Separatordesign for håndtering av faststoffer

Hvordan fungerer en platestabelsentrifuge? Den separerer faststoffer og én eller to væskefaser ved hjelp av ekstremt store sentrifugalkrefter. Den sentripetale kraften som genereres av den roterende sentrifugen, skyver faststoffer mot periferien av sentrifugen, mens de mindre tette væskefasene danner konsentriske indre lag. Separeringsprosessen kan være enten diskontinuerlig eller kontinuerlig, avhengig av mengden av separerte faststoffer.

Platestabelsentrifuger har forskjellige typer mekanismer for å håndtere faststoffer, avhengig av den relevante separeringsoppgaven. Det finnes tre typer separatordesign, avhengig av håndteringstypen for faststoffer:

  • Separator med faste vegger, der driften må stoppes for å åpne sentrifugen, slik at de oppsamlede faststoffene kan fjernes manuelt.
  • Separator med regelmessig utslipp av faststoffer, der porter ved sentrifugens periferi automatisk åpnes med kontrollerte intervaller for å fjerne de oppsamlede faststoffene.
  • Separator for kontinuerlig utslipp av faststoffer, der dyser ved sentrifugens periferi tillater at faststoffer og væsker kontinuerlig forlater separatoren under drift.

how_it_works_design_for_solid_handling_operating_range.jpg


Slik fungerer det

Separeringsteknologier er avgjørende for et bredt spekter av næringer, fra mat, drikke og farmasi til maritim sektor og energi samt vann- og avfallshåndtering. Ulike teknologier brukes til å separere væske fra væske og faststoffer fra væsker med sikte på å produsere renere stoffer, verdifulle biprodukter og mindre avfallsvolum for avhending.

separator innovator hiw vignette