Platevarmevekslere med pakning

 

Typer platevarmevekslere med pakning

Industrielle pakningsplatevarmevekslere

For standardoppgaver – oppvarming, kjøling, varmegjenvinning, fordamping og kondensering

Industrielle pakningsplatevarmevekslere er så fleksible at de kan utformes og konfigureres for mange forskjellige bruksområder, alt fra relativt enkle oppgaver med lave krav til svært krevende oppgaver med de høyeste kravene til både ytelse og dokumentasjon. Modellene brukes til oppvarming, kjøling, varmegjenvinning, kondensering og fordamping

Vanlige bruksområder:

  • HVAC
  • Kjøleanlegg
  • Motorkjøling
  • Meieri og matvarer
  • Kjemisk behandling
  • Oljeproduksjon
  • Kraftproduksjon
  • ... og mye mer

Les mer om industrielle platevarmevekslere med pakning

 

AlfaQ platevarmevekslere med pakning

AHRIsertifisert for HVAC-systemer

AlfaQ-serien er sertifisert i henhold til programmet Liquid to Liquid Heat Exchangers (LLHE), som sikrer den termiske ytelsen i samsvar med produsentens publiserte spesifikasjoner i HVAC-markedet..  

Vanlige HVAC-bruksområder:

  • Fjernvarmestasjoner
  • Islagringssystemer
  • Datasentre
  • Frittstående kjølesystemer

Les mer om AlfaQ AHRI-sertifiserte platevarmevekslere med pakning

Semisveisede platevarmevekslere med pakning for industriell bruk

For kjøling med aggressive medier

Bruk Semisveisede platevarmevekslere med pakning som fordampere og kondensatorer i kjølesystemer når pakningene ikke kan brukes for ett av prosessmediene. Semisveisede varmevekslere har både sveisede kanaler og tradisjonelle kanaler med pakninger og kan også klare høyere trykk enn vanlige platevarmevekslere.  

Vanlige bruksområder:

  • Meieri, bryggeri og vingård
  • Skipsfart
  • Fiskefartøyer og fiskeforedling
  • Slakterier
  • Kjemisk og farmasøytisk industri
  • Isproduksjon, skøytebaner
  • Kjøle- og fryselagre
  • Matvareforretninger

Les mer om semisveisede platevarmevekslere med pakning

 

WideGap-platevarmevekslere med pakning

Når du har væsker med partikler i

WideGap-platevarmevekslere med pakning er utviklet for fiberholdige væsker og for væsker som inneholder grove partikler. De store åpningene mellom platene gjør at fibre og partikler lett kan passere gjennom varmeveksleren med et minimum av tilstopping.

 Vanlige bruksområder:

  • Sukker
  • Bioetanol
  • Papir og papirmasse
  • Petrokjemikalier
  • Kondensatorer for varmegjenvinning

Les mer om WideGap platevarmevekslere med pakning

 

AlfaVap semisemisveisede platevarmevekslere med pakning

Fordampere – når konsentrasjonen og viskositeten av medier er høy

AlfaVap semisveisede varmevekslere er platefordampingssystem basert på «rising film» prinsippet, og egner seg godt når mediet har høy konsentrasjon og viskositet. 

Fordelen med AlfaVap er at de også fungerer når temperaturforskjellen mellom varme og kalde væsker blir så lav som 15°C. Det innebærer at det kan brukes damp med lavere temperatur og flere serieeffekter i fordampingssystemet sammenlignet med systemer med rørvarmevekslere.

 Vanlige bruksområder:

  • Fordampingssystemer i sukkerraffinerier
  • Fordampingssystemer for søtningsstoffer
  • Bioetanol og kaustisk fordamping
  • Termosifon etterkoker

Les mer om AlfaVap-platefordampere

 

AlfaCond-platevarmevekslere med pakning

Kondensering av damp under vakuum

AlfaCond-platekondensatorer er spesialutviklet for kondensering av damp under vakuum. De er et alternativ til direkte kondensatorer når målet er gjenvinning av kondensat og det er begrenset med plass. Ikke-kondenserbare elementer fjernes fra kondensatutløpsrøret og føres til vakuumsystemet. 

Vanlige bruksområder:

  • Fordampingssystemer
  • Etanolfordampere i bioetanolanlegg
  • Fordampere i sukkerraffinerier
  • Turbinkondensatorer i små kraftverk

Les mer om AlfaCond-platefordampere

 

Diabon platevarmevekslere med pakning

For sterkt etsende medier

Diabon platevarmevekslere med pakning brukes for sterkt etsende medier, og de kombinerer fordelene med svært effektiv varmeoverføring med den eksepsjonelle korrosjonsmotstanden hos grafittmateriale.

Diabon er en kompakt, syntetisk harpiksimpregnert grafitt av høy kvalitet med en fin og jevnt fordelt porestruktur og kan brukes med etsende medier opp til 200°C. 

Ideell til håndtering av sterkt etsende væsker som:

  • Saltsyre og gass i alle konsentrasjoner
  • Svovelsyre opp til 90 %
  • Fluorsyre opp til 60 %
  • Alle konsentrasjoner av fosforsyre
  • Dekapersyre i anlegg for overflatebehandling
  • Elektrolytter i gruveindustrien
  • Blandede syrer
  • Klorerte hydrokarboner
  • Katalysatorer som aluminiumklorid

Les mer om Diabon-platevarmevekslere

 

Ønsker du å vite mer?

Bli kontaktet av vårt serviceteam