Energieffektive rene hydrogenløsninger

Hvorfor hydrogen er fremtidens drivstoff 

Siden 47 % av verdens industrier ikke er kompatible med elektrifisering, trenger vi levedyktige alternativer for å gå helt bort fra fossilt brensel. Rent hydrogen er ett av dem. Faktisk betyr den økende etterspørselen etter grønt og blått hydrogen at det kan oppfylle over 20 % av verdens energibehov innen 2050. 


Hydrogen er en egnet energibærer og råstoff for mange bruksområder, spesielt i sektorer som har utfordringer med å redusere forbruket av CO2. Så, forutsatt at hydrogenet kommer fra fornybare og lavkarbonkilder, kan det være en viktig komponent på veien mot netto nullutslipp (net-zero). Vi ser allerede nøkkelrollen som hydrogen, og dets derivater, spiller i flere sektorer, som kjemisk industri og stålproduksjon. Det kan også brukes som drivstoff i sektorer som maritim og transport, i tillegg til fleksibel kraftproduksjon. 

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Den viktige rollen til energieffektivitet i hydrogenløsninger 

 Alfa Laval tilbyr det bredeste utvalget av energieffektive varmevekslere for produksjon, distribusjon, transport, lagring og bruk av grønt hydrogen. Etter 90 år med perfeksjonering av de utprøvde teknologiene våre, er Alfa Laval partneren for alle typer oppvarmings- og kjøleanlegg på tvers av hydrogenøkonomien, og vi støtter industrien når den skalerer opp og akselererer energiomstillingen.  


Kombinasjonen av Alfa Lavals varmeoverføringsekspertise og globale produksjonsevne gjør oss til den rette partneren i alt fra energieffektiv elektrolysørkjøling, balansering av anlegg, ferskvannsproduksjon til brenselcelleutvikling og dispenserforkjøling på bensinstasjoner.
 

Hydrogen production_flowchart with numbers.png

1. Elektrolysørkjøling

Visste du at 20–40 % av energien generert av elektrolysører går tapt som varme? Alfa Lavals varmeoverføringsteknologi sikrer effektiv elektrolysørkjøling, balansering av anlegget og muliggjør gjenbruk av varme.

Utforsk hvordan Alfa Laval kan optimalisere dine elektrolysørkjøleprosesser.

Finn ut mer

2. Vannrensing for grønn hydrogenproduksjon

Høy vannkvalitet er avgjørende for produksjon av grønt hydrogen. Men visste du at Alfa Lavals varmeoverføringsteknologi gjør det mulig å bruke sjø- eller elvevann i grønn hydrogenproduksjon, samtidig som systemeffektiviteten økes?

Finn ut mer om hva Alfa Laval kan tilby innen vannrensing.

Finn ut mer

3. Power-to-X-løsninger

Å konvertere fornybar elektrisitet til vitale molekyler krever et bredt systemperspektiv. Alfa Lavals ekspertise og brede utvalg av varmeoverføringsteknologi kan tilby effektiv oppvarming og kjøling i alle power-to-X-anlegg.

Finn ut hvordan Alfa Laval kan støtte Power-to-X i industriell skala.

Finn ut mer

4. Optimalisering av brenselcellesystem

 Å konvertere hydrogenbasert drivstoff tilbake til energi er gjort mulig med brenselceller. Alfa Lavals avanserte varmeoverføringsteknologi gir pålitelig varmeytelse og gjør det mulig å utvikle og oppskalere brenselcellesystemløsninger.

Utforsk hvordan Alfa Laval støtter optimalisering av brenselcellesystemer.

Finn ut mer

5. Forhåndskjøling ved hydrogenpåfylling

Effektiv og sikker hydrogentanking er viktig for å støtte en levedyktig, hydrogenbasert transportinfrastruktur. Alfa Lavals varmeoverføringsteknologi muliggjør optimalisert forhåndskjøling i løsninger for tanking av hydrogen.

Oppdag Alfa Lavals unike løsning designet for å optimalisere forhåndskjøling ved hydrogenfylling.  

Finn ut mer

Grønt hydrogen-verdikjeden

Green-hydrogen-value-chain

Hvordan rent hydrogen produseres

Grønt, eller rent, hydrogen produseres ved hjelp av en elektrolysør, der fornybar elektrisitet deler vannmolekyler til hydrogen og oksygen.


Enten du bruker PEM, Alkaline eller Solid Oxide elektrolyseteknologi, har Alfa Laval en energieffektiv og skalerbar løsning for deg. Varmeoverføringsteknologien vår kan støtte deg med alt fra kjøling av elektrolytter og gasser, til gjenvinning av overflødig varme og balansering av anlegget.

I tillegg gjør teknologiene våre for ferskvannsgenerering det mulig for kundene våre å gjenbruke overskuddsvarmen fra elektrolysøren sin, samtidig som de konverterer sjø- eller elvevann til det rene vannet som trengs for disse bruksområdene.

Hvordan rent hydrogen brukes

Hydrogen er et rent drivstoff som kan brukes i mange ulike sektorer, som råstoff for kjemisk industri og materialproduksjon, et drivstoff for kraft- og varmeproduksjon i både industriell skala og desentraliserte løsninger. Det kan til og med brukes som drivstoff inne tungtransport.

Alfa Laval støtter oppvarmings- og kjølebehov over hele hydrogenverdikjeden, og dekker alt som er nevnt og mer. Vi har produkter som er spesielt laget for brenselcelleutvikling, hydrogenfylling og industriell balansering av anlegg. Og takket være vår globale produksjonskapasitet, kan vi støtte effektiv utnyttelse av hydrogen og dets derivater.

Blått hydrogen aktivert ved karbonfangst

Mange teknologier og løsninger spiller inn når det gjelder å øke farten på energiomstillingen, inkludert blått hydrogen. Dette er hydrogen som er produsert fra effektiv karbonfangstteknologi som bidrar til overgangen bort fra tradisjonelle fossile brenselkilder. Vil du oppdage hva Alfa Laval tilbyr innen karbonfangstteknologier?

Carbon Capture Utilization Storage hero image web

Energilagring er avgjørende i fornybar utbygging

Lagring av fornybar energi for senere bruk kommer til å være avgjørende for å drive energiomstillingen videre. Mange forskjellige energilagringsteknologier kommer til å bli lansert, og vi er klare til å støtte dem alle. Vil du vite mer om Alfa Lavals tilbud innen energilagring?

Energy-storage

Hydrogen council.png

Samarbeid øker farten på energiovergangen

Samarbeid på tvers av landegrenser er en viktig del av å øke farten på energiomstillingen. Derfor har Alfa Laval sluttet seg til 150 selskaper over hele verden, som et stolt medlem av Hydrogen Council. Medlemsbedriftene jobber sammen for å utvikle hydrogenløsninger på tvers av verdikjeden og fremme overgangen til ren energi.

Finn ut mer

En 360° visning av aktivering av et hydrogenøkosystem

Hydrogen og dets derivater er avgjørende i energiomstillingen, og vi må samarbeide for å oppnå et vellykket fullskala økosystem basert å power-to-X-to-power.

Det er derfor Alfa Laval har samlet 30 deltakere fra hele hydrogenverdikjeden for å utforske en helhetlig tilnærming til å øke farten på aktiveringen av et hydrogenøkosystem.

Vil du lære mer?

Kontakt oss i dag for mer informasjon om løsningene våre knyttet hydrogen. Vi er klare til å støtte deg.

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med retningslinjene våre for personvern.