Bærekraftig mat

Alfa Laval ble grunnlagt på produksjon av bærekraftig mat, og hver dag arbeider vi aktivt for å gjøre driften i alle næringsmiddelbransjer bærekraftig. Våre innovative løsninger er et svar på matprodusentenes fokus på å forbedre bearbeidingen av råvarer, oppnå høyere utbytte og samtidig bruke mindre vann og energi.

Vi utforsker og oppfyller potensialet i biprodukter som i dag ikke utnyttes fullt ut. Den kontinuerlige utviklingen av våre løsninger flytter grensene for hva som er teknisk gjennomførbart, slik at matprodusenter kan lage mye mer mat med de samme, eller ideelt sett, med enda færre ressurser.  

Protein bar and vegetables in jars 4

Fra jord til bord

Alfa Lavals løsninger støtter store deler av verdikjeden for mat og drikke, med et dominerende, men ikke eksklusivt fokus på behandling og gjenbruk av vann.

food flowchart

Et globalt press for mer bærekraftig mat

Om mindre enn en generasjon vil verden ha behov for opptil 70 prosent sunnere, mer næringsrike og rimelige næringsmidler til en voksende befolkning – og ideelt sett skal den produseres med langt mindre energi, vann og råvarer. Men de siste årene har FN registrert mindre enn tilfredsstillende fremgang i arbeidet med å fremme bærekraftig utvikling i jakten på mål nummer 2, "Null sult".

Samtidig reagerer globale matvareprodusenter på forbrukernes ønske om bærekraftige næringsmidler ved å minimere miljøavtrykket i hele forsyningskjeden – fra jord til bord. Og siden omfanget av de vitenskapsbaserte målene ble utvidet fra klima til natur – med hensyn til ferskvann, landområder og biologisk mangfold – har matprodusentene dominert gruppen av tidlige iverksettere.

Beer being poured into glass which is overflowing 11

Utbytte

Industrielle næringsmiddelprodusenter fokuserer først og fremst på bulkproduksjon med maksimal oppetid – med produksjon av store mengder kvalitetsmat til en overkommelig pris. Alfa Lavals kompetanse innen optimalisering av næringsmiddelproduksjon har røtter tilbake til selskapets oppstart, da hovedfokuset lå på separering av fløte fra melk.  

Alfa Laval er fortsatt dypt involvert i meieriindustrien og kan vise til en rekke eksempler på at vi har gjort det mulig for meieriprodusenter å øke avkastningen, samtidig som vi har bidratt til at biprodukter kan omdannes til matvarer som egner seg til menneskeføde.

Et bemerkelsesverdig eksempel er myse – et svært proteinrikt og næringsrikt biprodukt fra osteproduksjon. Tidligere ble det fôret til griser. Nå gjør vi det mulig for kundene å gjenvinne protein av høy kvalitet eller bruke det til å berike drikkevarer.

condition monitoring sus
brewing craft beers barrels
Oltre sacco oliveti

Tilstandsovervåking forhindret produkttap på 288 000 flasker

Å sikre høy oppetid er en førsteprioritet ved Britvics produksjonsanlegg. Ved fabrikken deres i Rugby, Storbritannia, forhindret Britvic pumpesvikt, optimaliserte anleggsytelsen og sikret kontinuerlig produksjon ved å bruke Alfa Laval Analytics for online tilstandsovervåking.

Les hele historien

Dråpene som teller: effektivisering av brygging av øl i mikrobryggerier

Da et uavhengig bryggeri i Nord-Europa ønsket å erstatte varmeveksleren den brukte til å kjøle vørter – en sentral del av bryggevirksomheten – valgte de en H4 fra Alfa Lavals Hygienic-linje. De produserer nå sine karakteristiske villgjærøl med høyere hygiene og større effektivitet enn noen gang.

Les hele historien

Olive Oil Booster leverer topp kvalitet, høy ytelse og bærekraft

For den italienske olivenoljeprodusenten Sacco Oliveti er kvalitet avgjørende. Det familieeide selskapet har produsert ekstra virgin olivenolje i flere tiår fra de særegne Peranzana-olivene, dyrket over 6500 hektar med gamle olivenlunder i Puglia.

Les hele historien

Vann

Skiftende værmønstre forårsaket av pågående klimaendringer resulterer i uregelmessig nedbør, slik at matproduserende områder ofte påvirkes av enten for mye eller utilstrekkelig vann. I takt med den økende offentlige opptatthet av hvordan man best kan foreta tilpasning til konsekvensene av klimaendringene, vurderer næringsmiddelprodusentene i økende grad tilgangen på vann av riktig kvalitet og hvordan de kan ta i bruk et sirkulært vannsystem i produksjonslinjene sine.  

Hos Alfa Laval tilbyr vi en rekke løsninger som øker effektiviteten i utnyttelsen og forbruket av prosessvann; for eksempel for viktige oppgaver som kjøling og rengjøring som kreves for hygienisk produksjon.  

Vårt mangfoldige utvalg av løsninger vil også gjøre det mulig for industrielle matprodusenter å behandle, polere og rense avløpsvann. Det behandlede avløpsvannet kan reinjiseres som prosessvann eller slippes ut i overflatevann, noe som bidrar til gjenoppretting av lokale vannskiller .

Water leakage from the tap
Global giant drinks smaller
Ice cream scopes in bowls shutterstock 1647372625 smaller
tank cleaning sus

Den globale drikkegiganten baner vei for bærekraftig vannbruk 

Selskapet anslår at det for tiden oppnås en vannpåfyllingsrate på 132 prosent per produsert flaske ved produksjons- og tappeanleggene på Filippinene bed hjelp av vannbehandlingssystemer, driftseffektivisering og vannprosjekter i lokalsamfunnene.

Les hele historien

Vann- og energibesparelser tjener inn oppgraderingene på bare fire måneder

I flere tiår har produksjonsanleggene til en ledende sørafrikansk iskremprodusent ekspandert ved hjelp av ulike komponentleverandører, noe som førte til at service- og vedlikeholdsoppgavene ble ganske komplekse, tidkrevende og med et kostbart lager av mange ulike reservedeler.

Les hele historien

Oppgradering av tankrengjøring reduserer vannforbruket med 17 prosent

I lys av det økende presset på drikkevannsressurser har et ledende bryggerikonsern i USA[1] forpliktet seg til å øke vanneffektiviteten og redusere vannforbruket i driften.

Les hele historien

Energieffektivitet 

Ettersom temperaturene fortsetter å stige på planeten, øker behovet for å redusere klimagassutslippene i arbeidet for å reversere global oppvarming. Med en policyrespons som tar form og etablerer seg på dette området, står bedrifter i økende grad overfor et krav om å overholde regelverk og dokumentere lavere utslipp gjennom hele leverandørkjeden.  

Energieffektivitet har lenge vært en grunnleggende kvalitet ved Alfa Lavals løsninger. Vi fortsetter å bygge videre på arven fra eksisterende separeringsteknologi, og i dag betyr den hermetiske utformingen av platestabelsentrifuger for næringsmiddelproduksjon at de er mer enn 50 prosent mer energieffektive enn de ledende løsningene fra konkurrentene på markedet. Våre løsninger gir produsenter mulighet til å konvertere fra fossilt brensel til fornybar energi.

Raw red meat shutterstock 143972758 RET
A man feeds a lot of big catfish in the pond by hand 640x360
Looking up harbour to the west 300dpi IP1500

Optimalisering av tørrsmelteprosesser gir 40 % energibesparelser samt forbedret protein- og fettkvalitet

Proteg SpA henvendte seg til Alfa Laval for å forbedre produktkvaliteten og samtidig redusere energikostnader og miljøutslipp. Forespørselen? Et høyere proteininnhold for å heve salgsprisen på proteinmel til kjæledyrmat og høyere kvalitetsfett til bruk i biodrivstoff. Løsningen? Ved å ta i bruk Alfa Lavals tørrsmeltingsoptimisator, et svært effektivt og kostnadseffektivt system, i de eksisterende prosesslinjene for tørrsmelting, øker proteininnholdet i melet med 3-5 % og fettutbyttet med mer enn 10 %. 

Les hele historien

Høyere kvalitet i fiskemelet med energieffektive systemer

Marine Functional Vietnam (MFC), en ledende produsent av proteinhydrolysater for tilsetningsstoffer til mat og dyrefôr, hadde som mål å øke kvaliteten på fiskeolje og fiskemel og samtidig befeste sin ledende posisjon innen bærekraft. MFC inngikk et samarbeid med Alfa Laval på grunn av selskapets fokus på bærekraft, en bred utstyrsportefølje og lokal service og støtte. Resultatet? 40 % reduksjon i energiforbruket, 80 % reduksjon i luktutslipp og en limvannkonsentrasjon på opptil 55 % før videre behandling er nødvendig.

Les hele historien

Chelsea Sugar reduserer karbonutslippene med nytt inndampingssystem fra Alfa Laval

Å bytte til en mer bærekraftig inndampingsløsning vil gjøre det mulig for Chelsea Sugar Factory å kutte karbonutslipp og redusere energiforbruket, samtidig som effektiviteten til driften optimaliseres. NZ Sugar Company (Chelsea) ble grunnlagt i 1884 og er et av landets 100 største selskaper. Produktene er avledet fra naturlig sukkerrør, og fabrikken opererer fortsatt fra det opprinnelige stedet ved strandpromenaden i Birkenhead, en forstad til Auckland.

Les hele historien

Biprodukter

Nesten en tredjedel av alle matvarer – rundt 1,3 milliarder tonn – går tapt mellom jord og bord hvert år. Dette tilsvarer 14 prosent eller 4,9 billioner m3 vann som brukes i den svært vannkrevende landbrukssektoren. Tatt i betraktning metanet som produseres av råtnende mat, anslås disse tapene å utgjøre 16 prosent av de totale klimagassutslippene.  

Alfa Laval samarbeider rutinemessig med matprodusenter som har biprodukter fra matproduksjonen, som de mistenker kan være underutnyttet.  

Tallrike biprodukter fra matproduksjon inneholder verdifulle næringsstoffer, som proteiner. Dette vannet kan gjenvinnes og til og med resirkuleres og omdannes til ingredienser som egner seg til menneskeføde, brukes som fôr til husdyr eller gjenbrukes til andre produkter enn mat, for eksempel biodrivstoff. Samarbeidet med Alfa Laval fører ofte til utvikling av nye og verdifulle inntektsstrømmer for næringsmiddelprodusenter.

Carrots are washed under running water 1
Hand holding agriculture fertiliser granules with background of farm or field12
olive oil sustainable
Brewery worker getting spent grain with shovel

Verdien av matvarerester er en viktig del av den sirkulære økonomien

Et samarbeid mellom det britiske landbruksteknologiselskapet Elemental og Alfa Laval har resultert i at en kjøttprodusent har kunnet gjenvinne ytterligere verdiskapende produkter fra dyr som er bearbeidet av en kjøttprodusent. Alfa Lavals separerings- og inndampingsystemer er sentrale i en banebrytende teknologi som gjenvinner verdifulle proteiner, fett og mineraler fra biprodukter fra kjøttindustrien.

Les hele historien

Sirkulær olivenoljebearbeiding utvinner verdifull olivenolje fra restprodukter for produsenter i Spania.

Olivenoljeprodusenten San Miguel Arcángel S.A. i Spania bruker inndampingssystemer og dekantersepareringsteknologi for å få mye mer ut av olivenene sine – ved å høste verdifulle antioksidanter og olivenolje fra restene av olivenoljeutvinningsprosessen, samt rense avløpsvann for gjenbruk.

Les hele historien

Her for ølets skyld: gjenvinning av bærekraftig protein fra bryggeriavfall

Bærekraftige kilder til protein av høy kvalitet er avgjørende for å møte den stadig økende globale etterspørselen etter sunn, rimelig og næringsrik mat. Alfa Lavals ekspertise innen protein gjør den til en ideell partner for teknologi og løsninger.

Les hele historien

Nøkkelprodukter