featured brands topstreamv2 hero

Alfa Laval TopStream

Alfa Laval TopStream™-/Bactofuge™-teknologien er en metode for kontinuerlig utslipp av faststoffer som brukes ved behandling av produkter med høyt faststoffinnhold. Den gir høyere separeringseffekt samtidig som det er mulig å bevare kvaliteten på faststoffene som slippes ut, for senere gjenbruk. Denne innovative metoden for kontinuerlig utslipp av faststoffer er avgjørende i matforedling for produkter som gjær, fruktkjøtt og meieriprodukter. TopStream leverer en stabil prosessytelse for fruktjuicer, samtidig som den sørger for at en tørr fruktkjøttstrøm kommer ut av separatoren og kan brukes på nytt. I farmasøytisk industri holder en skånsom håndtering av faststoffer cellelysen på et minimum.

Funksjoner

 • Kontinuerlig faststoffutslipp som en høykonsentrasjonsfase
 • Færre eller ingen regelmessige utslipp

Fordeler

 • Høy kapasitet til håndtering av faststoffer
 • Skånsom produkthåndtering
 • Skaper faststoffstrøm med høy tørrhet (tørr masse)
 • Høyere produktivitet og utbytte
 • Lavere energiforbruk

Fordeler

 • Økt produksjonskapasitet
 • Høy produktkvalitet
 • Bevart kvalitet på utskilt faststoff for senere gjenbruk
 • Reduserer energiforbruket
.
featured brands topstream where to use it

Bruksområder

I prosesser i næringsmiddel-, meieri-, bryggeri-, bioteknologi- og farmasøytiske industrier.

.

Slik fungerer TopStream

TopStream-/Bactofuge-teknologien brukes vanligvis i applikasjoner som krever kontinuerlig utslipp av tungfase med høyt faststoffinnhold. Den brukes ofte i tillegg til regelmessig utslipp. En spesialdesignet toppskive muliggjør kontinuerlig utslipp av den tunge væskefasen som kontinuerlig strømmer over toppskiven og forlater separatoren gjennom et annet utløp. Fordi den tunge væskefasen aldri kommer i kontakt med rammekabinettet, forhindres forurensning og forringelse av faststoffene. Regelmessig utslipp forekommer fortsatt, men sjeldnere. Dette øker prosesstabiliteten, produktkvaliteten og utbyttet, samtidig som prosessforstyrrelser, produkttap, energiforbruk og belastning på separatoren reduseres.

featured brands topstream how it worksv4

Dra nytte av Alfa Lavals funksjoner

Mer enn 130 års erfaring med utvikling av platestabelsepareringsteknologi og inngående kunnskap om kundeprosesser danner grunnlaget for utviklingen av alle Alfa Laval-separatorer. Finn ut hvordan all denne ekspertisen er brukt til å utvikle unike funksjoner for forbedret separeringsytelse.

separator innovator featured brands640x360