Sirkulærøkonomi

I dag lever vi i en lineær, avfallshåndteringsøkonomi. Produktene brukes og kastes, og avskjærer oss tilgangen til fortsatt verdifulle og ofte knappe naturressurser, samtidig som det bidrar ytterligere til forurensningen. I en sirkulær økonomi derimot, er hele produktets livssyklus designet for å eliminere avfall og forurensning. Når ett produkt ikke lenger er levedyktig, blir materialene og komponentene i det, tatt i bruk på andre måter. Alt resirkuleres, noe som fører til en regenerering, som i naturens egne systemer.

Takket være den unike forståelsen vår av separasjon og termisk teknologi, har Alfa Laval ledet an i utviklingen av nye løsninger for å fremme sirkulærøkonomi. I dag kan vi hjelpe deg med å forbedre ressurseffektiviteten og redusere, gjenbruke og resirkulere avfall for å optimalisere produksjonsprosessene dine for mer pålitelig og bærekraftig ytelse. Sammen kan vi øke hastigheten på overgangen til en sirkulær økonomi for biobaserte kjemikalier, bioplast, biodrivstoff, offentlig avfallsbehandling (MSW), null væskeutslipp (ZLD), gjenvinning av plast, tekstiler og mye mer.

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

 

cleantech-circular-economy-chart-final.png

Definisjonen på sirkulærøkonomi

Den sirkulære økonomien, som definert av Ellen MacArthur-stiftelsen, er basert på prinsippene for å designe bort avfall og forurensning, holde produkter og materialer i bruk og regenerere naturlige systemer.

Med andre ord slik at ingenting går til spille, og slik at alle naturressursene våre brukes på den mest effektive måten, igjen og igjen. Produktene produseres ved hjelp av fornybar energi. I produksjonsprosessene blir vann, kjemikalier og materialer gjenbrukt, redusert og resirkulert. Biprodukter ekstraheres for å komme inn i andre sirkulære systemer. Produktet brukes deretter så lenge som mulig. Hvis produktet er ødelagt, repareres det i stedet for å kastes. På slutten av et produkts livssyklus resirkuleres dets bestanddeler, for å bli satt i produksjon igjen, og fullfører sirkelen. Biologisk materiale som ikke resirkuleres, brytes ned, fornyes med sollys, CO2 og næringsstoffer for å muliggjøre vekst av nye naturressurser.

Dette blir naturligvis en enorm forandring for industrien, men en nødvendig en. Er virksomheten din klar til å gå over til en sirkulær forretningsmodell? I så fall kan du kontakte oss i dag for å finne ut mer om de mange måtene løsningene våre kan hjelpe deg med å nå målene dine.


Kontakt oss

Et banebrytende partnerskap fra to bærekraftsledere

Alfa Laval og Stena Recycling har gått sammen om å skape en smart, bærekraftig og brukervennlig løsning for å forbedre sirkulæriteten i vår bransje. Re-Made to matter heter det, og dette nye utvekslingsprogrammet skal gjøre det mulig å gjenvinne så mye som 100% av de verdifulle metallene som finnes i gamle varmevekslere. Ved å erstatte dem med mer moderne design, kan vi også muliggjøre effektivitetsforbedringer for energisparing samt redusert karbonavtrykk.

 

 

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

Sirkulære løsninger for å gjøre avfall til verdi

Alfa Laval har tatt med seg ekspertisen sin innen mekanisk og termisk separasjon til et partnerskap med EasyMining. EasyMining, som er en del av svenske Ragn-Sells Group, er et innovasjonsselskap som jobber med å utvikle nye sirkulære løsninger. Med Alfa Lavals støtte gjør de det mulig å utvinne fosfor fra utbrent avfall og andre ressurser fra avfallsstrømmene – og skape nye verdikjeder for avfallsmaterialer.

«Med disse prosessene er det mulig å transformere avfall til verdifulle produkter igjen, noe som er et viktig skritt for å bygge et mer bærekraftig samfunn», sier Susanne Pahlén Åklundh, President for Alfa Lavals energidivisjon.

«Med Alfa Laval ser vi muligheten for å påskynde utviklingen og kommersialiseringen av prosessene våre, noe som er viktig for innovasjonsbedrifter», sier Jan Svärd, administrerende direktør i EasyMining.

Se hvordan vi påvirker sirkulariteten

cleantech-Resource-efficiency-intro-img-final.jpg

Ressurseffektivitet

Hva betyr det egentlig å bruke ressurser mer effektivt? Til syvende og sist handler det om å øke utbyttet ved å få mest mulig ut av hvert råstoff, men også å sikre at absolutt ingenting går til spille.

Når dette er gjort riktig, forbedrer ressurseffektiviteten ikke bare bærekraften til virksomheten din. Det kan også være en smart måte å kutte kostnader og øke lønnsomheten på. Fra grønne og biobaserte kjemikalier til naturlige kjølemidler, har Alfa Laval et mangfold av løsninger og ekspertise som hjelper deg med å forbedre sirkulariteten i ressursforbruket. Finn ut hvordan vi kan støtte bransjen din i dag.

 

Finn ut mer

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Gjenbruke, redusere og resirkulere

De fleste industrielle prosesser i dag forbruker mye naturressurser og produserer betydelige mengder avfall som et resultat. Med riktig teknologi har det imidlertid blitt stadig mer mulig å minimere avfall og dermed redusere både miljøavtrykket og driftskostnadene.

Alfa Laval har lang erfaring med å støtte kunder med behandlings- og gjenvinningsløsninger på stedet, som muliggjør bedre håndtering av avfall og vannstrømmer. De svært effektive separasjons- og vannhåndteringsløsningene våre kan hjelpe deg med å redusere, gjenbruke og resirkulere avfall på mange nye måter.


Finn ut mer

Cleantech-product-lifetime-final-210303.jpg

Produktets levetid

Å sikre bærekraft i den sirkulære økonomien betyr også å optimalisere og maksimere levetidsytelsen til hvert produkt.

Hos Alfa Laval er dette en stor del av hvordan vi vurderer utformingen av utstyret vårt, og materialene vi bruker. Vi samarbeider med kundene for å sikre at produktene våre driftes på den optimale måten for å sikre langvarig og effektiv ytelse. Den omfattende serviceporteføljen vår sørger for at Alfa Laval-kunder har riktig støtte for å få best mulig drift over utstyrets levetid. I noen tilfeller kan vi til og med gi råd om hvordan produktet kan brukes og resirkuleres etter at det har nådd slutten av levetiden.


Finn ut mer

Setter fart på sirkulariteten for Outokumpu

Outokumpu, som er et verdensledende konsern innen rustfritt stål, reduserte karbonavtrykket sitt ved å forbedre sirkulariteten til flytende ressurser i avfettingsprosessen. Å kunne bruke mer av væsken lenger, hjalp dem med å forbedre produksjonseffektiviteten, og det førte også til færre kasseringer og bedre kvalitet i sluttproduktene. Se denne videoen for å lære mer.

Tilstedeværelse i alle sektorer

Takket være ledende innovasjoner innen separasjon og varmeoverføring, har Alfa Laval en bred tilstedeværelse i et bredt spekter av industrielle anlegg. Vil du finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å forbedre sirkulariteten i virksomheten din? Velg feltet ditt fra listen nedenfor.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Null væskeutslipp (Zero Liquid Discharge – ZLD)

Alfa Laval ZLD-systemer er robuste, kompakte løsninger designet for et absolutt minimum av væskeutslipp i et bredt spekter av industriavfall. ZLD-systemene optimaliserer effektivt vannforbruket via en kombinasjon av termiske løsninger og separasjonsteknologi, med AlfaFlash-fordamperen i kjernen av oppsettet.


Finn ut mer

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Biobaserte kjemikalier

Kjemikalier og materialer fra forskjellige biomassekilder spiller en viktig rolle når det gjelder å redusere avhengigheten av ikke-fornybare ressurser. Trær, planter, avlinger, alger, bakterier og biologisk avfall kan brukes i forskjellige former og sammensetninger for å produsere et bredt spekter av biobaserte kjemikalier, drivstoff, produkter og halvfabrikata. Alfa Laval kan hjelpe deg med å forbedre effektiviteten og bærekraften innenfor et bredt spekter av biobaserte kjemiske bruksområder.


Finn ut mer

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Gjenvinning

I sirkulærøkonomien er den siste livssyklusfasen resirkulering. Dette gjør at vi kan dra nytte av komponentene og naturressursene i produktet, og returnere dem tilbake til produksjonen. I dag skaper nye prosesser nye muligheter for kommersialisering av resirkuleringsprosesser for plast, tekstiler, batterier, husholdningsavfall (MSW) og mer.


Finn ut mer


cleantech_symbol_RGB_png.png

Bærekraftig partnerskap

Kontakt oss for å finne ut mer

Kontakt oss i dag for mer informasjon om de bærekraftige løsningene våre

Ta kontakt

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med vår personvernerklæring.