separation technology hero3

Slik fungerer sentrifugalseparering

Separeringsteknologier er avgjørende for et bredt spekter av næringer, fra mat, drikke og farmasi til maritim sektor og energi samt vann- og avfallshåndtering. Ulike teknologier brukes til å separere væske fra væske og faststoffer fra væsker med sikte på å forvandle dem til renere stoffer, verdifulle biprodukter og produsere mindre avfallsvolum for avhending. For næringsmiddelindustrien separeres for eksempel olivenolje fra olivenpasta. I farmasøytisk industri brukes separatorer til klarning av cellehøsting. I den maritime industrien fjerner drivstoffbehandling og drivstoffrensing urenheter fra brenseloljen for å beskytte skipsmotorene, slik at de kjører mer effektivt. I energiindustrien kan biodiesel og biodrivstoff utvinnes fra fornybare plantebaserte kilder. I dette kapittelet får du vite mer om hvordan forskjellige typer sentrifugalseparatorer fungerer, og hvilke teknologier som brukes til å separere væske fra væske og faststoffer fra væsker.

Ulike separeringsteknologier

Det finnes forskjellige måter å separere væskefaser og faststoffer fra væsker. De to mest vanlige teknologiene er sentrifugalseparering og filtrering. Dekanterere og platestabelseparatorer (også kalt sentrifuger) er begge sentrifugalseparatorer. I mange prosesser brukes både dekanterere, platestabelseparatorer og filtre i ulike trinn i prosessen – eller til og med i serie – for å oppnå det nødvendige separeringsresultatet.

Dekanterersentrifuger

Dekanterersentrifuger fjerner store partikler fra slam eller væsker med høy konsentrasjon av faststoffer, og separerer to væskefaser med varierende tetthet ved hjelp av sentrifugalkraft.

how it works decanter centrifuges

Platestabelsentrifuger

Platestabelsentrifuger bruker sentrifugalkraft til å separere væsker med lavere konsentrasjon av faststoffer og relativt små partikkelstørrelser. De er svært godt egnet til å separere to væskefaser så vel som en faststoffase.

how it works discstack centrifuges

Membranfiltre

Membranfiltre håndterer vanligvis lave konsentrasjoner av faststoffer og fanger opp de minste partiklene. Membranfiltre fjerner vanligvis partikler opp til 1 mikrometer i størrelse i væsker der tørrstoffinnholdet er 5 % eller lavere.

how it works membrane filters

Slik fungerer en platestabelsentrifuge

Som du ser ovenfor, finnes det flere typer separeringsteknologier. Separeringsteknologi som involverer en platestabelseparator/sentrifuge, brukes til sentrifugering der ulike faser av faststoffer og væsker isoleres fra hverandre basert på ulik tetthet.

how it works how disc stack works

Separatordesign for håndtering av faststoffer

En platestabelseparator separerer faststoffer og én eller to væskefaser ved hjelp av ekstremt høye sentrifugalkrefter. Den sentripetale kraften som genereres av den roterende sentrifugen, skyver faststoffer mot periferien av sentrifugen, mens de mindre tette væskefasene danner konsentriske indre lag. Separeringsprosessen kan være enten diskontinuerlig eller kontinuerlig, avhengig av mengden av separerte faststoffer.

HiW separator designs illustration

Design for forskjellige separeringsoppgaver

Generelt finnes det tre typer separatorer avhengig av typen separeringsoppgave: klarnere, rensere og konsentratorer.

Klarner

En klarner er en sentrifugalseparator for faststoff-væske-separering som fjerner faststoffer som partikler, sedimenter, olje, naturlig organisk materiale og farge, fra prosessvæsker. Denne separeringen fører til at prosessvæsken blir klar.

HiW clarifier illustration

Renser

En renser er en sentrifugalseparator for væske-væske-faststoff-separering som separerer to væsker med ulike tettheter, og et faststoff, for eksempel vann, olje og partikler. Når en renser brukes, er den lette væskefasen vanligvis den store andelen som skal renses.

HiW purifier illustration

Konsentrator

Alfa Laval-konsentratoren er en sentrifugalseparator designet for å separere tre forskjellige faser, én faststoffase og to væskefaser, med ulike tettheter og rense den tetteste/tyngste væskefasen.

HiW concentrator illustration

Separator components

An Alfa Laval separator consists of a number of proven functions and high-quality components. Click on the hot-spots to learn more about each.

HiW hotspot separator

Utforsk innovasjonene våre

Vil du vite mer om våre innovasjoner innen separeringsteknologi? Klikk på lenken nedenfor. Alfa Laval oppfant den første platestabelseparatoren og har ledet an i utviklingen av sentrifugeteknologi i over et århundre. Vi har gleden av dele med deg den ekspertisen vi har samlet underveis. Gå innom vår Separator Innovator-kunnskapsbase for å lære mer om fremgangen innen separering og stegene Alfa Laval tar for å kontinuerlig revolusjonere teknologien.

Separator Innovator 640x360