Platevarmevekslere med pakning

Rekondisjonering og reparasjon av platevarmevekslere

Rekondisjonering – plater

Rekondisjonering er service på platepakken inne i selve varmeveksleren. Ved Alfa Lavals velutstyrte servicesentre fjerner våre eksperter gamle pakninger og belegg fra platene med spesialverktøy, prosedyrer og kjemikalier. Dette hindrer korrosjon og skaper en ideell overflate for nye pakninger – uten at du må håndtere kjemikaliene eller avfallet. I tillegg undersøker de varmevekslerne grundig og retter opp eventuelle forseglingsproblemer eller andre feil. Disse tjenestene sikrer at utstyret fortsatt leverer høy effektivitet og optimal ytelse. 

En full overhaling blir alltid nødvendig på et tidspunkt. Ved å bruke regelmessig  rengjøringstjenester kan man forlenge intervallene mellom overhalingene.

 

Reparasjon av stativet

Reparasjon er service på platevarmevekslerens stativet og omfatter inspeksjon, renovering, utskifting av linings  i koblinger og utskifting av bolter og eller andre deler av stativet. Renovering av platene må skje ved et av våre servicesentre, men visse reparasjoner på stativet kan utføres hos dere. Kontakt oss for mer informasjon. 

Ønsker du å vite mer?

Bli kontaktet av vårt serviceteam

Trinn i en renovering:

1. Pakninger fjernes ved å senke platene ned i flytende nitrogen 

Flytende nitrogen skader ikke platene i motsetning til gassbrennere eller roterende stålbørster.

 

 

2. Kjemisk rengjøring i oppvarmede tanker

Kjemiske tanker som er oppvarmet og omrørt, gir langt bedre rengjøring av platene enn spyling med vann og/eller skrubbing med børster på stedet.

3. Montering av nye pakninger med en to komponents epoksylim (GC6)

Pakningene våre festes til platene med en to komonents epoksylim og herdes i ovnen i 3–5 timer under kompresjon. Denne epoksyen er langt bedre enn den gummibaserte kontakts lim som brukes ved utskifting av pakninger på stedet.

4. Avsluttende inspeksjon og hydrostatisk test av platene

Platene undersøkes for å sikre at pakningene er montert riktig på platene. Det siste trinnet er en hydrostatisk trykktest på alle plater for å sikre full integritet og god pakningsforsegling. Vi sørger også for at platene er stablet  inn den riktige rekkerfølge for å redusere installasjonstiden hos kunden.

Ønsker du å vite mer?

Bli kontaktet av vårt serviceteam

Risikoen ved å gjøre det selv eller hos andre leverandører

“Gjør-det-selv”-renovering eller bruk av mindre kvalifiserte leverandører kan kanskje spare tid og penger i begynnelsen, men hvis man ikke har riktig kunnskap, kan man risikere å overse små feil og skape større problemer på lang sikt. 

Og enda verre: Rekondisjonering med feil verktøy, deler eller kjemikalier kan medføre alvorlige skader på platene. Skraping og bruk av feil kjemikalier kan skade platene og feil forsegling kan føre til lekkasjer. Dårlig rekondisjonering fører ikke bare til dårligere produktivitet, men også dårligere sikkerhet.

For Noen eksempler på feil var har opplevd

Lekkasje

Når gammelt lim og gamle pakninger ikke fjernes fullstendig, blir resultatet ufullstendig forsegling. Dette medfører en høy risiko for lekkasje.

Ødelagte plater

Kjemisk rengjøring krever riktig type kjemikalier, konsentrasjon, temperatur og rengjøringstid. Ellers kan platene bli ødelagt.

Produksjonstap og sikkerhetsrisikoer

Deformasjoner og sprekker kan være vanskelige å oppdage uten erfaring og de riktige verktøyene. Selv små feil kan føre til produksjonstap og sikkerhetsrisiko.

Lekkasje og skade

Feil pakninger eller dårlig liming kan føre til lekkasje. Feil lim kan til og med ødelegge platene.

Pakningene faller av

Hvis standardlim brukes på en  platevarmevekslere med pakninger som åpnes ofte, kan pakningene falle av, slik at de må festes på nytt etter hver åpning.

Rekondisjoneringspakker

Alfa Lavals rekondisjoneringsservice for platevarmevekslere med pakning er ordnet inn i tre pakker: rød, gul og blå. Dette betyr at du kan velge det alternativet som passer din tid, ditt budsjett og ditt bruksområde best. 

Hver pakke håndteres av et team av serviceeksperter, og støttes av Alfa Lavals mer enn 70 års erfaring med  platevarmevekslere med pakning.

Blå – den enkle løsningen

Alfa Lavals blå rekondisjoneringspakke er en rask rengjøringstjeneste som kan brukes når pakningene er uskadet. Den brukes ofte som en mellomservice på tette platevarmevekslere som vanligvis renoveres med den røde pakken. 

Pakken omfatter en generell inspeksjon og rengjøring med høytrykksspyler samt pakningsvedlikehold i begrenset omfang. 

Brukt som et tillegg til våre andre pakker er dette en kostnadseffektiv måte å øke platevarmevekslerens ytelse på.

Gul – når mindre betyr mer (Less is More)

Alfa Lavals gule rekondisjoneringspakke er et økonomisk alternativ for  platevarmevekslere med pakning  i mindre krevende miljøer. Den brukes vanligvis til  platevarmevekslere med pakning  som ikke brukes ved ekstreme temperaturer eller trykk, eller som brukes i prosesser som ikke omfatter aggressive kjemikalier eller sterk tilsmussing.

Pakken omfatter grundig rengjøring og inspeksjon, men omfatter ikke søk etter sprekkdannelser og prøvetrykk. Nye pakninger monteres enten limfritt eller med spesielt gummilim. Alle platevarmevekslere som rekondisjoneres på denne måte, leveres med en garanti fra Alfa Laval.

Rød – for store krav (For heavy Demands)

Den røde rekondisjoneringspakken er en fullserviceløsning for  platevarmevekslere med pakning  i krevende situasjoner. Den brukes vanligvis til  platevarmevekslere med pakning  som inngår i kritiske prosesser, eller som brukes i prosesser som omfatter aggressive kjemikalier og sterk tilsmussing. 

I tillegg til rengjøring og inspeksjon omfatter denne pakken søk etter sprekker og remontering av pakninger, enten limfritt eller med varme- og kjemikaliemmotstandig lim og prøvetrykk. Alle  platevarmevekslere som rekondisjoneres på denne måten, leveres tilbake med en 12 måneders garanti fra Alfa Laval.

Ønsker du å vite mer?

Bli kontaktet av vårt serviceteam