Farmasøytisk produksjon

Når man skal få ett nytt legemiddel eller en ny vaksine ut på markedet, kreves det svært avansert teknologi. For å lykkes krever farmasøytiske produsenter effektivt, hygienisk utstyr som leverer kontinuerlige prosesser og bærekraftig ytelse – skalerbare fra pilotprosjekter til fullproduksjon skala.

Pharmaceutical 640x360

Støtte til farmasøytisk produksjon og forskning

Alfa Lavals hygieniske utstyr og tjenester retter seg mot industrielle utfordringer ved å redusere energi- og vannforbruket og andre produksjonskostnader og samtidig sikre effektiv, hygienisk og kontinuerlig produksjon. Vårt hygieniske utstyr beregnet på bruk i den farmasøytiske industrien støttes opp av FAT-tester, og alle komponenter leveres med omfattende farmasøytisk dokumentasjon basert på GDP-standarden (Good Documentation Practice). For Alfa Laval UltraPure pumper, ventiler, tankutstyr og varmevekslere har vi Alfa Laval Q-doc-systemet, som sikrer fullstendig sporbarhet av alle produktberørte deler i utstyret som leveres. 

Ren ytelse i den farmasøytiske industrien 

Alfa Laval har et omfattende sortiment av komponenter og løsninger som er spesielt beregnet på behovene innenfor den farmasøytiske industrien. De utfylles av ekstra prosessløsninger, som for eksempel våre bransjeledende separeringssystemer og svært avanserte platereaktormoduler.

 

Hvorfor velge Alfa Laval?

  • Øk den aktive driftstiden og produksjonsutbyttet
  • Forenkle prosessene for idriftssetting, kvalifisering og validering
  • Lett å rengjøre og vedlikeholde
  • Overholder alle relevante standarder
  • Gir stabile resultater innenfor og mellom produksjonspartier ved å sikre produktegenskaper og kvalitet
  • Kombiner maksimal hygiene med maksimal effektivitet
  • Reduser avfallshåndtering og bruken av forbruksvarer som vann og energi

Pumper

Pumper

Alfa Laval sentrifugal pumper og roterende lobepumper for pharmasøytisk industri

Alfa Laval tubes and fittings

Alfa Laval Tri-clover tubes and fittings

90% of product contact surfaces in a typical pharmaceutical system come from tubes and fittings?

Good manufacturing practices

Thoughts on the GMPs 

Introducing Alfa Laval's thoughts around
performance, documentation and hygiene
in the biotech and pharmaceutical industry.

Alfa Laval's Pharma academy

Alfa Laval's Pharma Academy

  • Part 1 - Green thinking
  • Part 2 - Mixing in bioreactions
  • Part 3 - Effective & efficient vessel cleaning 

Alfa Laval Compabloc

Nye muligheter med en kompakt kondensator

Alfa Laval Compabloc har en innovativ utforming som kan forbedre økonomien i produksjonen samtidig som den bare tar opp en femtedel av plassen!

Brochure: Extracting the essence of life

Brochure: A healthy injection for your business

Brochure: Expect more - Alfa Laval Pharma-line and Pharma-X

360° Service Portfolio


Alfa Laval hygienic equipment is backed by the Alfa Laval 360° Service Portfolio to extend performance. Contact us

Tekniske artikler