Utvid produksjonen av plantebaserte drikker

Ved utvidelse av et eksisterende produksjonsanlegg for plantebaserte drikker er det viktig å ha et bredt livstidsperspektiv på investeringen for å oppnå en god total avkastning på investeringen over tid. I tillegg til kapitalinvesteringer og økte produksjonsvolumer må faktorer som kostnader til vedlikehold og avfallshåndtering, oppgraderingsmuligheter, operasjonell fleksibilitet, driftskostnader med mer vurderes.

Minimer utstyrs- og prosesskostnader

Med støtte fra Alfa Lavals team av applikasjonseksperter kan du raskt vurdere hvordan du kan minimere kapitalinvesteringene ved å oppgradere eksisterende utstyr. Et godt eksempel er muligheten for å øke kapasiteten i eksisterende Alfa Laval-varmevekslere ved ganske enkelt å legge til flere plater til rammene.

Sammen med våre partnerintegratorer kan vi også gi deg råd om hvordan du kan minimere kostnadene for tanker, rør og andre typer væskehåndteringsutstyr ved å bruke den mest effektive teknologien som er tilgjengelig.

Gjenvinn mer av produktet og håndter industriavfall effektivt

Med økte produksjonsvolumer følger økte mengder avfall i både fast og flytende form. Kontakt oss når du begynner å planlegge utvidelsen, så kan vi støtte deg med råd om hvordan du kan optimalisere produksjonsprosessene for minimalt med avfall, og anbefale måter å gjenvinne mest mulig verdi fra avfallsstrømmene.

Dra nytte av kompetansen vår innen industriell avløpsvannbehandling. I samarbeid med din integrator kan vi levere komplette renseanlegg som kan håndtere alle typer avløpsvannutfordringer, for eksempel proteiner, fett og lave pH-verdier.

Finn ut mer om våre komplette løsninger for vann- og avfallsbehandling >>

hygienic tanks production environment 640X360

Minimer driftskostnader

Når du fornyer anlegget ditt, har du en gyllen mulighet til å implementere moderne, kostnadsbesparende design. Utskifting av gamle pumper, ventiler, kontrollsystemer og tankrenseutstyr med moderne teknologi gir betydelige besparelser i vann- og energiforbruk. Det gjør også rengjøringen mye mer effektiv, slik at du kan øke oppetiden og minimere bruken av kjemikalier.

For eksempel kan bruk av fortrengningspumper som f.eks. Alfa Laval SRU eller DuraCirc, i stedet for tradisjonelle sentrifugalpumper for overføring av medium-viskøse væsker i ekstraksjons- og enzymeringsstadiene, muliggjøre mindre pumpemotorer og energibesparelser på opptil 70 %.

Forutsigbart vedlikehold gjennom planlagte serviceavtaler bidrar til å sikre optimal ytelse over tid og lave totale eierkostnader. Serviceteamet vårt er klare til å støtte deg med verdiøkende tjenester, for eksempel planlagte innkjøp av deler, fjernveiledning og avanserte tekniske tjenester.

Finn ut mer om Alfa Lavals serviceavtaler >>

Er du interessert i å finne ut hvordan du kan optimalisere produksjonen av plantebasert drikke eller prøvekjøre det på vårt applikasjons- og innovasjonssenter?  

Fyll ut skjemaet så kontakter teamet vårt deg innen kort tid

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.