Vanlige spørsmål om smøreoljerensing

Få svar på de mest stilte spørsmålene om rensing av smøreolje her. Du kan også finne mer omfattende forklaringer på bloggen vår, som dekker emner relatert til rensing av smøreolje.


Lube oil cleaning FAQ

Spørsmål: Hva er en smøreoljesentrifuge?

Svar: En smøreoljesentrifuge bruker sentrifugalkraft for å trekke materiale med ulik tetthet bort fra hverandre. I motsetning til andre renseteknologier for smøreolje fjerner en smøreoljesentrifuge både faststoffer og vannpartikler i én enkelt fase. Den er også kjennetegnet ved å håndtere hendelser med en plutselig høy tilstrømning av vann uten tap av renseeffektivitet.

 

Spørsmål: Er det en måte å unngå forurensning av smøreolje?

Svar: Selv med den beste innsatsen for å unngå smøreoljeforurensning, kan og vil det skje. Partikler kan komme inn i systemet med nylig tilsatt olje, eller er et resultat av intern slitasje. Vann er en annen uønsket forurensningsfaktor som oppstår av ytre eller indre årsaker.

 

Spørsmål: Hvordan kan jeg fjerne vann fra smøreolje?

Svar : Det finnes flere forskjellige teknologier som fjerner vann fra smøreolje:

 • Utskilling (sentrifuge, koalescens, tyngdekraft, absorberende polymer)
 • Vakuumdestillasjon
 • Avfukting

Ut fra fjerningsmulighetene, fokuserer vi på de vanligste teknologiene på markedet, sentrifuger og koalescere

 

Spørsmål: Er en sentrifuge mer effektiv enn et smøreoljefilter?

Svar: Ja. En sentrifuge er mer effektiv enn et smøreoljefilter fordi den renser både faststoff og vannforurensing i en enkelt fase. Det krever ikke pause i driften for å bytte ut skitne filterelementer. Ingen maskestørrelse må velges slik at alle mindre partikler kan passere et filter. Det opprettholder jevn renseevne med en tilstrømning av vann.

 

Spørsmål: Kan jeg spare penger med en smøreoljesentrifuge?

Svar: Ja. Sammenlignet med andre teknologier som fjerner både faste og vanlige forurensninger, for eksempel et smøreoljefilter og koalescerer, gir det reduserte eierkostnader (TCO).

Bidragende faktorer til senkede totale eierkostnader TCO: 

 • Høy kvalitet på oljevedlikehold øker levetiden til utstyr og komponenter, noe som krever mindre utskifting av utstyr og olje
 • Ingen regelmessige kostnader for nye filterelementer
 • Lave driftskostnader

Dette er alle måter for å spare penger på med en smøreoljesentrifuge.

 

Spørsmål: Hvilke smøreoljesentrifuger passer til prosessen min?

Svar: Smøreoljesentrifuger er tilgjengelige med forskjellige størrelser, fra enkle plug and play-enheter til større integrerte systemer, avhengig av applikasjonsbehov.

 

Spørsmål: Hvordan kan jeg unngå korrosjon med smøreoljesentrifugering?

Svar: Med sentrifugens evne til å fjerne vann ut av oljen, kan korrosjon unngås. Tilstedeværelse av vann resulterer i korrosjon som fører til grovskader i komponentene. Dette resulterer også i at metallpartikler som slites av og blir faststofforurensning i smøreoljen, forurenser smøreoljen ytterligere. Smøreoljesentrifugering fjerner forurensning av både vann og faste partikler, slik at du kan unngå korrosjon. Ledende lagerprodusenter godtar 500 ppm vann, men anbefaler mindre enn 200 ppm vann. Vannfjerning øker utstyrets levetid betydelig.

 

Spørsmål: Hva er fordelene med en smøreoljesentrifuge?

Svar: Fordelene med en smøreoljesentrifuge inkluderer:

 • Fjerning av faststoffer og vannforurensninger i en enkelt fase for økt effektivitet av smøreoljen
 • Vedlikehold av høykvalitetsolje forlenger levetiden til utstyr og deler
 • Kombinerte kostnader og utgifter gjør dette svært kostnadsgunstig og senker den totale eierkostnaden (TCO)
 • Et filterfritt system som ikke krever nye filter- og filterelementer for drift. Ingen kassering av filterelementer eller påløpte kostnader, spesielt gunstig hvis du er på et eksternt sted
 • Kan kjøre kontinuerlig med mindre tidsplanvedlikehold enn alternativer
 • Evnen til å håndtere en plutselig høy tilstrømning av vann i motsetning til andre alternativer for rensing av smøreolje

 

Spørsmål: Hva er fordelene med smøreoljefiltre?

Svar: Fordeler med smøreoljefiltre inkluderer:

 • Relativt enkel drift - få bevegelige deler
 • Kapitalinvesteringskostnadene er lave
 • Partikler større enn maskestørrelsen fjernes uavhengig av tettheten

 

Spørsmål: Hva er fordelene med en smøreoljekoalescer?

Svar: Fordeler med en smøreoljekoalescer inkluderer:

 • Relativt enkel drift - få bevegelige deler
 • Lav kapitalinvestering (under en viss kapasitet)

 

Spørsmål: Vil tilsetningsstoffene i smøreoljen bli ødelagt med sentrifugalutskilling?

Svar: Nei, molekylalliansen til tilsetningsstoffene med oljen er sterkere enn sentrifugalkraften.

Hvitebok: Viktigheten av rensing av smøreolje

Vil du forstå mer om rensing av smøreolje? Vår hvitebok gir deg en omfattende oversikt over tilgjengelige teknologier og fungerer som en guide til å velge den beste for ditt bruksområde.

yellow oil with bubble