Bearbeiding av plantebaserte væsker i meierier

Mange meieriselskaper ekspanderer til sektoren for plantebaserte drikker. Noen velger å investere i greenfield-enheter som kan konvertere planteråstoff til ferdige produkter. Andre selskaper ser på plantebaserte drikker som en mulighet til å utnytte ekstra kapasitet i et eksisterende meieri- eller drikkevareanlegg. Her er startingrediensen enten en plantebasert væske, kjøpt i løsvekt, eller et plantebasert pulver som er hydrert, dvs. blandet med vann, for å danne en basisvæske. I begge tilfeller behandles basisvæsken til sluttprodukt og pakkes i den eksisterende prosesslinjen. Ekspertene våre er her for å hjelpe deg med råd om hvordan du kan oppgradere anlegget ditt til å håndtere plantebaserte væsker. Med vår omfattende portefølje av prosessutstyr kan vi sørge for at du får en optimal løsning.

Effektiv pulverblanding

I prosesser hvor pulver er startingrediensen, er en av hovedutfordringene å få en homogen basevæske når pulveret blandes med vann. Proteinfraksjoner er spesielt trege til å hydrere og tilbøyelige til å forårsake klumper. Effektiv pulverspredning er nøkkelen for en velfungerende prosess og påvirker behandlingstid, anleggskapasitet og kvaliteten på sluttproduktet.

Hos Alfa Laval har vi lang erfaring i å støtte kunder med løsninger for tilberedning av drikker fra rekombinerte pulveringredienser. Våre pulvermiksere sikrer umiddelbar hydrering og spredning av alle pulvertyper, inkludert proteinisolater, og minimerer dermed produksjonstiden og sikrer god smak og tekstur.

Nye ingredienser, nye utfordringer

En viktig faktor å vurdere når man begynner å behandle en plantebasert væske i et eksisterende meieri, er at den har en annen molekylsammensetning enn melk. Både protein og sukker i plantebaserte væsker er forskjellige fra de i melk, og reagerer annerledes på varme.

Dette betyr at varmebehandling og pasteuriseringsstadier må optimaliseres for plantebaserte væsker for å unngå problemer. Varmevekslere som er designet for vanlig melk tilsmusses mye raskere med plantebaserte blandinger, med en negativ innvirkning på fargen og smaken på produktet ditt som resultat, samt kortere kjøringer mellom rengjøringene.

Serviceingeniørene våre kan hjelpe deg med å oppgradere de eksisterende varmevekslere til å håndtere både melk og plantebaserte væsker. Med en rekke forskjellige platedesign å velge mellom, kan vi hjelpe deg med å tilpasse varmevekslerne for å behandle både melk og plantebaserte drikker, og sørge for at avleiring holdes på et minimum.

dairy production tank 640X360

Strengere krav til rengjøring

Nye typer ingredienser øker også kravene til rengjøring. Sammenlignet med bearbeiding av melk, er hovedutfordringen ved overgang til plantebaserte væsker de uløselige fibrene. Behandler du planteråstoff i anlegget ditt, må du også håndtere store mengder partikler i oppstrømsdelen av utvinningstrinnet. Vi hjelper deg gjerne med å analysere prosessen fra et rengjøringsperspektiv og gi deg råd om hvordan du kan designe den for minimal rengjøring

Vi tilbyr en rekke rengjøringsutstyr, inkludert CIP og tankrensesystemer. Sammen med Alfa Laval-ventiler og -kontrollsystemer, kan rengjøring i svært høy grad automatiseres, noe som minimerer nedetid og muliggjør mer effektive rengjøringsprosedyrer.

Vi utfører risikovurderinger fra et rengjøringsperspektiv på alle deler av utstyret vårt, spesielt de delene som har direkte kontakt med produktet. Basert på disse vurderingene gir vi anbefalinger om rengjøringsprosedyrer og -intervaller. CIP-programmene våre er optimalisert for både virksomhetsgrad og effektivitet, og sikrer korte rengjøringssykluser og lavt forbruk av vann og rengjøringsmidler.

I tillegg gjør Alfa Laval-ventiler det enkelt å lage parallelle systemer i anlegget, slik at du kan betjene deler av det mens andre deler rengjøres. Denne fleksibiliteten kan øke oppetiden og produktiviteten betraktelig.

Er du interessert i å finne ut hvordan du kan optimalisere produksjonen av plantebasert drikke eller prøvekjøre det på vårt applikasjons- og innovasjonssenter?  

Fyll ut skjemaet så kontakter teamet vårt deg innen kort tid

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.