Seil trygt inn i 2020 - og videre fremover

Utstyr og løsninger som ivaretar dine utfordringer

Alfa Lavals løsninger og kunnskap omfatter hele spekteret av problemer på skip som ble reist av det globale svovelnivåtaket i 2020, fra drivstoffbehandling til rengjøring av avgasser. Selv om de ivaretar de mest presserende bekymringene nå, bygger våre svar på 100 års erfaring med å innfri maritime utfordringer. Enda viktigere: de vil være til nytte for deg langt inn i fremtiden.

Contact button NO

Motorbeskyttelse

Svovelfattig drivstoff stiller ulike krav til motorens drivstofflinje, noe som kan øke katalysator-finpartikler. Alfa Laval Adaptive Fuel Line tilbyr løsninger som holder motoren trygg – og øker drivstoffeffektiviteten.

.

Forbered kjelene til godkjent drivstoff

Uansett om du velger svoveldrivstoff eller bruker en scrubber i stedet, vil strategien påvirke kjelene. Med 100 års erfaring med kjeler kan Alfa Laval hjelpe deg med å tilpasse drivstofflinjen til kjelen og hindre driftsproblemer.

.

Rengjøring av avgasser

Ved å bruke en SOx-scrubber kan du oppfylle de globale kravene til svovelgrenser og samtidig beholde eksisterende drivstofføkonomi. Alfa Laval PureSOx er et scrubbersystem helt i tet, som har bevist sin effektivitet gjennom 10 års drift til sjøs.

.

LNG som drivstoff

Et økende antall ulike fartøyer tar nå i bruk LNG som drivstoff. Dette krever imidlertid effektiv styring av fordampningstap. Alfa Laval har ekspertisen og løsningene for å sikre din sikkerhet – enkelt og økonomisk.

.

Alternative drivstoff

Etter som forskriftene endres og miljøhensynet øker, blir utvalget av drivstoff stadig større. Alfa Laval hjelper deg ikke bare med tradisjonell drivstoffkompetanse, men også med innsikt og løsninger for nye alternativer.

.

Alfa Lavals test- og opplæringssenter

Dagens maritime utfordringer vil strekke seg langt utover 2020, og allerede nå ligger det nye i horisonten. Gjennom sterk FoU og nært samarbeid med kunder som deg, jobber Alfa Laval hardt for å få løsninger på plass.

.

Service

Uansett hvordan du nærmer deg det globale svoveltaket eller andre sentrale utfordringer, bør service være en del av tilnærmingen Fra ettermontering av utstyr til opplæring av mannskaper i viktige operasjoner som drivstoffstyring, Alfa Lavals serviceeksperter tilbyr løsninger, kunnskap og 24/7 support over hele verden for å holde deg i gang.

.