Optimaliser for reduksjon av vedlikehold

Optimize to reduce maintenanceNår begroing oppstår, kan det hende at platevarmevekslere krever hyppigere rengjøring for å opprettholde ytelsen. Dette gjaldt for en kjøleinstallasjon som brukte elvevann som ble mer og mer forurenset gjennom årene. Redesign your plate heat exchanger to maintain service intervals and save money For å gjenopprette rengjøringsfrekvensen modifiserte Alfa Laval platevarmeveksleren til en engangskostnad på EUR 3600. Modifiseringen gjenopprettet en turbulent strømning mellom platene, noe som reduserte avleiringsdannelsen. Det reduserte dermed renholdskostnadene og nedetiden. Innen 11 måneder betalte modifiseringen seg selv, og besparelsene fortsatte å bygge seg opp.

For å realisere det fulle potensialet av varmevekslere kan du kontakte din lokale Alfa Laval-representant eller autoriserte Alfa Laval-servicepartner i dag.

Beregnet inntjeningsperiode

Kostnad ved omkonfigurert platepakke         EUR 3,600       
 Årlig vedlikeholdsbesparelse        EUR 4,000 
Inntjeningsperiode  11 måneder