Opplev en helt ny standard
GPHE 4 newgeneration latestrelease 1920x480
GPHE 4 newgeneration latestrelease 640x360

Den siste lanseringen

Alfa Laval T25 platevarmeveksler med pakninger er nå tilgjengelig i et fullstendig utvalg av konfigurasjoner, og kan oppfylle alle krav til både nytte og kompleks plassering. T25-enhetene leveres som standard med avanserte funksjoner for forbedret effektivitet, økt pålitelighet og forenklet service.

T25-konfigurasjoner

Alfa Laval T25-B er spesielt utviklet for bruksområder med høyt trykk som krever den nære temperaturmål. Eksempler på monteringer:

  • Generell HVAC-kjøling, inkludert datasenterkjøling
  • Energioverføringsstasjoner i fjernkjølingsnettverk
  • Trykkbrytere i høye bygninger
  • Trykkbrytere i fjernvarmenettverk

Alfa Laval T25-P gir en holdbar og fleksibel varmeoverføringsløsning for industriprosesser. Denne konfigurasjonen er utviklet for pålitelig ytelse under vanskelige forhold, samtidig som den lar deg forbedre energieffektiviteten og minimere miljøpåvirkningen. Eksempler på bruksområder:

  • Varmegjenvinningsoppgaver som en aminveksler
  • Serviceintensive oppgaver som en råoljevarmer
  • Oppgaver hvor pålitelighet er kritisk, for eksempel dehydrering av råolje offshore

Alle Alfa Lavals T25-enheter er utstyrt med neste generasjons teknologi som setter nye standarder innen effektivitet, pålitelighet og servicemuligheter, inkludert:

  • OmegaPortTM ikke-sirkulært innløp og utløp: reduserer trykktapet med opptil 25 % sammenlignet med sirkulære porter, som reduserer pumpeenergiforbruket og gir lavere samlede driftskostnader.
  • CurveFlowTM distribusjonsområde: gir overlegen distribusjon på mindre områder, slik at det blir mer plass til selve varmeoverføringen. Høyere termisk virkningsgrad per plate gir mindre platepakke og dermed redusert vekt og miljøpåvirkning – i tillegg til lavere vedlikeholdskostnader gjennom hele levetiden.
  • PowerArcTM platemønsterdeler: øker platenes stabilitet, både under montering og under drift, slik at det er mulig å bruke tynnere plater. Dette fører til høyere termisk virkningsgrad, lavere vekt og dermed forbedret miljøpåvirkning.

Oppgrader til den nye effektivitetsstandarden

Bedrifter som for tiden har Alfa Lavals forgjenger til T25 – MX25 – i drift, har nå muligheten til å øke den termiske virkningsgraden uten å måtte skifte ut hele enheten. Det eneste som kreves, er en oppgradering til neste generasjon platepakke.

Oppgradering til nye plater øker effektiviteten og muliggjør store langsiktige energibesparinger. I tillegg til at du få lavere strømregning, sparer du både plass og kostnader til reservedeler fordi varmeveksleren kan brukes med færre plater og pakninger.

Den nye, effektive platepakken gir minimal risiko for tilstopping og enklere service, noe som betyr reduserte vedlikeholdsutgifter gjennom produktets levetid.

Kontakt oss i dag for å få mer informasjon om hvordan du oppgraderer.

Til HVAC-bruk tilbyr vi også den AHRI-sertifiserte versjonen Alfa Laval AQ10T.

AHRI certified logo

Neste lansering

Neste generasjon av Alfa Laval M10 – den nye T10 – vil bli lansert senere i 2018. Den vil gradvis erstatte Alfa Laval M10, den mest allsidige – og mest kopierte – platevarmeveksleren på markedet i dag.

T10 representerer enda et skritt i utviklingen. Fordi for Alfa Laval er det ganske enkelt ikke godt nok å være best. Denne neste generasjons arbeidshest beholder all allsidigheten fra forgjengeren M10, men med avanserte nye funksjoner for forbedret effektivitet, pålitelighet og servicemuligheter.

Snart vil du virkelig kunne stil høyere krav til dine varmevekslere, uansett bruksområde. Følg med her, det kommer mer informasjon etter hvert.