Alfa Laval - Integrity test for pakningsvarmevekslere

Integrity Testing herobanner 1920 480

Alfa Lavals Integrity test

Forebyggende vedlikehold for platevarmevekslere med pakninger

Proaktiv tilnærming til sikkerhet og oppetid

Platevarmevekslere er robuste, men som alt annet utstyr kreves riktig vedlikehold. Alfa Lavals Integrity test kan hjelpe å identifisere potensielle problemer som sprekker eller lekkasjer, slik at nødvendige tiltak tas i tide for å unngå uventede havarier. Takket være denne forebyggende tjenesten kan vedlikehold planlegges og gi økt sikkerhet for deres produktet.

integrity test detector 640x360

Kontakt oss for å finne ut mer

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre. Klikk her for å se mer: our privacy policy.


Hva er Integrity test?

Alfa Lavals Integrity test er utviklet spesielt for pakningsvarmevekslere. Den hjelper deg å forstå mer om tilstanden til platene og pakningene. Med denne kunnskapen kan du planlegge service og vedlikeholdsarbeid, opprettholde kontroll over produksjonsprosessen og oppnå økt sikkerhet for produktet ditt. Den proaktive tilnærmingen gjør at du alltid kan stole på utstyret ditt.

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Integrity Test image_640x360.png

Hvordan fungerer Integrity test?

Vår Integrity test gir uovertruffen nøyaktighet og sikkerhet. En ikke-giftig, ikke-brennbar blanding av hydrogen og nitrogen blir pumpet gjennom veksleren og avslører eventuelle mikroskopiske sprekker, korrosjon eller materialtretthet. Våre presisjonssensorer merker utslipp av gass og kan til og med identifisere typen feil - mikrosprekker, korrosjon, pakningssvikt og mer. Testen kan ta helt ned til 15 minutter per seksjon.


Integrity test metode

Ved utformingen av Integrity test, valgte vi en metodikk som gir nøyaktighet, sikkerhet, hastighet og bærekraft.

Nøyaktighet

Hydrogen-nitrogenblandingen er det ideelt for å teste tilstanden til platevarmevekslere med pakning, siden den sprer seg raskt og kan indentifisere alle problemområder som er mindre enn hvor væske kan trenge inn i enhetene dine. Siden blandingen forsvinner raskt etter bruk og har en svært lav ppm i atmosfæren, har den lavere sannsynlighet for falske positive enn andre sporingsgasser som helium. Vårt automatiserte deteksjonssystem minimerer risikoen for brukerfeil.

Sikkerhet

Denne blandingen er ikke brennbar (ISO 10156 klassifisert), ikke giftig og skader ikke platene og pakningene dine. Den er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien og forurenser ikke utstyret ditt.

Hastighet

Testing av pakningsvarmevekslere går raskt og praktisk for seg, siden det ikke er behov å åpne platepakkene. Vi kobler ganske enkelt gasspumpene til en drenert enhet, og resultatene fremkommer 15 minutter senere. Det krever ikke rengjøring eller andre prosedyrer etter testen. Den er spesielt egnet for enheter som har vanskelig fremkommelighet.

Bærekraft

Til forskjell fra helium, som er en sjelden og ikke-fornybar naturressurs, er hydrogen og nitrogen bærekraftige, ett vanlig forekommende ressurser som kan brukes uten miljøskadelige utfall.

Integrity Test leak detection mode_640x360.png

Integrity Test leak detection_640x360_.png

Integrity test ballongeksperiment

I næringsmiddelindustrien er sikkerhet avgjørende. Hos Alfa Laval mener vi proaktivitet er den beste måten å sikre trygg produksjon på, og det er derfor vi tilbyr en Integrity test for varmevekslere. Denne videoen illustrerer tilnærmingen vår.

Se videoen for å se nærmere hvordan Integrity test fungerer

Med denne testen kan våre eksperter oppdage sprekker i plater og evaluere risikoen for kryssforurensning i media. Hvordan virker det? Se denne forklarende animasjonen.