Hvorfor erstatte smøreoljefiltrering med sentrifugering?

Hvis du har vært misfornøyd med rensesystemet til smøreoljefilteret, eller hvis det er på tide å oppgradere, er en separator et ypperlig alternativ å vurdere. Det gir betydelige fordeler i forhold til et filter, på måter som gir økt effektiv produktivitet og lavere samlede eierkostnader. En viktig fordel ved sentrifugering fremfor filtrering er evnen til å rense både faststoffer og vannforurensinger. Bytt ut smøreoljefilter med sentrifugering, så ser du fordelene fra det øyeblikket du kobler systemet til og starter driften.

 Replace lube oil filtration with centrifugation

Bytt ut smøreoljefiltrering med sentrifugering og få mindre avfall

Hvis du for øyeblikket bruker et filtersystem for å rense olje, er du kjent med syklusen med varierende oljerensekvalitet, utskifting av filterelementer, kassering av olje og filterelementer samt kjøp og lagring av nye filterelementer. Filtersystemet fungerer basert på å fange opp partikler som er større enn filtermasken. Det finnes et toppunkt for optimal renseeffektivitet - når filteret begynner å nå sin fulle kapasitet, reduseres renseeffektiviteten - fangede partikler frigjøres når filteret blir utsatt for trykkstøt ved start og stopp. Når et filter er fullt og ikke lenger fungerer, må filterelementer kastes og erstattes med nye.

En separator håndterer faststoffer og vann

En stor fordel med å erstatte et smøreoljefilter med en separator er at det skiller ut faststoffer og vann. Vann kan ha en ødeleggende effekt på utstyret, og føre til at det korroderer og krever flere reparasjoner og tidlig utskifting av deler. Fordi det er en væske, som olje, kan det være vanskelig å oppdage den visuelt i tide. Når den kan identifiseres og smøreoljen er blitt merkbart mer kremete, er det allerede mye vannforurensning, og det har sannsynligvis allerede oppstått skade. Med unntak av noen filtertyper med en begrenset vannholdekapasitet, kan et filter, ut fra sitt iboende design, ikke filtrere en væske, men er begrenset til kun å fange opp faste partikler.

Enkel å bruke og lave driftskostnader for beste totale eierkostnader

Sammenlignet med et filter gir renseolje med separator lavere totale eierkostnader (TCO). Installasjonen er generelt enkel - koble den til, så begynner den å fungere effektivt og uten stopp. Den første investeringen er vanligvis mer enn et filteralternativ, men i gjennomsnitt betaler en separator vanligvis for seg selv i løpet av en to års tid, og tilbyr laveste TCO. De største kostnadsbesparelsene oppnås gjennom økt levetid for utstyr på anlegget, med potensial for å øke levetiden betydelig. Rensekvaliteten utført av en sentrifuge, som inkluderer både faststoffer og fjerning av små vannpartikler, betyr at oljen er mer skånsom mot maskineriet. Bytt ut smøreoljefiltrering med sentrifugering. Dette kan i seg selv forlenge levetiden til kostbart utstyr.


Fuktighetsnivåets innvirkning på maskinens levetid

 

Nåværende nivå
av fuktighet,
ppm
Forlengelse av maskinlevetid etter faktor
2345678910
50000 12500 6500 4500 3125 2500 2000 1500 1000 782
25000 6250 3250 2250 1563 1250 1000 750 500 391
10000 2500 1300 900 625 500 400 300 200  
5000 1250 650 450 313 250 200      
2500 625 325 225            
1000 250                

Dette diagrammet er et estimat for forlenget levetid på maskineriet som en effekt av ren olje. Rettigheter til bilde og informasjon tilhører Noria Corporation. Brukt med tillatelse.

Hvitebok: Viktigheten av rensing av smøreolje

Vil du forstå mer om rensing av smøreolje? Vår hvitebok gir deg en omfattende oversikt over tilgjengelige teknologier og fungerer som en guide til å velge den beste for ditt bruksområde.

oil-drop-640x360