Behandling av industrielt spillvann

Industrielt avløpsvann varierer betydelig i spesifikasjoner, avhengig av typen industri og lokale vaner. I mange tilfeller blir det ikke godtatt av offentlige anlegg for rensing av avløpsvann, slik at forbehandling eller fullstendig rensing på stedet er nødvendig. Alfa Laval tilbyr flere kompakte, brukervennlige teknologier for rensing av avløpsvann som produserer rent restvann enten til utslipp eller til videre rensing for gjenbruk av vann.

industry 640x360

Rensing av avløpsvann på stedet – også en uutnyttet vannressurs

Alfa Lavals teknologier for biologisk rensing av industrielt avløpsvann er ideelle til fjerning av næringsmidler, organiske stoffer, fett, olje og smøremidler (FOG) og andre uønskede stoffer og mikropartikler. De kjennetegnes av høy effektivitet, stor fleksibilitet og lite fotavtrykk – med alle trinnene i samme tank.

Der innløpsstrømmen og den organiske belastningen varierer og utslippskravene er strenge, er Alfa Laval AS-H Sequencing Batch Reactor (SBR) med vår patenterte flytende dekanterer et godt valg for sekundær biologisk rensing. Kombiner den med Alfa Laval AS-H Iso-Disc® Cloth Media Filter til tertiærrensing for å få utslipp av vann med gjenbrukskvalitet (5–10 µm) og < 5 mg/l suspendert stoff og < 10 mg/l BOF ved en hastighet på 10–15 m3/t/m2.

Eller installer Alfa Laval Membrane Bioreactor (MBR) alt-i-ett-system som kombinerer sekundær- og tertiærrensing av avløpsvann og leverer en overlegen utslippskvalitet (effektiv filtrering i slam til 0,01 µm) som er egnet til gjenbruk. Det fjerner suspendert stoff ned til < 1 mg/l, BOF ned til < 5 mg/l og håndterer et 5–40 liter/t/m2 filtreringsområde. PRosessen er gravimetrisk, helt uten pumper, og er energieffektiv med kompakte membranfiltreringsmoduler (MFM), basert på vår patenterte Hollow Sheet-teknologi. Sammenlignet med andre MBR-løsninger gir den bedre sikkerhet, enklere bruk og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

For enkelte typer industrielt avløpsvann, f.eks. petrokjemisk, kjemisk og farmasøytisk, er inndamping av anaerobe utslipp og krystallisering av saltholdige utslipp, med Alfa Lavals AlfaVap- og WideGap-systemer gode løsninger. 

Kom til speed-dating med Alfa Laval

Kom på speed-dating og møt Alfa Laval på VA-dagene for Innlandet 5-6. november på Lillehammer.

Hvis du vil høre mere om utstillingen og hvor du kan møte Alfa Laval, kan du skrive en e-post til Mikael Eklund.

Les mer og se utstillerne her

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Avløpsvann – en uutnyttet vannressurs

Flere og flere innser at avløpsvann også kan være en verdifull vannressurs. Det er mange gode grunner til å overveie å bruke biologisk renset kommunalt og industrielt avløpsvann på nytt: Økte vannressurser, redusert inntak av nytt vann og begrensede utslipp til kloakksystemene.

Gjenvunnet vann kan brukes til mye, f.eks. i industrielle prosesser, i kjøletårn og til vaskevann, overflatevanning til jordbruk, hagebruk og golfbaner, kunstige innsjøer i friluftsområder og parker, våtmarker, villmarksmiljøer, forsterkning av elver og bekker og gjenoppfylling av grunnvannet.

Vann som er renset med Alfa Laval MBR og Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtreringssystemer, kan til og med brukes som drikkevann med en siste finpuss, for eksempel med UV-stråling, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, aktivt kull, oszon eller klorering.