Alfa Lavals Test & Training Centre

Alfa Laval Test & Training Centre er et springbrett inn i fremtiden. Ettersom den maritime industrien følger nye viktige mål, er dette hvor energi- og miljøteknologier utvikles for for å oppfylle dem. Her tester vi ideer, utstyr, bruksområder og prosesslinjer i skalaen til et havgående skip – med kontroll som det er umulig å få på havet.

Utstyrt til å finne morgendagens løsninger

Med sitt 2800 m2 testeområde tilbyr Alfa Laval Test & Training Centre et bredt spekter av fasiliteter. En del er en simulering av et maskinrom i full størrelse hvor Alfa Laval-produkter er integrert i store prosesslinjer rundt en 2 MW maritim dieselmotor. Andre områder har et svært spesifikt fokus, som for eksempel forskning på forbrenning. Limfjorden, som forbinder Kattegatstredet med Nordsjøen, gir senteret en direkte kilde til sjøvann.

Innenfor senterets virkeområde er hele spekteret av maritimt drivstoff og tilhørende bruksområder. I likhet med industrien selv jobber senteret med tradisjonelle og lav-svovelholdige drivstoff, samt LNG. Men den mest bemerkelsesverdige innovasjonen skjer med utvikling av nye alternativer, som metanol og annet biodrivstoff. På samme måte er senteret involvert i å utvikle nye kritiske energiteknologier, som brenselceller og Organic Rankine Cycle-systemer.

 

Samordnet arbeid i mange konstellasjoner

Et enkelt, integrert kontrollsystem kobler senterets utstyr sammen med kontrollrommet og opplæringsanlegget. Vi kan dermed bruke deler av eller hele senteret til bestemte mål, fra å evaluere kundespesifikke konfigurasjoner til å legge grunnlaget for nye løsninger innen energisparing, sikkerhet og miljøvern.

Som et resultat av dette har senteret en nøkkelrolle i Alfa Lavals mange forskningspartnerskap, inkludert prosjekter gjennom Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og de som er finansiert av danske EUDP (Energy Technology Development and Demonstration Program).

Enten du driver med opplæring eller innovasjon for fremtiden, gjør Alfa Laval Test & Training Centre mulighetene virkelige.

Alfa Laval Test and Training Centre collage
Test and training centre logo

Siste nytt