Platevarmevekslere med pakning

Platevarmevekslere med pakning - nedlastinger

Etter produkt

Plateteknologi

En forklaring av platevarmevekslere og deres unike plateutforming og teknologi.

Varmeoverføring

Teorien bak varmeoverføring, beregninger og konstruksjon av varmevekslere.

AHRI-sertifiserte platevarmevekslere med pakning

Platevarmevekslere med pakning er sertifisert i henhold til AHRI Liquid to Liquid Heat Exchangers-sertifiseringsprogrammet.

Diabon platevarmevekslere

Brukes for sterkt etsende medier og kombinerer svært effektiv varmeoverføring med grafittmaterialets motstandsdyktighet mot korrosjon. 

Fordampere og kondensatorer

Plassbesparende AlfaCond- og AlfaVap-kondenserings- og fordampingsløsninger.

WideGap-platevarmevekslere

Utviklet for fiberholdige væsker og for væsker som inneholder grove partikler.

Etter bransje

Bioteknologi

Varmevekslere, fordampingssystemer, høyhastighetsseparatorer og dekantersentrifuger for bioteknologi.

Motor og transport

Sørg for at motorer og kjøretøyer fungerer effektivt med lavest mulig kostnader og minimal miljøpåvirkning.

Motoreffekt

Systemer, utstyr og tjenester for oljebehandling, oppvarming og kjøling, gjenvinning av overskuddsvarme og avsalting.

Gjødsel

Slik kan platevarmevekslere øke ytelsen i gjødselindustrien.

Hydraulikk

Energibesparende, kompakte varmevekslere for kjøling og oppvarming av hydraulikkomponenter.

Etanoldrivstoff

Varmeoverføring og separasjonsløsninger for produksjon av etanoldrivstoff.

HVAC

Varme- og kjøleløsninger for oppvarming, ventilasjon og klimaanleggsbransjen.

Skipsfart

Et bredt utvalg av løsninger som dekker de mest kritiske operasjonene om bord.

Kjernekraft

Effektiv og pålitelig oppvarming, kjøling, rengjøring og separasjon av væsker og gasser.

Olje og gass

Et bredt spekter av land- og offshoreløsninger som kan forbedre de fleste olje- og gassprosesser.

Petrokjemikalier

Fem måter å få et konkurransefortrinn innenfor petrokjemisk industri på.

Papir og papirmasse

Løsninger innenfor energigjenvinning og håndtering av vann for papirindustrien.

Stål

Øk driftseffektiviteten og kutt kostnader med optimert varmeoverførings- og separasjonsteknologi.

Etter tjeneste

360° serviceportefølje

Alfa Lavals globale servicenettverk og komplette tilbud av tjenester.

Ytelseskontroll

Kontroller tilstanden på varmevekslere og maksimer ytelsen.