Alfa Laval - Bioteknologi

Bioteknologi

Produksjon av komplekse, proteinbaserte medikamenter er en viktig og raskt voksende sektor innenfor biofarmasøytisk industri. Tilvirkning av virusvaksiner, monoklonale antistoffer, glykoproteiner, terapeutiske legemidler og andre medikamenter krever spesialbygde system for skånsom, men effektiv fermentering, innhøsting og rensing. Vellykket produksjon krever hygienisk utstyr som håndterer celler skånsomt, eliminerer faren for forurensninger og maksimerer utbyttet.

Biotechnology 640x360

Vi tar pulsen på bioteknologisk produksjon

Biofarmasøytiske selskaper står overfor utfordringer, inkludert utformingen av forskrifter og krav, for kontinuerlig å fornye og maksimere utbyttet. Alfa Laval bidrar til å møte disse utfordringene med kunnskaper om det nyeste innen bioteknologiske prosesser og utstyr som sikrer hygienisk produksjon, lave eierkostnader og minimal fare for forurensninger. Utstyret vårt er enkelt å tilpasse til prøveprosjekter og skaleres opp til kommersiell produksjonVårt utstyr ssikrer trygg, kontinuerlig og kostnadseffektiv produksjon og bidrar til økt utbytte.  

Hvorfor velge Alfa Laval?

  • Fullstendig utvalg av prosessutstyr for skånsom håndtering som enkelt kan skaleres opp fra prøveprosjekter til produksjonsanlegg i full skala.
  • Hygienisk og pålitelig utstyr for cGMP-kompatibel produksjon sikret av teknisk erfaring, brukskunnskap, tilpasset installasjon, fullstendig valideringsstøtte og omfattende dokumentasjon.
  • Komplett utstyr som er lett å rengjøre på stedet og lett å sterilisere for hygieniske cellekulturprosesser.

Brochure: Equipped for success

Brochure: A healthy injection for your business

360° serviceportefølje

Alfa Lavals hygieniske utstyr støttes opp av Alfa Lavals 360° serviceportefølje for utvidet ytelse.

Kontakt oss