totale avløpsvannets hastighet, og reduserer dermed det samlede energiforbruket.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

2Touch-automasjonssystemoppgradering

2Touch automation system upgradeForbedrer dekanterkontrollen med en ny kontrollplattform som øker både effektiviteten og driftshastigheten. Hvis du vil se ytterligere informasjon om dekanterdrift, kan du bare berøre operatørkontrollskjermen to ganger. Fungerer med flere kommunikasjonsprotokoller, og er tilgjengelig med innebygd modem for IF-fjernovervåking ved behov.