Slik fungerer en platestabelsentrifuge

Som du kanskje vet, finnes det flere typer separeringsteknologier. Separeringsteknologi som involverer en platestabelseparator (som også kalles sentrifuge), brukes til sentrifugering der ulike faser av faststoffer og væsker isoleres fra hverandre basert på ulik tetthet.

I likhet med en sedimenteringstank bruker platestabelseparatorer tyngdekraften til å separere væske med en spesifikk tetthet, fra andre væsker og faststoffer. I motsetning til en sedimenteringstank, som bruker retensjonstiden som hovedparameter for væsker med ulik tetthet til å dele inn i lag og faststoffer for avsetning i tanken, bruker sentrifugalseparatorer mekanisk kraft for å separere væsker og faststoffer med ulike tetthet.

Bruk av tyngdekraften

I all hovedsak er en platestabelseparator en sedimenteringstank med en base som omslutter sentrifugens midtlinje. Rask rotasjon av separatorsentrifugen betyr at effekten av tyngdekraften erstattes av en kontrollerbar sentrifugalkraft eller gravitasjonskraft, kjent som G-kraft, som kan ha en virkning som er opptil 10 000 ganger større enn tyngdekraften.

G-kraften blir deretter brukt til å separere væsker fra andre væsker og faststoffer på en effektiv måte og med stor nøyaktighet og hastighet og på en måte som er enkel å kontrollere. En platestabel inne i sentrifugen bidrar til høyere separeringseffektivitet ved å øke separeringsområdet i separatorsentrifugen i vesentlig grad. Dette betyr at separeringsoppgaven som utføres av en sentrifugalseparator, ikke bare utføres betydelig raskere, men også resulterer i høyere kvalitet og større avkastning.

Faststoffene som konsentreres ved den ytre kanten av sentrifugen, fjernes – enten kontinuerlig, periodisk eller manuelt, avhengig av mengden faststoffer som er involvert i den spesifikke applikasjonen.

For å øke separeringseffektiviteten stables koniske plater oppå hverandre i sentrifugen – for å gi større separeringsoverflate. Disse stablene, som kalles sentrifugeplatestabler, fører til markant raskere utfellingen av faststoffene fra væsken.

disc_stack_centrifuge_illustration01.jpg


Slik fungerer det

Separeringsteknologier er avgjørende for et bredt spekter av næringer, fra mat, drikke og farmasi til maritim sektor og energi samt vann- og avfallshåndtering. Ulike teknologier brukes til å separere væske fra væske og faststoffer fra væsker med sikte på å produsere renere stoffer, verdifulle biprodukter og mindre avfallsvolum for avhending.