Typer separeringsoppgaver

Platestabelseparatorer brukes vanligvis til kommersielle og industrielle separeringsoppgaver som involverer væske-væske-separasjon og væske-faststoff-separering.

 • Væske-væske-separering involverer to væsker med ulik tetthet som ikke kan blandes.
 • Faststoff-væske-separering involverer følgende:
  – fjerning av faststoffer fra en væske for å gjenvinne verdifulle biprodukter og tømme væsken for behandling som spillvann
  – gjenvinning av en verdifull væske fra faststoffer og tømming av faststoffer for behandling som avfall
  – gjenoppretting av både faststoffer og væsker som verdifulle produkter, eller
  – fjerning av faststoffer fra en væske før væsken renses før den tømmes for å forhindre forurensning til miljøet
 • Væske-væske-faststoff-separering innebærer separering av tre forskjellige faser, som er den mest utfordrende separeringsoppgaven. Her kan ingen annen teknologi konkurrere med platestabelsepareringsteknologien.

typeofseparationduties_big.jpg

Design for forskjellige separeringsoppgaver

Generelt finnes det tre typer separatorer avhengig av typen separeringsoppgave: klarnere, rensere og konsentratorer.

separation_duties_illustration_final.jpg


 

how_it_works_clarifier.jpg

Clara 450 er et eksempel på et separeringssystem med en klarningsenhet – brukes i næringsmiddel- og drikkevareindustrien og i farmasøytisk industri.

Klarner

En klarner er en sentrifugalseparator for faststoff-væske-separering som fjerner faststoffer som partikler, sedimenter, olje, naturlig organisk materiale og farge, fra prosessvæsker. Denne separeringen fører til at prosessvæsken blir klar.

Bruksområder

Alfa Laval-klarnere er konstruert for bruk i forskjellige applikasjoner innen næringsmiddel- og drikkevareindustrier og maritime og industrielle fermenteringsindustrier. Klarnere brukes eksempelvis i drikkevareapplikasjoner til prosessering av fruktjuice, vin, te og kaffe. I industriell fermentering er klarnere en nøkkelkomponent i fermenteringsprosesser for mikroalger, bakterier og gjær. I den maritime industrien brukes klarnere til rengjøring av skrubbervann i systemet for rensing av avgasser.


Renser

En renser er en sentrifugalseparator for væske-væske-faststoff-separering som separerer to væsker med ulike tettheter, og et faststoff, for eksempel vann, olje og partikler. Når en renser brukes, er den lette væskefasen vanligvis den store andelen som skal renses.

Bruksområder

Alfa Laval-rensere er konstruert for flere applikasjoner i industrier innen mat, drikke og energi og i maritime industrier. Disse førsteklasses sentrifugalseparatorene er velegnet til prosesseringsanlegg i alle størrelser. I næringsmiddelindustrien brukes de vanligvis til bearbeiding av fett og spiselig olje som vegetabilske oljer, smult, talg og fiskeolje. I maritim industri brukes rensere hovedsakelig til rengjøring av motoroljer. 

 

how_it_works_purifier.jpg

En Flex-modul inkluderer vanligvis en renser som fjerner vann fra dieselolje eller
smøreoljer.


 

how_it_works_concentrator.jpg

Et AFPX-system kan konfigureres som en konsentrator og brukes til utvinningsprosesser for fisk og kjøtt.

Konsentrator

Alfa Laval-konsentratoren er en sentrifugalseparator designet for å separere tre forskjellige faser, én faststoffase og to væskefaser, med ulike tettheter og rense den tetteste/tyngste væskefasen.

Bruksområder

Alfa Laval-konsentratorer brukes i stor utstrekning i ulike industrier innen for eksempel næringsmiddel- og drikkevareindustrien og i maritime applikasjoner. I raffineringsindustrier for vegetabilsk olje og animalsk fett brukes konsentratorer til kontinuerlig avgummiering, nøytralisering, avvoksing og vasking. Ved bearbeiding av drikkevarer brukes de til oljeutvinnings- og oljegjenopprettingsapplikasjoner, for eksempel i oljeekstrahering fra sitrusjuice og konsentrasjon og polering av kaldpresset skallolje. I den maritime industrien brukes Alfa Laval-konsentratorer til rengjøring av ballastvann. 


Slik fungerer det

Separeringsteknologier er avgjørende for et bredt spekter av næringer, fra mat, drikke og farmasi til maritim sektor og energi samt vann- og avfallshåndtering. Ulike teknologier brukes til å separere væske fra væske og faststoffer fra væsker med sikte på å produsere renere stoffer, verdifulle biprodukter og mindre avfallsvolum for avhending.

separator innovator hiw vignette