Ulike separeringsteknologier

Det finnes ulike metoder for separering av væskefaser og faststoffer i væsker. De to mest vanlige teknologiene er sentrifugalseparering og filtrering. Dekanterere og platestabelseparatorer (også kalt sentrifuger) er begge sentrifugalseparatorer. I mange prosesser brukes både dekanterere, platestabelseparatorer og filtre i ulike trinn i prosessen – eller til og med i serie – for å oppnå det nødvendige separeringsresultatet.

Dekanterersentrifuger fjerner store partikler fra slam eller væsker med høy konsentrasjon av faststoffer, og separerer to væskefaser med varierende tetthet ved hjelp av sentrifugalkraft.

Platestabelsentrifuger bruker sentrifugalkraft til å separere væsker med lavere konsentrasjon av faststoffer og relativt små partikkelstørrelser. De er svært godt egnet til å separere to væskefaser så vel som en faststoffase.

Membranfiltre håndterer vanligvis lave konsentrasjoner av faststoffer og fanger opp de minste partiklene. Membranfiltre fjerner vanligvis partikler opp til 1 mikrometer i størrelse i væsker der tørrstoffinnholdet er 5 % eller lavere.

Områder for hver teknologi

  • Dekanterere (væsker inneholder 15 % eller flere faststoffer + partikkelstørrelse er større enn 10 mikron)
  • Filtre (væsker med faststoffinnhold på 5 % eller mindre + partikkelstørrelse er mindre enn 1 mikron)
  • Platestabelsentrifuger (væsker med faststoffer under 25 % + partikkelstørrelse mellom 0,1 mikron og 150 mikron)
  • Membranfiltre (væsker med opptil 5 % faststoffkonsentrasjoner + partikkelstørrelse opp til 1 mikron)

separation_technologies_illustration.jpg


Slik fungerer det

Separeringsteknologier er avgjørende for et bredt spekter av næringer, fra mat, drikke og farmasi til maritim sektor og energi samt vann- og avfallshåndtering. Ulike teknologier brukes til å separere væske fra væske og faststoffer fra væsker med sikte på å produsere renere stoffer, verdifulle biprodukter og mindre avfallsvolum for avhending.

separator innovator hiw vignette