Alfa Laval - SB Carlsberg Flask

SB Carlsberg Flask

Alfa Laval SB Carlsberg Flask er utviklet spesielt for aseptisk gjærbehandling i bryggerier. Den brukes til sterilisering av vørter og formering av ren gjærkultur i laboratorieskala til bruk i gjærformeringsanlegg i bryggerier (samt i meieri-, matvare- og drikkeindustrien). Kolben er laget av materialer som oppfyller strenge hygienekrav og kan autoklaveres uten problemer.

sb carlsberg flask left side 640x360

Ideelt, sterilt miljø for gjærkultivering

  • Steriliteten er sikret av en alt-i-ett-designløsning
  • Eliminerer uønskede stoffer som kan påvirke kulturer takket være den hygieniske konfigurasjonen som også er enkel å rengjøre
  • Sikker og steril overføring sikres gjennom integrerte komponenter og systemtilnærming
  • Lett å flytte dit den trengs
  • Robust konstruksjon sikrer integritet i gjæren

Alternativer: Alfa Laval SB Carlsberg Flask byr på en rekke muligheter for å forbedre gjærbehandlingsprosessen. Det innbefatter silikonslanger, andre typer puste- og luftefiltre og en tohjulet vogn for enkel transport.

carlsberg flask
.

Hvordan det virker

Alfa Laval SB Carlsberg Flask består av en sylindrisk beholder med flat bunn og toppdeksel utstyrt med pustefiltre, membranprøvetakingsventil for lufting og produktoverføring, og en mikroprøvetakingsport for aseptisk innføring av ren gjærkultur. Under overføring av ren gjærkultur fra Alfa Laval SB Carlsberg Flask til gjærformeringsanlegget er det viktig at alle slangeender festes forsvarlig med slangeklemmer.

Kolben fylles med vørter til netto kapasitet (ca. 80 % av totalvolumet), sterilisert med autoklav, en gassbrenner eller en elektrisk kokeplate. Kolben settes deretter i kjøleskap eller et kaldt rom for å avkjøle vørteret til ønsket arbeidstemperatur. Det kalde vørteren luftes gjennom membranprøvetakingsventilen som er koblet til luftlansen.

Gjærkulturen kan innføres aseptisk gjennom membrankoblingen med en sprøyte, eller tørr gjærkultur kan overføres til kolben gjennom det tomme filterhuset.

Pustefilteret kan forbli festet til kolben under steriliseringen. Hvis pustefilteret steriliseres separat, er det imidlertid viktig å sette det på igjen mens dampen fortsatt fordamper fra kolben (mot slutten av vørtersteriliseringen) slik at filterkoblingen også steriliseres. Det tomme filterhuset kan brukes som trakt for overføring av ren, tørr gjærkultur til kolben.

Den kalde vørteren luftes deretter gjennom membranprøvetakingsventilen som er koblet til luftlansen. Det er viktig å bruke steril luft. Av sikkerhetshensyn anbefales det også å mate vørteret gjennom et filter montert foran membranprøveventilen.

Lufttilførsel og -strømning skal være moderat for å unngå skumdannelse. Det er viktig at skum ikke kommer i kontakt med pustefilteret, fordi det kan blokkere og skade filteret.

Den enkleste måten å bestemme de riktige forholdene for lufttilførselen og tiden som trengs for lufting (mindre enn 10 minutter) på, er å teste med åpent lokk på kolben. Legg merke til at du ikke kan bruke gjærkulturen fra disse testene.

Når vørteret er godt luftet, blir gjærkulturen innført aseptisk gjennom membrankoblingen ved hjelp av en 150-200 ml sprøyte. Du kan også overføre tørr gjærkultur til kolben gjennom det tomme filterhuset. Hvis det trengs større mengder gjær, kan lokket demonteres og kulturen helles inn i kolben. Denne prosedyren krever imidlertid et sterilt miljø og stor grad av aktsomhet.

Overføringen av ren gjærkultur til formeringsanlegget skal foregå i "høy kräussend"-stadiet under aseptiske forhold og krever tilførsel av steril luft til pustefilteret. Anbefalt steril lufttilførsel under inokulering i gjærformeringsanlegget er 2 bar. Den må ikke overstige 5 bar (72,5 psi) på noe tidspunkt. Gjærkulturen kan presses fra kolben inn i inokulatoren når membranprøveventilen på lokket til Carlsberg-kolben er blitt koblet til en prøvetakingsanordning på oppsamlingstanken (inokulatoren).

Tilkoblingsslangen, membranprøveventilen og alle andre tilkoblinger må steriliseres grundig med enten alkohol eller damp før overføring. Mellom hver gangs bruk kan ventilen forsegles med alkohol og deretter spyles med steril luft før bruk.

Når alt er koblet til og du er klar til å inokulere, anbefaler vi at du først åpner den sterile lufttilførselen, deretter membranprøveventilen på toppen av kolben og til slutt prøvetakingsanordningen på inokulatoren.

Når kulturen er overført (dette angis av en boblende støy i inokulatoren), anbefaler vi at du opprettholder lufttilførselen i et par minutter for å sikre at hele gjærkulturen blir overført.

Til slutt kan prøvetakingsanordnignen på mottakertanken og membranprøveventilen på Alfa Laval SB Carlsberg-kolben lukkes, slik at lufttilførselen i praksis stenges.

Etter bruk må kolben tas ut og rengjøres manuelt med vanlige vaskemidler.

.

En del av et bredt ventilsortiment

Alfa Laval tilbyr et omfattende utvalg av ventiler beregnet for hygieniske bruksområder innenfor meieri, matvarerdrikkehjemmepleiepersonlig pleie, bioteknologi og farmasi.

For et bredere ventilområde kan du undersøke nærmere de forskjellige produktkategorier: kuleventiler, spjeldventiler, regulerings-/kontrollventiler, membranventilerdoble tetningsventiler, doble seteventiler, reguleringsventiler, prøvetakingsventiler, lukkeventiler og enkle seteventiler.

Du er kanskje også interessert i...

SB Membrane prøvetakingsventil

En kompakt, kostnadseffektiv måte å ta bulkprøver eller aseptiske prøver på fra tanker og rør i bryggerier (og andre hygieniske prosesser som med matvarer og meieri) under sterile forhold.

scandi-brew-membrane-sample-valve 640x360

Unique prøvetakingsventil

Ta representative prøver i en rekke ulike hygieneprosesser, inkludert mat og drikke, personlig pleie og biofarma. Disse pålitelige enkelt- og dobbeltseteventilene har høy nøyaktighet, eksepsjonell reproduserbarhet og fremragende pålitelighet.

阿法拉伐卫生级取样阀-Alfa Laval Sanitary Sampling Valve

SB Micro prøvetakingsport

Alfa Laval SB Micro prøvetakingsport brukes i stor utstrekning i bryggeri-, matvare-, meieri- og drikkevareindustrien og gjør det mulig å ta representative aseptiske og mikrobiologiske prøver i små mengder fra tanker og rør.

sb micro sample port left side 640x360
.

Ti topptips - ventiler

Her er noen tips og servicevideoer som viser hvordan du holder hygieniske ventiler i topp stand

single seat valves 640x360

Matlogikk

Alfa Lavals hygieniske utstyr kombinerer høy ytelse med forsiktig håndtering for å bevare følsomme ingredienser. Hold deg orientert om trender i næringsmiddelbransjen og ta fatt i fire viktige utfordringer; levere matvarer til forbrukere til en konkurransedyktig pris, få mest mulig ut av råvarene, redusere avfall og utslipp og levere trygge og hygieniske matvarer.

food logic 640x360

Produktkatalog

Alfa Lavals produktkatalog for hygienisk utstyr "Close at hand" inkluderer produkthefter, ytelseskurver, lenker til animasjoner, brosjyrer og prislister for bestilling.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD-portal

Last ned produktmodellene i nøytrale eller spesifikke CAD-filformater. Det er også mulig å laste ned 3D PDF-filer.

Se CAD-portal 

Animasjoner

Besøk animasjonssiden og ta en titt inni et produkt for å se og forstå hvordan det fungerer. 

Se animasjoner 

Tekniske artikler