Integrity Testing herobanner 1920 480

Alfa Lavals Integrity Test

Forebyggende vedlikehold for varmevekslere

Lekkasjetest av varmevekslere - proaktiv tilnærming til sikkerhet og oppetid

Varmevekslere med pakning er robuste, men som alt annet utstyr krever de ordentlig vedlikehold. Alfa Lavals Integrity Test for varmevekslere kan hjelpe deg med å identifisere potensielle problemer som sprekker eller lekkasjer, slik at du kan treffe nødvendige tiltak i tide og unngå uventede havarier. Ved å bruke denne forebyggende tjenesten sikrer du utstyrets oppetid og produktsikkerhet. Denne videoen viser prosedyren for Integrity Testen og hvordan den proaktivt kan bidra til å sikre oppetid og produktsikkerhet i virksomheten din.


Hva er Integrity Test?

Alfa Lavals Integrity Test er utviklet spesielt for pakningsvarmevekslere og rørvarmevekslere. Den hjelper deg med å oppdage lekkasjer tidlig og forstå mer om tilstanden til platene og pakningene. Med denne kunnskapen kan du forbedre planleggingen av vedlikeholdsarbeid for varmevekslere, holde kontroll over produksjonsprosessen og oppnå økt sikkerhet for produktet ditt. Den proaktive tilnærmingen gjør i tillegg at du alltid kan stole på utstyret ditt.

 

 

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Hvordan fungerer vår Integrity Test for varmevekslere?

Vår Integrity Test gir uovertruffen nøyaktighet og sikkerhet. En ikke-giftig, ikke-brennbar blanding av hydrogen og nitrogen pumpes gjennom varmeveksleren (med pakning/rør) og avdekker mulige mikroskopiske sprekker, korrosjon eller materialtretthet. Våre presisjonssensorer fanger opp eventuelle gassutslipp og identifiserer typen feil - mikrosprekker, korrosjon, pakningsfeil og mer. Testen av varmeveksleren kan ta så lite som 15 minutter per seksjon. Med denne testen kan våre eksperter oppdage sprekker i plater og evaluere risikoen for kryssforurensning i media. Se denne forklarende animasjonen. 

Kontakt oss for å finne ut mer

 

 


Testmetode for Integrity – påvisning av lekkasje i varmeveksler

"Tilfører verdi i din daglige virksomhet"

Produktsikkerhet

Risikoen for produktsikkerhet og produkttap minsker. Denne lekkasjedeteksjonstesten avdekker tilstanden til platene, enten det er snakk om korrosjon eller mikrosprekker, og reduserer risiko knyttet til produktsikkerhet.

Utstyrets oppetid

Oppnå bedre vedlikeholdsplanlegging og unngå uventet nedetid. Å utføre denne testen én eller to ganger i året vil forbedre planleggingen av vedlikehold betydelig og sikre at utstyret er i god stand. Følgelig forlenges levetiden til varmevekslerne dine.

Alfa Laval FrontLine_jpg.jpg

plant_with_bubble_640x360.jpg

Miljøvennlighet

Med denne hydrogentesten reduseres miljøavtrykket av kjemikalier, helium eller vann sammenlignet med andre testmetoder.

Etterlevelse

Integrity Testen er en godt etablert metode for å oppfylle kravene i regelverket. Nøyaktige resultater fra et helautomatisk system gir pålitelig dokumentasjon for revisjoner som støttes av Alfa Lavals anbefalinger.