Industrivann- og avfallsbehandling

Industrielt avløpsvann varierer betydelig i spesifikasjoner, avhengig av typen industri og lokale vaner. I mange tilfeller blir det ikke godtatt av offentlige anlegg for rensing av avløpsvann, slik at forbehandling eller fullstendig rensing på stedet er nødvendig. Alfa Laval tilbyr flere kompakte, brukervennlige teknologier for rensing av avløpsvann som produserer rent restvann enten til utslipp eller til videre rensing for gjenbruk av vann.

Waste water treatment plant

Reduce your environmental footprint

All human, commercial and industrial activities produce waste products that are harmful to our environment unless treated. The world is therefore constantly on the look-out for ways to reduce pollution, provide clean water, use less energy and recycle energy already used. With growing populations and living standards plus water scarcity in many areas, there is also an increasing need for water reuse.

On the way to zero discharge

Alfa Laval helps reduce the environmental footprint from water and waste streams, by maximizing reuse of water, by turning waste to value, and by minimizing energy consumption and waste. Our wide spectrum of equipment helps companies

  • Meet effluent discharge criteria with efficient, compact wastewater treatment systems
  • Reuse water with our tertiray filtration solutions
  • Reduce the amount of waste for disposal, recover heat and produce biogas with efficient sludge treatment
  • Recover valuable products from your process for reuse or sale.  

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Avløpsvann – en uutnyttet vannressurs

Flere og flere innser at avløpsvann også kan være en verdifull vannressurs. Det er mange gode grunner til å overveie å bruke biologisk renset kommunalt og industrielt avløpsvann på nytt: Økte vannressurser, redusert inntak av nytt vann og begrensede utslipp til kloakksystemene.

Gjenvunnet vann kan brukes til mye, f.eks. i industrielle prosesser, i kjøletårn og til vaskevann, overflatevanning til jordbruk, hagebruk og golfbaner, kunstige innsjøer i friluftsområder og parker, våtmarker, villmarksmiljøer, forsterkning av elver og bekker og gjenoppfylling av grunnvannet.

Vann som er renset med Alfa Laval MBR og Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtreringssystemer, kan til og med brukes som drikkevann med en siste finpuss, for eksempel med UV-stråling, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, aktivt kull, oszon eller klorering.